Arkiv

Posts Tagged ‘Fremskridtspartiets holdning til personlig frihed’

15 friske pust der gør Danmark til et bedre samfund

26. januar 2014 Skriv en kommentar

Tryghed med Fremskridtspartiet gør Danmark til et bedre samfund…med 15 friske pust:

——————————————————————————————————————————————–

1. Personlig frihed giver virkelyst og velfærd.

– Den offentlige sektor skal reduceres.

2. Stop EU´s udvikling mod et socialistisk Europa.

– Vi siger klart nej til mere union.

3. Der skal være orden i økonomien.

– Statens gældsætning skal stoppes.

– Vi skal leve af vores børns arbejde.

4. Skatter og afgifter skal sættes ned, så borgerne kan klare sig selv.

– Det vigtigste er forhøjelse af den skattefri bundgrænse.

5. Arbejdsløsheden skal fjernes ved at give erhvervslivet bedre forhold.

– Arbejdsløse skal have job – ikke offentlig forsørgelse.

6. Virksomhederne skal lettes for de administrative byrder og betale lavere skatter.

Erhvervslivets styrke er samfundets styrke.

7. Familien skal være i centrum med tryghed for børn og unge.

– Stop for formyndersamfundet.

8. Samfundets svage, de ældre, de handicappede og de syge skal have langt bedre forhold.

9. Alle ventelister for syge skal væk.

– Sygehusene skal styrkes, og der skal være behandlingsgaranti.

10. Befolkningen skal have direkte indflydelse ved flere folkeafstemninger… også i kommuner.

11. Uddannelsen af vores børn og unge skal være bedre.

– Fra folkeskole til universitetet skal vi forbedre uddannelserne.

12. Vi skal have god service i vores samfund.

Udlicitering af opgaver til private giver konkurrence og kvalitet.

13. Vores miljø skal være iorden.

– Vi skal værne om naturen – men afvise fanatikernes hysteri.

– Et rigt samfund har bedre råd til et godt miljø.

14. Vold og kriminalitet skal stoppes.

– Politi og domstole skal styrkes, så rockere og andre kriminelle stoppes.

15. Udlændinge, der ikke kan klare sig selv eller er kriminelle skal straks udvises.

– Stop for særbehandling af udlændinge.

—————————————————————————————————————————————————-

Fremskridtspartiet arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund med tryghed og velfærd for alle.

Et samfund med frie borgere uden formynderi.

Hvis du fortsat ønsker:

 • Stigende skatter og afgifter
 • En elendig udlændingepolitik
 • Ventelister ved sygehusene og
 • Dårlig behandling af vores ældre

– så skal du fortsat stemme på de andre partier.

Er du derimod enig med Fremskridtspartiet og kræver:

 • En strammere udlændingepolitik
 • Lavere skatter
 • Bedre sygehusvæsen og
 • Anstændig behandling af de svage

– så skal du støtte Fremskridtspartiet.

Fremskridtspartiet vil have:

 • Et samfund i frihed
 • Et samfund med tryghed for alle uden vold og kriminalitet
 • Et samfund, hvor familierne ikke skal frygte den næste skatteregning

Hvad siger du?

Kilde: Brochure fra 1998

Reklamer
Kategorier:15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land - igen. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Landsformanden har ordet…september 1993

14. juni 2009 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

September 1993

Kære partifæller!

Landsmødet i Frederiksborghallen i Hillerød er Fremskridtspartiets 20. Landsmøde.

Fremskridtspartiet har gennem de forgangne 21 år altid været forud for de øvrige politiske partier, og vi har altid klart fremført vore tanker og idéer. Det er vel også derfor, Fremskridtspartiet altid har været kritiseret og forfulgt af de andre. Sandheden er jo ofte ilde hørt!

Fremskridtspartiets budskab om bureaukrati, skatteplyndring, offentlig ødselhed, pamperi, indvandrerpolitik, familiesammenføring og en alt for slap flygtninge- og indvandrerpolitik m.m., har efterhånden fået så stor folkelig opbakning, at de andre partier nu, i langt højre grad end tidligere, anerkender vore politiske synspunkter og efter nogen tid ofte fremfører dem som værende deres egne.

De gode og stigende meningsmålinger er et klart udtryk for, at Fremskridtspartiet også fremover skal være foran, ruske op og sige sandheden. Vore markante holdninger til Danmarks store problemer har stor folkelig opbakning – blot vi fremfører dem sobert, klart og forståeligt.

Rammen om landsmødet i år er den bedst tænkelige og det er mit håb og ønske, at vi fra landsmødet 1993 må formå at udsende markante og positive signaler om et stærkt Fremskridtsparti i fremgang.

De forestående valg til amts- og byråd vil naturligvis blive et stort og aktuelt tema for årets landsmøde.

Måtte vi fra Fremskridtspartiets 20. landsmøde med vore tanker om frihed og fremgang give inspiration til gavn og glæde for alle i det danske samfund.

Vel mødt i Hillerød den 25. – 26. september.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 21. årgang / september 1993

%d bloggers like this: