Arkiv

Posts Tagged ‘Fremskridtspartiets holdning til udlændinge’

15 friske pust der gør Danmark til et bedre samfund

26. januar 2014 Skriv en kommentar

Tryghed med Fremskridtspartiet gør Danmark til et bedre samfund…med 15 friske pust:

——————————————————————————————————————————————–

1. Personlig frihed giver virkelyst og velfærd.

– Den offentlige sektor skal reduceres.

2. Stop EU´s udvikling mod et socialistisk Europa.

– Vi siger klart nej til mere union.

3. Der skal være orden i økonomien.

– Statens gældsætning skal stoppes.

– Vi skal leve af vores børns arbejde.

4. Skatter og afgifter skal sættes ned, så borgerne kan klare sig selv.

– Det vigtigste er forhøjelse af den skattefri bundgrænse.

5. Arbejdsløsheden skal fjernes ved at give erhvervslivet bedre forhold.

– Arbejdsløse skal have job – ikke offentlig forsørgelse.

6. Virksomhederne skal lettes for de administrative byrder og betale lavere skatter.

Erhvervslivets styrke er samfundets styrke.

7. Familien skal være i centrum med tryghed for børn og unge.

– Stop for formyndersamfundet.

8. Samfundets svage, de ældre, de handicappede og de syge skal have langt bedre forhold.

9. Alle ventelister for syge skal væk.

– Sygehusene skal styrkes, og der skal være behandlingsgaranti.

10. Befolkningen skal have direkte indflydelse ved flere folkeafstemninger… også i kommuner.

11. Uddannelsen af vores børn og unge skal være bedre.

– Fra folkeskole til universitetet skal vi forbedre uddannelserne.

12. Vi skal have god service i vores samfund.

Udlicitering af opgaver til private giver konkurrence og kvalitet.

13. Vores miljø skal være iorden.

– Vi skal værne om naturen – men afvise fanatikernes hysteri.

– Et rigt samfund har bedre råd til et godt miljø.

14. Vold og kriminalitet skal stoppes.

– Politi og domstole skal styrkes, så rockere og andre kriminelle stoppes.

15. Udlændinge, der ikke kan klare sig selv eller er kriminelle skal straks udvises.

– Stop for særbehandling af udlændinge.

—————————————————————————————————————————————————-

Fremskridtspartiet arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund med tryghed og velfærd for alle.

Et samfund med frie borgere uden formynderi.

Hvis du fortsat ønsker:

 • Stigende skatter og afgifter
 • En elendig udlændingepolitik
 • Ventelister ved sygehusene og
 • Dårlig behandling af vores ældre

– så skal du fortsat stemme på de andre partier.

Er du derimod enig med Fremskridtspartiet og kræver:

 • En strammere udlændingepolitik
 • Lavere skatter
 • Bedre sygehusvæsen og
 • Anstændig behandling af de svage

– så skal du støtte Fremskridtspartiet.

Fremskridtspartiet vil have:

 • Et samfund i frihed
 • Et samfund med tryghed for alle uden vold og kriminalitet
 • Et samfund, hvor familierne ikke skal frygte den næste skatteregning

Hvad siger du?

Kilde: Brochure fra 1998

Reklamer
Kategorier:15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land - igen. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Udlændingeloven

1. oktober 2008 32 kommentarer

Udlændingeloven

Den 3. juni 1983 vedtog Folketinget med 155 stemmer mod 12 (alle partier undtagen Fremskridtspartiet, red.) den nuværende udlændingelov. Fremskridtspartiets ordfører advarede forinden afstemningen, mod den reelle fare en evt. vedtagelse ville medføre, og fremhævede især den invasion, vi dermed udsatte os for.

Mange problemer kunne have været undgået, hvis de nuværende regeringspartier, de radikale, Socialdemokratiet, havde lyttet til Fremskridtspartiet. Det gjorde de ikke. Tværtimod faldt hele koret bestående af: Justitsminister Ninn-Hansen (C), Ole Espersen (A), venstrefolkene, SF, radikale (B), VS m.fl., hinanden om halsen og stemte som aftalt for den i dag gældende udlændingelov.

Konsekvensen af loven har vi, trods ankomsten af tusinder af såkaldte flygtninge, kun set begyndelsen til. Først hen mod slutningen af 1984 begyndte nemlig den store tilstrømning at foregå.

Hvor mange, der under påberåbelse af asyl, vil invadere Danmark i 1985, kan der kun gættes på. Det kan blive 30.000-50.000, eller måske er vi heldige, så der “kun” kommer 15.000.

Danmarks grænser er faktisk blevet slettet.

Hvad dette vanvid vil koste til dyre hoteller, forplejning, lommepenge, undervisning og bureaukrati kan ingen svare på. Det eneste vi ved er, at det bliver enormt dyrt.

Men udover det økonomiske problem, foreligger der en langt alvorligere fare for at den krig, der føres mellem Iran og Irak, vil blive videreført på dansk område. Den dag antallet af såkaldte flygtninge fra Iran når op på ca. 50.000 og 20.000 fra Irak, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad der kan ske.

Ingen kan bestride, at mentaliteten hos mange udlændinge er helt anderledes end den danske, det er derfor ikke ubegrundet, mange danskere føler sig meget foruroligende.

Folketinget bør naturligvis hurtigst muligt ændre den nugældende udlændingelov. Også fordi hovedparten af dem der ankommer, med rette, kan betegnes som bekvemmelighedsflygtninge.

Fremskridtspartiet stiller lovforslag om at genindføre det lovgrundlag, der var gældende før ændringen i 1983. Vi håber oprigtigt, at de andre partier vil indse, hvor nødvendigt det er at få stoppet den igangværende invasion.

Helge Dohrman

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 13. årgang / 1. februar 1985

%d bloggers like this: