Arkiv

Posts Tagged ‘frynsegode beskatning ophæves’

15 Fremskridt – for lavere skatter

24. november 2011 14 kommentarer

15 Fremskridt for lavere skatter

 1. Den skattefri bundgrænse forhøjes til 60.000 kroner.
 2. Bruttoskatten afskaffes hurtigst.
 3. Topskatten på 15 % nedsættes til 10 %.
 4. Repræsentationsfradraget genindføres fuldt ud.
 5. Skattereformens skadelige virkninger ophæves.
 6. Selskabsskatten nedsættes til under EU-gennemsnittet.
 7. Aktieomsætningsafgiften fjernes.
 8. Der gives adgang til frem- og tilbageføring af virksomhedsunderskud.
 9. Regelforenkling af skattelovene genoptages.
 10. Den skærpede frynsegode beskatning ophæves herunder beskatning af erhvervsbiler.
 11. Lejeværdien afvikles og boligbeskatningen lempes.
 12. Vedligeholdelsesfradraget forhøjes.
 13. Beskatning af ejedomsavancer afskaffes.
 14. Momsligestilling for hotelog restaurationsydelser.
 15. Momsregistreringensgrænsen forhøjes til 40.000 kroner.
—————————————————————————————————————————————————

Det danske indkomstskatteniveau er alt for højt. Særlig skat på arbejde er med til at skabe arbejdsløshed. Der er desuden markant brug for forenkling af skattesystemet. Skatten ødelægger samfundsøkonomien og den enkeltes privatøkonomi.

Derfor skal skatten nedsættes, og indkomstskatten afskaffes helt over en årrække. Det er påkrævet med betydelige offentlige besparelser og privatiseringer til finansiering af de store skattelettelser.

FREMSKRIDTSPARTIET vil kæmpe for nedsættelse af alle skatter og afgifter, men særlig hårdt vil vi arbejde for at få ophævet de mange skadelige virkninger af skattereformen. Ny vækst og fremgang i danske erhvervsliv kommer ikke gennem tilskud, men gennem store målrettede skattelettelser.

FREMSKRIDTSPARTIET vil ikke medvirke til skatteomlægninger, men kræver at skatterne nedsættes til glæde for befolkningen og til styrkelse af beskæftigelsen og den private sektor.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 


%d bloggers like this: