Arkiv

Posts Tagged ‘finanslovsunderskud’

Fremskridtspartiet vil afprøve nye holdninger fra Venstre

26. februar 2009 6 kommentarer

Fremskridtspartiet vil afprøve nye holdninger fra Venstre 

Fremskridtspartiets gruppeformand og finansordfører, Kim Behnke, vil ved førstkommende lejlighed i Folketinget foretage en afprøvning af en række nye holdninger i Venstres politik. 

– Venstres Landsorganisation har udsendt et oplæg til nyt principprogram, der på en del områder er ren afskrift af Fremskridtspartiets program, og derfor vil vi naturligvis efterprøve, om der er hold i de nye toner, eller om det hele er spil for galleriet, siger Kim Behnke og fortsætter:

– F.eks. skriver Venstre, at der bør være balance på det offentlige budget.

   Det må betyde, at Venstre ikke længere vil acceptere de drønende finanslovsunderskud.

– Venstre skriver også, at “vi kan ikke i længden opretholde en høj levestandard og et udbygget socialt system ved at stifte ny gæld“.

   Det må betyde, at Venstre for fremtiden vil modsætte sig yderligere statslig låntagen.

   Begge disse ting vil Fremskridtspartiet efterprøve under efterårets finanslovsforhandlinger.

– Når det drejer sig om EU-politikken ønsker Venstre, at de nationale beføjelser skal være hovedreglen og at unionens beføjelser skal være undtagelsen.

  Det er helt nye toner og dem vil Fremskridtspartiet snarest muligt efterprøve i Folketingets Europa-Udvalg.

– I forbindelse med den aktuelle debat om amternes nedlæggelse, brillere Venstre ved ikke at nævne dette med et eneste ord. På det punkt ved man altså ikke, hvor man har Venstre.

  Om man ved det på andre områder, skal Fremskridtspartiet snarest få opklaret, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 23. årgang / maj 1995

En skattereform skal give flere penge i statskassen

26. oktober 2008 5 kommentarer

En skattereform skal give flere penge i statskassen

…for at dække statsgældsætningen, der sætter rekord for tredje år i træk

Danmark har kun ét skatteproblem at reformere på: Skatterne er for høje. Men alle andre partier end Fremskridtspartiet er i praksis enige om at lade skatterne stige og stige. Her er ikke blot tale om selvpensionistplyndring, øgede virksomhedsafgifter o.s.v. Statens multimilliardgældsætning er i virkeligheden også skatteforhøjelse. Fremtidens renter og afdrag skal jo betales af skatterne.


Derfor er al Schlüters (C), Lykketofts (A), Foighels (C) og Baunsgaards (B) snak intet andet end at foregøgle befolkningen fatamorganaer. Flytter man lidt om på skattebyrden, vil de, der får større skattebyrde, med rette kunne protestere, fordi de betaler skat nok i forvejen. De der får deres skat sat ned, vil efter al erfaring få den forhøjet meget mere igen i løbet af nogle få år, fordi de store offentlige udgifter skal dækkes.


Al reel skattereformdiskussion må derfor starte med, at statens og kommunernes udgifter er skatternes fader og moder. Kun ved at gøre disse forældre meget mindre, kan afkommet undgå uhyre-størrelse.


En totalramme

Skattereformmetoden er derfor at vedtage en lov om, hvordan skatteskalaerne skal mildnes over de kommende år. På dette grundlag fastsættes totalrammer for de samlede offentlige udgifter. Afstemt efter, at det offentlige sætter tæring efter næring. Altså indretter sig på ikke at bruge flere penge, end der kommer ind i skat.


Men den beskedne sandhed er, at Schlüter desperat ønsker flere penge i statskassen. Fordi han har sat nye gældsætningsrekorder de tre gange i træk, han har stået for finanslovsforslag.


Det er aldeles uholdbart, når firkløveret (V, C, CD og KrF, red.) foregiver frygt for, at et andet flertal eventuelt vil lave skattereform udenom regeringen. Bl.a. de radikale har i ord og handling bekræftet, at de kun vil være med til en skattereform med “et bredt flertal”.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 33 / 12. årgang  / 28. september 1984

Kan man have tillid til Socialdemokratiet?

5. september 2008 41 kommentarer

Kan man have tillid til Socialdemokratiet?

 

Socialdemokratiet viste for få år siden selvangivelsen i skraldespanden. Hvordan kan man have tillid til Socialdemokratiet mere?

 

Nej, næste gang skal vi gøre op med socialdemokratismen!

E. Therkildsen

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5  / 10. årgang / 5. februar 1982

Flovmændene

1. september 2008 1 kommentar

Flovmændene

Kendsgerningerne omkring patienten Danmarks sygdom er nu blevet så påtrængende at også de partier, der har forvoldt ulykkerne, er begyndt at tale om offentlige besparelser og udgiftsreformer.

Blåøjede medborgere er i den anledning kommet til det resultat, at så kan de ligeså godt stemme på Schlüter (C), Lise Østergaard (A), Bertel Haarder (V) og hvad de nu hedder alle dem, som gennem Augustforlig, finanslovsunderskud og fædrelandsgældsættelse har hidført katastrofen

Dette er uholdbart.

For det første: Når der skal føres Fremskridtspolitik er Fremskridtspartiet selvsagt bedst til at gøre det.

For det andet: Stol ikke et sekund på, at disse sidste dages hellige har mod, rygrad og indsigt til at holde ud med det kæmpearbejde, som er nødvendigt for at hale Danmark op af den afgrund, hvori de har nedkastet os ved deres ødslepolitik. Så snart man tilsyneladende er kommet et bette nøk i den rigtige retning, vil Schlüter m.fl. givetvis falde tilbage i deres VKR-uansvarlighed.

Når De i denne tid kan høre for eksempel Brixtofte (V) og Haarder (V) brede sig i TV, er der intet nyt i det i forhold til, hvad Fremskridtspartiet påpegede i folketinget i oktober 1978 og marts 1974, men blev helt nedkulet af Venstre. Og tilsvarende er alt det gode i de andre partiers initiativer i virkeligheden tyvstjålet fra, hvad man i Folketingstidende kan læse om Fremskridtsinitiativer, som aldrig har været omtalt i medierne.

Fremskridsfolk har heller ikke været dygtige nok til at viderebringe dem. Bl.a. fordi de i alt for ringe omfang holder og læser vore egne blade: FREMSKRIDT og Sidste Nyt.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 8. årgang / 3. marts 1980

%d bloggers like this: