Arkiv

Posts Tagged ‘danske afgifter’

Nye skatter hele tiden

23. juni 2012 216 kommentarer

Nye skatter hele tiden

Regeringen (A og B, red.) har siden 1993 indført nye skatter og afgifter, som betyder, at vi i dag – efter bare 6 år – betaler 100.000 millioner kroner mere i skatter og afgifter. I samme periode er der indført 75 nye skatter og afgifter. Hvis de offentlige udgifter var blevet holdt i ro over de 6 år, så kunne vi i dag have klaret os med f.eks. 15 pct. moms, eller 5 pct. point lavere indkomstskat. Men det seneste år er det med Pinsepakken gået rigtigt hurtigt.

Alene vores boligejere vil komme til at betale 3.300 millioner kroner mere i skat i 1999. Når Pinsepakken er helt gennemført i år 2002 vil boligejerne betale 10.000 millioner kroner mere om året end før Pinsepakken.

En familie som bor i eget hus, har bil og en kapitalpension vil – når Pinsepakken er helt gennemført – komme til at betale 25.000 kr. mere om året i skatter og afgifter. For hele befolkningen er det 22.000 millioner kroner!

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridtspartiets nyhedsbrev nr. 1 / 18. marts 1999  

Konkurrence

7. juni 2012 1 kommentar

Konkurrence 

Med de nye økonomiske byrder der nu lægges på dansk landbrug, må det frygtes, at udenlandske landbrugsprodukter vil trænge langt stærkere frem på det danske marked, siger formanden for Fremskridtspartiets folketingsgruppe Helge Dohrmann og fortsætter:

Allerede i dag breder først og fremmest tyske og hollandske fødevarer sig i de danske butikker.

Stigende dansk renteniveau, tvungne milliard investeringer i såkaldte miljøforanstaltninger, svigtende priser og mindre EF-kvoter samt en eventuel afgift på kunstgødning vil i løbet af en kort årrække bevirke, at Danmark bliver et land, der ikke engang kan producere sine egne fødevarer, slutter Helge Dohrmann, Fremskridtspartiet.

Helge Dohrmann

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 15. årgang / 13. marts 1987

Grænsehandelen

4. juni 2012 15 kommentarer

Grænsehandelen

For at få løst grænsehandelskatastrofen, der koster Danmark milliarder af kroner og stribevis af butikslukninger, har Fremskridtspartiet fremlagt et forslag, hvorefter den danske regering (V, C, CD og KrF, red.)  hurtigst muligt skulle optage forhandlinger med Vesttyskland og derigennem finde frem til en aftale, der vare for vare angav hvornår, og på hvilket niveau afgifterne kunne tilpasses hinanden i de to lande.

I betragtning af Fremskridtspartiets forslag er den eneste konkrete løsningsmodel, der er fremlagt i Folketinget og med lokale folketingsmedlemmers udtalte bekymring i erindring, var forventningerne til behandlingen i Folketinget yderst optimistiske.

Og at offentligheden også er stærkt interesseret i at finde en løsning, skal i det følgende – i uddrag – citeres, hvad skatteminister Isi Foighel (C) og partiernes ordførere sagde i Folketinget:

Isi Foighel:

Fremskridtspartiets forslag om, at regeringen skulle indlede forhandlinger med den vesttyske regering om en tilnærmelse af afgifterne, kan regeringen (V, C, KrF og CD, red.) ikke gå ind for. Det er regeringens helt klare opfattelse, at fastlæggelse af skatter og afgifter udelukkende er et dansk nationalt anliggende, og at det selvfølgelig derfor alene er Folketingets opgave at træffe beslutninger herom. Det er ikke et anliggende, vi ønsker at inddrage andre i.

Ole Stavad, Socialdemokratiet:

“Jeg synes, det var en ganske udmærket tale, skatteministeren holdt. Jeg mener ikke, at vi løser problemerne ad de veje, Fremskridtspartiet anviser.”

Aagaard, Det konservative Folkeparti:

“Jeg er meget enig med skatteministeren.”

Bente Nielsen, Venstre:

“Jeg finder ikke, at Fremskridtsparties forslag er særdeles realistisk.”

Thoft, Socialistisk Folkeparti:

“SF ønsker ikke at medvirke til hr. Dohrmanns personlige sønderjyske valgkamp, og vi er uenige.”

Bernhard Baungaard, Det radikale Venstre:

“Det radikale Venstre kan ikke støtte forslaget fra Fremskridtspartiet.”

Kofoed-Svendsen, Kristeligt Folkeparti:

“Jeg synes, skatteministeren holdt en glimrende tale.”

Albrechtsen,Venstresocialisterne:

“Det er meget uheldigt og meget farligt, hvis man rækker Fremskridtspartiet så meget som en lillefingernegl i en sag som denne.”

Centrum-Demokraterne: Ikke tilstede i folketingssalen!

Som det tydeligt fremgår nåede Fremskridtspartiet ikke langt. Dette var måske til at bære, hvis skatteministeren eller andre partiers ordførere var fremkommet med gode idéer om, hvorledes grænsehandelskatastrofen ellers kunne løses.

Vi må således konstatere, at det kun er tomme fraser, der flyder, når andre partier påstår, de vil stoppe galskaben.

Helge Dohrmann 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / årgang 15 / 24. april 1987

Kategorier:Økonomi, Centrum-Demokraterne, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Grænsehandel, Skat og afgifter, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Landsformanden har ordet…maj 1991

30. maj 2010 1 kommentar

Landsformanden har ordet

Maj 1991

Kære partifæller!

(PS: Nedennævnte er et uddrag)

Medens Socialdemokratiets folk under røde faner og plakater med tekstenFred arbejde og miljøfor 101. gang fejrede 1. maj i Fælled-parken, måtte Trivselspartiets leder, Mogens Glistrup, af tennisketsjerbevæbnede bodyguards beskyttes mod kasteskyts af tomater og rådne æg. De grovere overgreb mod Glistrup og plakaterne fra Trivselspartiet måtte uropatruljen tage sig af.

Ak ja! Med omkring 270.000 arbejdsløse, hvoraf 70.000 har været ledige over 3 måneder uden at have haft en planlæggende samtale på arbejdsformidlingen. Med udpumpning af milliarder af skattekroner i næsten værdiløse uddannelser til de arbejdsløse. Med et skatte- og afgiftssystem, der ødelægger arbejdsglæden og bl.a. har medført, at danske borgere nu skylder det offentlige 35 milliarder kroner – en gæld, der vokser med 5 milliarder kroner om året og øger regningen for dem, der pligttro betaler de stigende skatter og afgifter.

Sammenholdt med mange andre negative sider i vor samfundsudvikling burde det have været let nok for 1. maj arrangørerne, at finde nutids-relevante emner til plakater og taler. Med det pres der i dag er på dansk økonomi og konkurrenceevnen, er det på høje tid at tage positive initiativer til en dynamisk og målrettet politik, der kan sikre dansk selvstændighed, beskæftigelse og udvikling væk fra socialistisk omklamring og barnepigementalitet.

Fremskridtspartiet indgår gerne i konstruktive forhandlinger, der kan skabe grobund for en udvikling frem mod et frit og menneskeværdigt samfund. Regeringen (V og C, red.) bør derfor snarest frigøre sig fra sin utidige flirten med Socialdemokratiet.

Forhandlingerne om en dagpengereform, der er hårdt tiltrængt, burde føres uden den stærke binding til og afhængighed af Socialdemokratiet. Fremskridtspartiet er parat til aktiv medvirken og vi ser gerne, at regeringen stopper hasardspillet på dette vigtige område.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 19. årgang / maj 1991 

Den borgerlige regering stikker kniv i ryggen på det private erhvervsliv

7. april 2010 3 kommentarer

Den borgerlige regering stikker kniv i ryggen på det private erhvervsliv

Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, finder det chokerende, at den borgerlige regering (V og C, red.) tilsyneladende er godt i gang med at indgå forlig med Socialdemokratiet om den famøse CO2 afgift.

Aage Brusgaard siger:

Næppe har et effektivt og dygtigt privat erhvervsliv bragt Danmark på fode med hensyn til betalingsbalancen, før VK-regeringen falder samme erhvervsliv i ryggen med nye afgifter og dermed forværring af konkurrenceevnen. Regeringen forsøger at købe stemmer hos vælgerne gennem afgiftslettelse til forbrugerne og så lade erhvervslivet betale. Der findes kun én fornuftig vej til lavere skatter og afgifter og det er offentlige besparelser.

Nu forstår man bedre, hvorfor regeringen var så ivrig efter at få erhvervslivet til at indgå lave overenskomster. Det var med den skumle bagtanke bagefter at kunne komme og opkræve regningen for afgiftslettelser hos virksomhederne. Vi kan endnu en gang konstatere, at vi har en borgerlig regering, som befinder sig glimrende med at administrere socialdemokratisk politik. De gyldne løfter til erhvervslivet er rene blålys. Industri- og energiministeren (Anne Birgitte Lundholt, C, red.) har tidligere påpeget de meget uheldige konsekvenser for det danske erhvervsliv, hvis vi går enegang i indførelsen af CO2 afgifter. Men øjensynlig helliger målet midlet. Målet for den borgerlige regering er flere penge i statens kasse, færre penge i borgernes lommer og så er metoderne, uanset konsekvenser, ligegyldige…

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 19. årgang / maj 1991

En god aftale

31. januar 2010 4 kommentarer

En god aftale

Et af de af vore punkter og ønsker der kom helskindet frem til fødsel ved finanslovsforliget mellem Q, V, R, Z og C var jo, at den personbiltransporterede del af den danske befolkning bliver lempet for benzinskatter på ca. 2 milliarder på årsbasis eller ca. 1 krone pr. liter.

Hensigten fra Fremskridtspartiets side er, at reducere ”skattetrykket for danskerne samt at tilnærme os EF-pakkens mål fra 1.1.1993 om,  at gøre det frit at transportere varer over grænserne indenfor EF uden afgifter.

Ved det at Danmark har meget højere benzinafgifter end f.eks. Tyskland, kører mange jo over vor sydgrænse og tanker op. Og når de nu alligevel er ”dernede”, køber de også mange andre forbrugsvarer. Alle varer er ikke billigere, men man har jo taget turen, så -! Derved har mange danske ”købmænd” – særlig i den sydligste del af Jylland – mistet omsætning og fortjeneste.

Ved at reducere benzinprisforskellen reducerer vi ”grænsehandlen”.

Det der får mig til at skrive er, at jeg på et par møder er blevet bebrejdet, at vi fik gennemført benzinprisreduktionen, når vægtafgiften (samtidig) skal stige med 55 % i alt 1,25 milliarder kroner.

Man har sagt, at det ikke har ændret ”købsvanerne”. Til jer der ikke får Jyllands-Posten, kan jeg oplyse, at i samme avis fra den 7.5 står: ”Billigere benzin øger salget i Sønderjylland” og videre: ”Flere tankstationer i Sønderjylland har øget omsætningen med 50 % siden den 1. januar, da afgiften blev sænket med 50 øre pr. liter”. Og de sidste 50 % af aftalen – fjernelsen af yderligere 50 øre – træder i kraft 1. juli d.å.

En anden del af finanslovsaftalen var jo at lempe afgifterne for ”grænsehandelsfølsomme varer” med ca. 1,5 milliard kroner, hvilket bevirkede, at al afgift forsvandt fra den 1.1.1990 på hårde hvidevarer, videoer, tv-apparater, sukker og nogle andre småting. Andre varer vil blive lettet for afgifter på ca. 700 millioner kroner til førstkommende efterår.

Jo, jeg tror dette er en god aftale for vore ”sydlige købmænd” og for de danske skatteydere. Men – indrømmet – det var kun det første spæde skridt, vi skal videre.

Aage Brusgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 18. årgang / maj 1990

%d bloggers like this: