Arkiv

Posts Tagged ‘Ekstra Bladet’

Ekstra Bladet frabeder sig saglighed

1. november 2011 3 kommentarer

Ekstra Bladet frabeder sig saglighed

Af en mindre korrespondance: 

På synspunkt-siden opregner Ekstra Bladet sine grunde til at være uenig med Fremskridtspartiet. På samtlige punkter adskiller Ekstra Bladets angivelse af Fremskridtspartiets synspunkt sig særdeles væsentligt fra, hvad partiets synspunkter i virkeligheden går ud på.

Det er naturligvis aldeles meningsløst at ligge og bekæmpe hinanden på et forkert grundlag. Når Ekstra Bladet måtte have ledig spalteplads, skal jeg gerne sørge for, at bladet kan få præcise og rigtige udtalelser fra Fremskridtspartiet om ligegyldigt hvilket politisk spørgsmål, man ønsker belyst.

Indtil vi har haft lejlighed til at give sådanne oplysninger, henstiller jeg, at bladet i al fald lader være med at skyde os andre standpunkter i skoene.

Mogens Glistrup

—————————

Svar:

“Det er påfaldende, så ofte Glistrup bliver misforstået. Og nu har Ekstra Bladet helt misforstået Fremskridtspartiets program, siger Glistrup.

Det mener vi ikke, men det spørgsmål vender vi tilbage til, hvis Fremskridtspartiet eksisterer til næste folketingsvalg”.

Ekstra Bladet

—————————

Kommentar:

Ekstra Bladets svar forundrer ingen.

Der er jo flere penge at hente hjem på damenumser og halve vinde end på sandfærdige oplysninger.

Fremskridt

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 1. årgang / august 1973

 

Nutids-journalistik

2. juni 2011 16 kommentarer

Nutids-journalistik 

Ekstra Bladet vil slås for den lille mand, hvis der er en god historie i sagen. Mange ulykkelige mennesker har oplevet, at det der var sidste uges tophistorie nu er fuldstændig uinteressant for redaktionen. De er blevet affærdiget af en utålelig journalist, der skal deltage i kampen om den næste sensation og derfor ikke har tid til at være socialrådgiver.

Menneskeskæbner er det råstof, som en ferm redaktion skærer til i bestræbelserne på at underholde læserne.

Hvis der er personer, man ikke kan lide, er bladets fotografer eksperter i at fremstille billeder, der klart viser læserne, at her har man med neandertalere eller åndssvage alumner at gøre. Disse fotografiske pletskud bliver brugt igen og igen i velkomponerede sammenhænge. Fotografier lyver jo ikke, vel?

Noget af det første kommende journalister undervises i på Danmarks Journalisthøjskole er, at en artikels budskab skal stå i overskrifter, billedtekster og indledninger på selve teksten. Kun et fåtal af læserne kommer mere end to-tre afsnit ned i hovedartiklen, før de stopper og går videre til næste artikel.

Ekstra Bladet har også udnyttet denne viden, når et emne skulle have en drejning uden, at man bagefter kunne beskylde redaktionen for at have udeladt de egentlige kendsgerninger.

Et hensynsløst blad uden moral kan ikke stoppes af dementier. Heller ikke af en domstolsfrifindelse. Sammensætning af kendsgerninger – der hver for sig er korrekte, eller i hvert fald repræsenterer alvorlige usandheder – opbygger hos læserne det indtryk, som bladet ønsker.

Man kan heller ikke dementere påstande om, at man er desperat, panisk eller skrækslagen. Bladet ville i øvrigt juble, hvis nogen skulle forsøge noget så latterligt.

Endnu mindre kan man korrigere unavngivne oplysninger fra ”advokatkredse”, ”erhvervsfolk” eller stille noget op mod offentlig tilkendegivne meninger, som kommer i kølvandet på skriverierne.

Jeg er sikker på, at de gentagne postulater sammen med illustrationer og den redaktionelle opsætning til sidst får mange læsere til at mene, hvad bladet ønsker.

Læserne har jo ikke mulighed for at høre den angrebne parts synspunkter. Og selv om man tager til orde i Ekstra Bladet, vil det altid være på bladets præmisser, og ens udsagn vil kun tjene til at legitimere bladets angreb.

Bonde Nielsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 15. årgang / 15. maj 1987

Ekstra Bladets forundring kan kun være spil for galleriet

2. december 2008 4 kommentarer

Ekstra Bladets forundring kan kun være spil for galleriet


Gallup fastslår at hver sjette vælger fortsat slutter op om Fremskridtspartiet


I en leder undrer Ekstra Bladet sig over, at hver sjette vælger stadig holder fast ved Fremskridtspartiet.


Prøv engang at tænke tilbage forholdene i Danmark, før Fremskridtsbevægelsen kom frem: Indkomstskatterne steg vildt og folketingspartierne var ligeglade med, hvor meget skrivebordsarbejde deres love medførte.


Fremskridtsbevægelsens opkomst, dens procenttal hos Gallup og vælgernes opslutning den 4. december 1973 har været en nødvendig advarsel til gammelpolitikerne, så de ikke mere driver deres befolkningsskadelige spil helt så sorgløst og kraftigt som før. Går Fremskridtspartiets tilslutning væsentligt ned, vil de andre imidlertid falde tilbage til den gamle slendrian. Det er nu engang lettest at bøje sig for embedsmændene og de andre nære pressionsgrupper og så blot lade skatteprocenterne stige som alle var så godt vænnet til igennem de sidste 10-15 år, før Fremskridtsbevægelsen forstyrrede de gamle partiers cirkler.

Herudover er vi så ubeskedne at tro, at de frø vi sår på Christiansborg i form af et lille hundrede nytænkningsforslag hver måned, nok skal føre til realiteter, når de andre partier har fået tid til at overveje vore tanker og kan finde en passende anledning til at fremsætte dem som deres egne.


Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 2. årgang / 21. maj 1974

Fremskridtsfolk afslørede Ekstra Bladets løgn og misbrug af Mogens Glistrups og Simon Wiesenthals navne

15. juli 2008 27 kommentarer

Fremskridtsfolk afslørede Ekstra Bladets løgn og misbrug af Mogens Glistrups og Simon Wiesenthals navne

Mogens Glistrups injuriesag mod Ekstra Bladet, formelt anlagt med bladets daværende ansvarshavende chefredaktør Axel Sjölin og A/S Dagbladet Politiken, der udgiver boulevardbladet, og som med 30.000 kroners-erstatningen og den klare undskyldning nu er forligt, har sit udgangspunkt den 16. april 1985.

Denne dag udskreg Ekstra Bladet dels over hele forsiden, dels i stor opsætning på side 6 i avisen Mogens Glistrup som værende nazist og en nazitrussel. Avisens uvederhæftige smædeskriver, journalist (?), Axel Kristensen, postulerede at citere den verdensberømte østrigske nazijæger Simon Wiesenthal og hans Dokumentationszentrum i Wien for uhyrlighederne.

Men det var løgn!

Forhåbningen har formentlig været, at der skulle være tilstrækkeligt langt til Wien til, at falsummet ikke blev opdaget. Men dèr gjorde man regning uden gode fremskridtsfolk. Takket være Johs. Lorenzen og frue i Lyngby, der flere gange både telefonisk og pr. brev var i forbindelse med Wiesenthal, kunne FREMSKRIDT allerede den 17. maj 1985 -ved at fremlægge et brev underskrevet at Simon Wiesenthal selv dokumentere -, at Ekstra Bladets infame og lede skriblerier var digt, opspind og usandhed fra ende til anden.

Med Simon Wiesenthals egne ord i brev af 24. april 1985 til ægteparret J. Lorenzen (her i dansk oversættelse):

Angående Axel Kristensens artikel i Ekstra Bladet fra den 16. april 1985 påpeger vi meget eftertrykkeligt, at det fra vort kontor aldrig er fremsat påstand om, at Mogens Glistrup er en “Nazi” eller en “Neonazi.

Sådan!

Mere krystalklart kan et dementi næppe forlanges. Ekstra Bladet har da heller aldrig imødegået FREMSKRIDT´S dokumentation eller beklaget det grove misbrug af den berømte nazijægers gode navn og anseelse.

Presseloven

I første omgang reagerede den energiske Johs. Lorenzen ved på vegne af Fremskridtspartiet, men naturligvis i særdeleshed på vegne af Mogens Glistrup at kræve, at Ekstra Bladet tilbagekaldte og beklagede artiklerne. I et anbefalet brev til Axel Sjölin skrev Lorenzen blandt andet:

Den 16. april i år bragte Ekstra Bladet artikler, hvor dele af indholdet angiveligt fremstod som udtalelser af Simon Wiesenthal – lederen af det jødiske dokumentationscenter i Wien. Udtalelser som – hvis de var rigtige – ville være dybt krænkende for Fremskridtspartiet og Fremskridtsfolk i almindelighed og Fremskridtspartiets stifter i særdeleshed.

Men de anførte udtalelser er ikke rigtige. Hverken hr. Simon Wiesenthal selv eller ansatte på hans kontor har udtalt sig som foregivet. Det fremgår klart af vedlagte kopi af brev fra Dokumentationszentrum, dateret den 24. april 1985 og underskrevet af Simon Wiesenthal selv.

Da artiklernes indhold ikke bliver mindre krænkende af at være pure opspind, skal vi anmode Dem om – inden den 1. juni 1985 til Fremskridtspartiets Valgfond, Christiansborg, 1218 København K., som en symbolsk og beskeden erstatning – at indbetale 25.000 kroner.

Blev klogere

På trods af Johs. Lorenzens krav var juridisk bæredygtig i henhold til presseloven og gældende dansk ret i øvrigt, afviste advokat Niels Monberg på Ekstra Bladets og Axel Sjölins vegne efter et par ugers betænkningstid. Det skete med et brev med følgende indhold:

Jeg har gennemgået den omtalte artikel og må bemærke, at der efter det for mig oplyste ikke er noget urigtigt i artiklen, og at der i øvrigt ikke ses at være noget, som vedrører Dem eller nogen, som De repræsenterer. Det af Dem fremsatte krav må allerede af disse grunde afvises.

Senere er såvel advokaten som Ekstra Bladets chefredaktion altså blevet både klogere og fornuftigere. Endda i en sådan grad at de gerne afstod fra at høre rettens bedømmelse af og dom over avisens smæderier og frivilligt betalte 5.000 kroner mere end erstatningskravet i første omgang lød på.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 25 / 14. årgang / 8. august 1986 

%d bloggers like this: