Arkiv

Posts Tagged ‘den muslimske bøn i danmark’

Sløret –

3. maj 2011 11 kommentarer

 Sløret – 

Fortalt i radioens P1 af en dansk kvinde:

”Jeg blev ansat på en arabisk-islamisk skole i København for at undervise de muslimske børn i dansk.

Da jeg begyndte, stillede man fire krav til mig:

  1. Jeg måtte ikke bære make-up
  2. Ikke være udfordrende klædt
  3. Ikke ryge i timerne
  4. Ikke drikke i timerne

Da jeg ikke bruger make-up, ikke er udfordrende klædt i forvejen og ikke kunne drømme om at ryge eller drikke for øjnene af børn i en skole – selv om det så var danske børn, det drejede sig om –, var det ikke svært at love at overholde de fire ting.

Men allerede dagen efter bad man mig om at deltage i Salath (den muslimske bøn). Jeg svarede, at det ville jeg ikke, da jeg ikke var muslim.

Da jeg havde undervist i en lille uge på skolen, blev jeg bedt om at bære slør, hvilket jeg nægtede. Jeg blev indkaldt til et møde med skolens bestyrelse og fortalte, at jeg ikke havde kæmpet for den danske kvindes frihed i 15 år for at ende med slør.

Jeg blev spurgt, om jeg ikke havde respekt for deres religion. ”Jo”, svarede jeg, ”men har I ingen respekt for min”? Jeg blev selvfølgelig smidt ud og fik i øvrigt aldrig min løn”.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 39 / 15. årgang  / 20. november 1987

%d bloggers like this: