Arkiv

Posts Tagged ‘diskrimination’

Hvem bestemmer, hvad der skal undgå vores opmærksomhed?

12. september 2008 13 kommentarer

Hvem bestemmer, hvad der skal undgå vores opmærksomhed?

Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed i dette land – men det kan af og til være vanskeligt at komme igennem med samme ytringsfrihed – ikke mindst når det drejer sig om Danmarks Radio og Tv.

Jeg er derfor Wencke Hansen stor tak skyldig, fordi du via Radiorådet arbejder med det af mig stillede spørgsmål – Hvad sagde man om Glistrup i ”Indvandrernes time” på P2 den 24. august kl. 10:05. Jeg havde ved et tilfælde radioen gående den nævnte dag og hørte den danske indleder af udsendelsen udtale sig om, ”At man i fremmedarbejder-kredse var meget utilfreds med Glistrups udtalelser om fremmedarbejderpolitikken i dette land” – derefter hørte jeg Glistrups navn nævnt en masse gange, men da jeg ikke taler urdu eller serbokroatisk kunne jeg af gode grunde ikke forstå, hvad der blev sagt. Da jeg som fri borger i dette land ikke ønsker, at der via Danmarks Radio bliver sagt diskriminerende udtalelser om bl.a. Glistrup – eller eventuelt aftalt en revolution hen over vore hoveder, indtalte jeg omgående en klage på Ritzaus bånd, sendte læserbreve til BT og Jyllands-Posten og anmodede om taletid i Radio Syd (hvilket jeg har haft mange gange), men intet lykkedes.

Danmarks Radio meddelte mig, at jeg ikke kunne få en oversættelse p.g.a. ophavsretten. BT returnerede brevet, idet de mente, at jeg ville bruge det til personlig PR., og siden har Wencke Hansen haft sit besvær i Radiorådet. For øjeblikket ser det ud, som om ingen ved, hvad der blev sagt, og så er der da først grund til at være yderst opmærksomme.

E. Bardino

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 9. årgang / 9. januar 1981

Til Socialministeren Christiansborg København K.

13. august 2008 4 kommentarer

Til Socialministeren Christiansborg København K.

Foranlediget af Berlingske søndags artikel om vuggestuerne i det indre København, der er forbeholdt de offentligt ansatte, skal undertegnede hermed anmode ministeren om snarest at bringe dette helt utålelige forhold til ophør.

Vi er et af de – formentligt utallige – forældrepar, som er bosat i det indre København, og som nu forgæves i syv måneder har ventet på at få en vuggestueplads.

Det er naturligvis helt uacceptabelt, at vuggestuesøgende forældre i København opdeles i to kategorier, nemlig offentligt ansatte, og så de tåber, der har deres udkomme i de private erhverv. Og det er specielt uacceptabelt, at det er førstnævnte kategori, som i forvejen er socialt sikret i hoved og hale, der får lov til at løbe af med vuggestuepladserne.

Vi går ud fra, at det er helt overflødigt at minde en socialdemokratisk minister om, at enhver forrang knyttet til personers stilling i det offentlige liv, blev afskaffet ved Grundloven af 5. juni 1849.

Vi skal derfor tillade os at formode, at ministeren omgående iværksætter foranstaltninger overfor de relevante myndigheder, som byder disse, at de umiddelbart skrider ind mod de ulovlige vedtægter, der giver bestemte samfundsgrupper fortrinsret til vuggestuepladser.

Det vil glæde os snarest at modtage en positiv reaktion på denne henvendelse.

A. og C. Galberg

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 9. årgang / 28. august 1981

Socialdemokratiets diskrimination af pensionister

13. august 2008 1 kommentar

Socialdemokratiets diskrimination af pensionister

Landet Danmark skal spare, men det er uanstændigt, at der netop skal spares på det, der er allervigtigst nemlig at sikre sin alderdom med en pension.

Folkepensionen er så lille, at det næsten er en fattigmandstilværelse som pensionist. Men alligevel straffes de, der i de erhvervsaktive år har lagt til side for at have lidt ekstra til de sene år i tilværelsen. Gang på gang bliver de syndebukke i regeringens (Socialdemokratiet, red.) politiske spil – lønmodtagere som selvstændige.

Der er mange folkepensionister, der får trukket i deres lille pension, bare fordi de har haft et lille hus og evt. lidt stående på deres bankbog, men det gør de offentligt ansatte ikke.

For det første kan de offentlige pensioneres langt tidligere, og samtidigt kan de tjene og eje ligeså meget, det er dem muligt uden, at der bliver nogen form for modregning. Det kan man vel nok kalde for diskrimination.

I sommer indførte regeringen loft over indbetalinger til livrenter med den virkning, at f.eks. selvstændiges muligheder for selvpensionering efter salg af deres virksomheder blev kraftigt beskåret.

Næste runde i regeringens felttog mod pensionisterne er lovforslaget om at forhøje afgiften ved udbetaling fra 25 % til 40 %..

Justitsminister Henning Rasmussen (A) afviser dette over for pressen og med støtte fra sit ministeriums lovkontor, at der skulle være tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft. Men finansminister Svend Jacobsen (A) bekræfter, at den forhøjede afgift på 40 % skal omfatte alle fremtidige udbetalinger.

For at gøre diskriminationen endnu mere fuldkommen har socialminister Ritt Bjerregaard (A) forudsagt, at folk der kan klare sig selv, ikke længere skal have folkepension.

Også dette angreb på pensionisterne har naturligvis vagt betydelig opmærksomhed. Socialministeren vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvor stor indtægtsgrænsen må være og hvilke indtæger, der skal omfattes af lovforslaget.

Fremskridtspartiet har adskillige gange påpeget, at folkepensionen ikke er en social ydelse, men en ret for alle. Idet man jo selv har betalt for den såvel gennem den almindelige beskatning som ved det særlige 2 % bidrag af skatten til folkepensionen. Og samtidig har udbetalingen endda den diskriminationspåtegning, at der står SCO-pension.

Det er faktisk besynderligt, at Socialdemokratiet vil beskære den mindste del af alle goder nemlig folkepensionen. Socialdemokraterne og de andre partier kan ikke finde ud af, at alle skal have en normal og anstændig pension. Men de er ikke i tvivl om, hvad de selv skal have i pension, når de har eller har haft en del ben og gnave på i deres tid.

Fremskridtspartiet er det eneste parti, der vil give de ældre en anstændig og normal levevis i deres pensionsalder, i det vi foreslår 3.000 kroner til hver person pr. måned. Vi kan ikke se det rimelige i, at de offentlige ansatte skal have ca. 6.000-10.000 kroner mere om måneden, og andre skal klare sig for sølle 2.000 kroner –, dette er ingenlunde retfærdigt eller demokratisk.

Fremskridtspartiet vil have, at alle skal gå alderdommen trygt i møde.

A. Riber

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 8. årgang / 21. januar 1980

%d bloggers like this: