Arkiv

Posts Tagged ‘frit valg’

Ny sejr for fagforeningsdiktaturet

27. oktober 2012 9 kommentarer

Ny sejr for fagforeningsdiktaturet

Beskæmmende, siger Z-gruppeformanden om regeringens afværgeværk.

Folketinget udtaler, at ingen mod sin vilje kan tvinges til at bidrage økonomisk til partier, de ikke sympatiserer med”.

Så enkelt og indlysende var ordene i det dagsordensforslag Fremskridtsgruppen fremsatte ved Folketingets afslutningsdebat i forrige uge.

Men selv det var for meget for tøsedrengene i firkløverregeringen og dens partier (V, C, CD og KrF, red.). Der måtte en afværgedagsorden til. Så sølle var det.

– Det har været beskæmmende og deprimerende at opleve først HT-konflikten og nu senest uroen på hospitaler, siger gruppeformand Helge Dohrmann. Vi danskere har altid med henvisning til Grundloven påstået, at vi har foreningsfrihed i landet. Den sidste tids begivenheder, hvor der nærmest er sket en legalisering af organisationernes tyveri af medlemmernes penge, vidner om noget andet.

Ny sejr

– Desværre kom vores dagsorden ikke til afstemning i Folketinget. Regeringens ynkelige afværgeværk blev, med hjælp af en grønlænder, en færing og en løsgænger, vedtaget. Dermed har fagforeningsdiktaturet i realiteten vundet en ny sejr, slutter Helge Dohrmann.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22 / 12. årgang / 8. juni 1984

Ventelister

14. maj 2012 2 kommentarer

Ventelister 

Fremskridtspartiets landsmøde i Hillerød udtaler, at ventelisterne til sygehusbehandling kun kan nedbringes, når amterne får kniven.

Fremskridtspartiet foreslår derfor en offentlig garanti til fri behandling på privat hospitaler og – klinikker, hvis offentlig behandling ikke kan ske inden tre måneder.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang  / oktober 1993

Ret til frit at vælge vand

5. april 2012 8 kommentarer

Ret til frit at vælge vand

Det er for Fremskridtspartiet helt uforståeligt, at landets kommuner vil/kan tvinge private husejere generelt at tilslutte sig fælles vandværk, til trods for at den private brøndboring lever op til drikkevandskvaliteten.

Hvad værre er: Når en grundejer af egen drift vil forbedre kvaliteten på vandet fra egen brønd og henvender sig til kommunen for at få hjælp, bruger kommunen henvendelsen til at tvinge grundejeren til tilslutning til det kommunale vandforsyningsnet. Som oftest med god hjælp fra amtet og Miljøstyrelsen.

Jo flere små og velfungerende brøndanlæg og vandværker vi har des bedre. Det giver nemlig sikkerhed for vandforsyningen. Hvis der sker uheld eller bliver begået hærværk mod de større fælles vandværk, vil alle tilsluttede stå uden vand. Hvis så mange husstande som muligt har egen brønd, vil vandforsyningen generelt være mere sikret og der vil dermed være flere kort at spille med. Der er altså god grund til at kæmpe mod kommunerne, når de vil tvinge husstande ind i det fælles vandværk.

Fremskridtspartiet tager ikke kun hensyn til spørgsmålet om forsyningssikkerhed. Det handler også om principper og livssyn. I Fremskridtspartiet er vi modstandere af, at en offentlig myndighed kan tvinge husejere med i den kommunalt besluttede fælles vandforsyning. Det handler om frihed til at vælge. Frihed til at vælge mellem “kommunens vand” og egen brønd.

I sager om vandforsyningen opfører mange kommuner sig usmageligt. Kommunerne skulle være til hjælp for borgerne, men er blevet det modsatte.

Et eksempel

En borger finder ud af, at vandkvaliteten fra egen brønd ikke er tilfredsstillende. Han henvender sig til kommunen, så de i fællesskab kan finde frem til en løsning. Kommunen ser straks chancen for at indlemme endnu en husstand i det kommunale vandforsyningsnet. Grundejeren afviser, fordi han selv kan rense vandet, så det overholder kravene, men afvises af kommunen, der melder vedkommende til politiet. Mens sagen kører, installerer grundejeren et filteranlæg, så vandet igen opfylder vandkvalitetskravene og dommen giver borgeren medhold. Men det stopper ikke kommunen, der dernæst erklærer filteranlægget ulovligt opsat og bruger det som løftestang til at få husstanden ind i det fælles vandværk.

Ovenstående er ikke en enkeltstående sag. Tværtimod. Sådanne sager er der flere af. De beviser med al ønskelig tydelighed, at de kommunale myndigheder tænker mere på at få så mange som muligt tilsluttet fælles vandværk, end borgerens ret til frit at kunne vælge, hvor fra de vil have deres vand. Det går ud over sikkerheden for vandforsyningen og kvaliteten af vandet.

Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 25. årgang / april 1997 

Licenstvang

18. marts 2012 3 kommentarer

Licenstvang

Ind af brevkassen er dumpet et opkrævning på 590 kroner som ”tak” for de udsendelser, seerne er blevet pint med i det forløbne år – egentlig en ganske fantastisk ting, at mediemonopolet – på bedste rideforgedmaner – kan tvangsudskrive sit økonomiske eksistensgrundlag uden, at ”fæstebønderne” kan bryde dette mediestavnsbånd.

El-, gas-, tlf.-, og købmandsregningerne betaler forbrugerne med stor glæde, da de selv har bestemt ”forbruget”. Skatten betaler de fleste med stor glæde, da de jo selv har sørget for at vælge de partier ind på tinge, som bestemmer – suverænt – hvor meget, de mener er passende, der skal være tilbage efter en lang arbejdsdag!

I mediemonopolet – derimod – huserer det venstresnoede ”gyngemosefolk” hæmningsløst ud fra devisen, ”Gyngemosejournalistik er et våben til at ændre samfundet, når vi nu har ytringsmuligheden!”.

Med ord- og billedfiksfakserier udstilles systemrevserne – læs Fremskridtspartiet – på den mest afskyelige måde – uden –, at disse samfundsmanipulationer kan drages til ansvar for noget som helst. Med ”håndplukkede” såkaldte eksperter forsøger man hæmningsløst at indoktrinere seerskaren med mediemonopolets meninger. Forhåbentlig kan vi snart trække udenlandske programmer ned på en ”dyb tallerken” (parabol, red.) og afsige vort tvungne abonnement på mediemonopolets indoktrinerende udsendelser.

JL

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 15. årgang / 15. maj 1987

Fremskridtspartiets forslag om nedlæggelse af Statens Filmcensur er gennemført

19. december 2011 1 kommentar

Fremskridtspartiets forslag om nedlæggelse af Statens Filmcensur er gennemført 

– Folketingets kulturudvalg har afgivet beretning på Fremskridtspartiets lovforslag om nedlæggelse af Statens Filmcensur. Et flertal i Folketinget – med regeringen (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) i spidsen – er gået ind for at få Statens Filmcensur nedlagt, oplyser Fremskridtspartiets kulturpolitiske ordfører, Kim Behnke.

– Til efteråret fremlægger kulturminister Jytte Hilden (A) et lovforslag til en ny filmlov, hvori afløseren til Statens Filmcensur vil blive oprettet.

– I Fremskridtspartiet er vi særdeles tilfredse med, at vores lovforslag har fået regeringen til at indse, at Statens Filmcensur er forældet og skal nedlægges. Den nye ordning med vejledning til forældrene på film og videoer er en fornuftig og nutidig løsning. Væk er fortidens straf og bødesystem. Væk er statens overformynderi. Nu er børnene forældrenes ansvar, det er vi meget tilfredse med, siger en glad Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 24. årgang / juni 1996

Restriktionsministeren

26. januar 2011 Skriv en kommentar

Restriktionsministeren

Når man følger restriktionsminister Arne Christiansens (V) virke, tynges man af sorg og bekymring. Hvad er det dog, der sker inde i den mands hoved, når han så helt og fuldt gang efter gang fornægter sin liberale børnelærdom og handler på tværs af det, som al historisk erfaring har lært os inden for den ene branche efter den anden?

Det eneste effektive instrument til at beskytte almenheden mod skadelige forretningsmetoder er den frie konkurrenceevne. Hvor den eksisterer, er forbrugerne konge. Ved at han udøver sit frie valg til at købe eller ikke købe, kan han tvinge firmaerne til at gøre, hvad den overvejende del af forbrugerne ønsker gjort.

Når statsmagten påtager sig erhvervet med at beskytte forbrugerne, bliver forbrugeren detroniseret fra sin kongeværdighed. Statsmagten afgør, hvad forbrugerne skal tillades at købe sig og til hvilken pris og på hvilke vilkår. Resultatet er altid mere skadeligt for offentligheden end de forretningsmetoder, som statsmagten lovede at beskytte forbrugerne imod.

Enhver forbrugerbeskyttelsesbevægelse har ført samfundet i den forkerte retning. Den har gjort det modsatte af, hvad den lovede. Den har formindsket befolkningens frihed ved at give statsmyndighederne mere magt. Sådanne magtbeføjelser opnås i praksis alene ved, at den enkelte – og i særlig grad, hvis han hører til en svag gruppe – bliver frataget sine beføjelser til selv at bestemme over sin egen tilværelse.

Disse elementære kendsgerninger skulle Arne Christiansen have holdt fast ved i stedet for fx at lave prisstop, låneforbud for redere og statsregulering af den branche, som i moderne tid allermest tydeligt har bevist, at fri konkurrencen skaber menneskelykke (rejsearrangørerne).

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 7. årgang / 3. september 1979

%d bloggers like this: