Arkiv

Posts Tagged ‘Fremskridtspartiets holdning til folkeafstemninger’

15 friske pust der gør Danmark til et bedre samfund

26. januar 2014 Skriv en kommentar

Tryghed med Fremskridtspartiet gør Danmark til et bedre samfund…med 15 friske pust:

——————————————————————————————————————————————–

1. Personlig frihed giver virkelyst og velfærd.

– Den offentlige sektor skal reduceres.

2. Stop EU´s udvikling mod et socialistisk Europa.

– Vi siger klart nej til mere union.

3. Der skal være orden i økonomien.

– Statens gældsætning skal stoppes.

– Vi skal leve af vores børns arbejde.

4. Skatter og afgifter skal sættes ned, så borgerne kan klare sig selv.

– Det vigtigste er forhøjelse af den skattefri bundgrænse.

5. Arbejdsløsheden skal fjernes ved at give erhvervslivet bedre forhold.

– Arbejdsløse skal have job – ikke offentlig forsørgelse.

6. Virksomhederne skal lettes for de administrative byrder og betale lavere skatter.

Erhvervslivets styrke er samfundets styrke.

7. Familien skal være i centrum med tryghed for børn og unge.

– Stop for formyndersamfundet.

8. Samfundets svage, de ældre, de handicappede og de syge skal have langt bedre forhold.

9. Alle ventelister for syge skal væk.

– Sygehusene skal styrkes, og der skal være behandlingsgaranti.

10. Befolkningen skal have direkte indflydelse ved flere folkeafstemninger… også i kommuner.

11. Uddannelsen af vores børn og unge skal være bedre.

– Fra folkeskole til universitetet skal vi forbedre uddannelserne.

12. Vi skal have god service i vores samfund.

Udlicitering af opgaver til private giver konkurrence og kvalitet.

13. Vores miljø skal være iorden.

– Vi skal værne om naturen – men afvise fanatikernes hysteri.

– Et rigt samfund har bedre råd til et godt miljø.

14. Vold og kriminalitet skal stoppes.

– Politi og domstole skal styrkes, så rockere og andre kriminelle stoppes.

15. Udlændinge, der ikke kan klare sig selv eller er kriminelle skal straks udvises.

– Stop for særbehandling af udlændinge.

—————————————————————————————————————————————————-

Fremskridtspartiet arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund med tryghed og velfærd for alle.

Et samfund med frie borgere uden formynderi.

Hvis du fortsat ønsker:

 • Stigende skatter og afgifter
 • En elendig udlændingepolitik
 • Ventelister ved sygehusene og
 • Dårlig behandling af vores ældre

– så skal du fortsat stemme på de andre partier.

Er du derimod enig med Fremskridtspartiet og kræver:

 • En strammere udlændingepolitik
 • Lavere skatter
 • Bedre sygehusvæsen og
 • Anstændig behandling af de svage

– så skal du støtte Fremskridtspartiet.

Fremskridtspartiet vil have:

 • Et samfund i frihed
 • Et samfund med tryghed for alle uden vold og kriminalitet
 • Et samfund, hvor familierne ikke skal frygte den næste skatteregning

Hvad siger du?

Kilde: Brochure fra 1998

Reklamer
Kategorier:15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land - igen. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Fremskridt – For Danmark

13. november 2011 63 kommentarer

15 Fremskridt For Danmark 

 1. Der skal vedtages store og ægte skattelettelser.
 2. Arbejdsløsheden skal bekæmpes gennem fornyet vækst i den private sektor.
 3. Dagpengesystemet og arbejdsformidlingen skal privatiseres.
 4. Udlændingeloven skal opstrammes kraftigt, og kriminelle udlændinge skal udvises.
 5. Ventetider og ventelister ved sygehuse skal afskaffes.
 6. Folkepensionen skal forhøjes og gøres ensartet.
 7. Privatiseringer og udliciteringer skal igen fremmes.
 8. Vi skal have langt flere folkeafstemninger.
 9. Erhvervslivet skal styrkes gennem mindre bureaukrati og lavere skatter.
 10. Den offentlige sektor skal gøres mindre ved naturlig afgang.
 11. Volds- og narkokriminelle skal straffes hårdere og hurtigere.
 12. Der skal føres en ansvarlig økonomisk politik uden fortsat gældssætning.
 13. Indsatsen over for de ældre, de syge og de handikappede skal styrkes.
 14. Vi skal have en ikke-socialistisk politik og en ny regering.
 15. Fremskridtspartiet vil sammen med V og K danne et VKZ-flertal.

 —————————————————————————————————————————————————–

Regeringen (A, B og CD, red.) skal ikke fortsætte. På under 2 år har Poul Nyrup Rasmussen (A) og Socialdemokratiet dokumenteret, at de ikke evner at lede Danmark i en fornuftig retning. Der skal ikke-socialistisk politik og en ny regering til for at få rettet op på de alvorlige problemer, vores samfund har.

Stigende skatter og afgifter, stor arbejdsløshed og en voldsomt voksende gæld er opgaver, som ikke lader sig løse af den nuværende regering. Ægte skattelettelser, fornyet privat vækst, mindre offentlig sektor og privatiseringer er den nødvendige medicin.

I over 20 år har FREMSKRIDTSPARTIET dokumenteret, hvilken politik der er realistisk og nødvendig. Nu ser vi frem til at få store dele gennemført i samarbejde med Venstre og Konservative.

FREMSKRIDTSPARTIET er parat. Vi påtager os gerne ansvaret for at få rettet op på dansk økonomi og gjort tilværelsen lettere for den enkelte dansker.

Hvorfor ikke det bedste?

FREMSKRIDTSPARTIET KAN, VIL OG TØR.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994 

Må citeres med fuld kildeangivelse

Flere folkeafstemninger

24. august 2008 37 kommentarer

Flere folkeafstemninger


Det skal i langt højere grad være befolkningen, der træffer de beslutninger, der har afgørende indflydelse på deres hverdag. Fremskridtspartiet har i Folketinget fremsat forslag der sikrer, at der kan afholdes vejledende regionale folkeafstemninger, når fem procent af vælgerne i det berørte område anmoder herom. Endvidere foreslår Fremskridtspartiet, at det skal være muligt, at afholde landsdækkende folkeafstemninger, når mindst 50.000 valgberettigede personer ønsker det. Fremskridtspartiet ønsker, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Og helst af befolkningen selv. Vælgerne får derved direkte indflydelse på udviklingen i det samfund, de lever i.


Gode erfaringer fra udlandet

USA og Schweiz har høstet gode erfaringer med folkeafstemninger. De er populære og skaber en større ansvarsfølelse i befolkningen. Ved det netop afholdte præsidentvalg i USA var der i 24 delstater en række emner til afstemning. I Californien besluttede vælgerne at sætte en stopper for positiv særbehandling af kvinder og etniske minoriteter.


Samtidig var der flertal for et forslag om, at der fremover kan udskrives hashrecepter til alvorligt syge patienter. I Florida afviste vælgerne at indføre en miljøskat på sukkervandsindustrien. Befolkningen i USA har altså langt større indflydelse på de beslutninger, der skal træffes end i Danmark. Det er demokratiet, når det er bedst.


Lokale folkeafstemninger

Også herhjemme har der været afholdt lokale folkeafstemninger. I forbindelse med valget om Maastricht-traktaten den 2. juni 1992 blev der afholdt en lokal folkeafstemning på Langeland, hvor et flertal af vælgerne sagde nej til et forslag om at sammenlægge Langelands 3 kommuner til en. Var vælgerne ikke blevet hørt, kunne der være vedtaget et forslag, der var i strid med befolkningens ønsker.


De politiske beslutninger præges

Fremskridtspartiet er ikke i tvivl om, at alene muligheden for, at befolkningen kan kræve folkeafstemninger, vil præge de politiske beslutninger og ansvarsbevidstheden. Det vil tvinge politikerne til at afstå fra at bevilge eksempelvis penge til projekter, der i befolkningen anses for overflødige. Dermed vil vælgerne også indirekte sætte præg på de politiske beslutninger.


Øvrige partier afviser

Fremskridtspartiet har før fremsat forslag om flere folkeafstemninger. Hver gang har de øvrige partier i Folketinget stemt imod. Bland andet med den begrundelse, at det er de færreste emner, der er “velegnede” til folkeafstemninger. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Hvem skal bestemme, hvad der er vigtigt for befolkningen? Hvad der er ligegyldigt for nogle, kan være af stor betydning for andre. Afvisningen af Fremskridtspartiets tidligere forslag bunder alene i, at politikerne er bange for, at der vil opstå situationer, hvor politikerne ikke har dækning for deres holdninger blandt befolkningens flertal. Men det er trods alt befolkningen, der vælger politikerne. Derfor skal politikerne selvfølgelig også føre den politik befolkningen ønsker.


Tvinges til at opfylde løfterne

Muligheden for afholdelser af folkeafstemninger vil sikre, at politikerne holder deres løfter. Vælgerne vil kunne holde politikerne fast på den kurs, de ønsker. Fremskridtspartiets forslag vil betyde, at politikere, der vælges til eksempel Folketinget tvinges til at opfylde de løfter de har afgivet. Gør de ikke det, kan vælgerne kræve folkeafstemning og tvinge politikerne til at gøre det. Det er ikke nok, at Folketingets partier kun taler om det såkaldte nærhedsprincip. Der skal nemlig handling bag ordene. Derfor forventer Fremskridtspartiet bred opbakning til de to forslag, vi har fremsat.


Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12  / 24. årgang / december 1996

%d bloggers like this: