Arkiv

Posts Tagged ‘dansk statsborgerskab’

Forslag om strammere regler for at blive dansk statsborger

3. november 2012 24 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 5

Forslag om strammere regler for at blive dansk statsborger

Fremskridtspartiet foreslår:

 • 3-års reglen for permanent opholdstilladelse i Danmark ophæves.
 • Grænsen for opnåelse af dansk statsborgerskab skal forlænges fra 7 til 12 år.
 • Kravene for at blive dansk statsborger skal generelt strammes op.
 • Fortrydelsesretten ved repatriering skal ophæves.
 • Opholdstilladelsen i Danmark skal inddrages ved ferie i hjemlandet.

Det er alt for nemt for udlændingene at blive danske statsborgere. Hvert år vedtager et flertal i Folketinget, at nye tusinder skal være danske statsborgere. Hertil skal lægges de efterfølgende familiesammenføringer.

Folketinget skal være meget mere tilbageholdende med at give dansk statsborgerskab. Hvis en person har dom for kriminelle handlinger, har levet af offentlig bistand eller ikke behersker det danske sprog, så skal der ikke tildeles statsborgerskab.

I dag får mange kriminelle dansk statsborgerskab. Det samme gælder ansøgere, der end ikke kan tale et minimum dansk. Det mener Fremskridtspartiet er uacceptabelt.

Fremskridtspartiet vil indføre en årlig kvote på tildeling af højst 1.000 statsborgerskaber. Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om ovennævnte opstramninger.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Reklamer

Udlændingepolitik

6. maj 2012 3 kommentarer

Udlændingepolitik 

Fremskridtspartiet kræver, at der gennemføres betydelige opstramninger i den danske udlændingepolitik – ikke mindst når det drejer sig om familiesammenføringer.

Det skal være op til de enkelte kommuner selv at bestemme, hvorvidt de ønsker at modtage udlændinge eller ej. Dette foreslår Fremskridtspartiet kan ske ved lokale folkeafstemninger, hvor vælgerne ud fra lokale forudsætninger dermed bestemmer.

Den danske udlændingepolitik er kørt helt af sporet, og udgifterne er eksploderet. Konsekvensen af den nuværende udlændingepolitik er desuden, at den ligger som en tikkende bombe under hele vort sociale system.

Fremskridtspartiet kræver en skærpelse af kravene for at opnå dansk statsborgerskab. De skal bl.a. omfatte et solidt kendskab til det danske sprog og en ren straffeattest.

Udlændinge, der i Danmark begår lovovertrædelser, skal udvises straks efter udstået fængselsstraf.

Endelig kræver Fremskridtspartiet en væsentlig nedsættelse af behandlingstiden for asylansøgninger. Muligheden for at anke afgørelser skal desuden begrænses væsentligt.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993

Følgende indgik i Kim Behnkes Grundlovstale på Mors

4. februar 2012 Skriv en kommentar

Følgende indgik i Kim Behnkes Grundlovstale på Mors 

”Under besættelsen af Danmark gik en gruppe modige mænd og kvinder til modværge mod besættelsesmagten. De brød den danske lov, de overtrådte regler og påbud – men de gjorde en gavnlig indsats for Danmark. Efter krigen blev de hyldet som frihedskæmpere på trods af, at de var lovbrydere.

Der er nemlig grænser for, hvilke love Folketinget kan vedtage og så forlange, at de overholdes. Den grænse nærmer flertal sig ofte med hovedrysten fra befolkningen som resultat.

De ministre og embedsmænd, der så bort fra Folketingets vedtagelse om retskrav for tamilske familier brød nok loven, men de udførte et prisværdigt stykke arbejde. De overtrådte regler, som befolkningen heller ikke vil acceptere”.

”Grundloven giver i § 44 mulighed for, at udlændinge kan erhverve dansk statsborgerskab. Folketinget udnytter den mulighed groft, når der bevilges op imod 3.000 statsborgerskaber om året. Det er også groft, når Folketinget bevilger statsborgerskab til personer, der har en lang kriminel fortid med sig.

Grundlovens fædre vil vende sig i graven, hvis de præsenteres for det misbrug af § 44, som finder sted i disse år”.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 19. årgang / juni 1991

”Fagre nye Danmark”

31. januar 2012 48 kommentarer

”Fagre nye Danmark”

Så kom den endelig!

Rapporten over udlændinges kriminalitet (for 1993) som Pia Gjellerup (A) stoppede, og som Erling Olsen (A) meget langsomt og under stort pres fra de borgerlige partier så sig nødsaget til at offentliggøre.

Det er et stort fremskridt, at der omsider findes ajourførte tal for dette livsvigtige område. Samtidig må det siges, at det er en skandale, at sådanne tal har været skjult siden 1989 (af såvel Danmarks Statistik som Justitsministeriet). Det er uhyrligt, men jo i dag ikke specielt chokerende i forhold til, hvad danskerne må lade sig byde af dem, de havde valgt til at tage sig godt af deres land.

Statistikken har mangler. Hvem havde forventet andet? Og disse mangler benyttes straks af de velkendte forstående humanister og en yderst tjenestevillig presse til at bortforklare den simple om end uhyggelige sandhed, at vore betroede ledere med fuldt overlæg er i gang med at lave Danmark om til et forbrydernes paradis. Nu skal der ventes til en ajourført rapport i 1995, før man kan mene, sige eller gøre noget. Et batteri af ”eksperter” forklarer fra hver sin interessante synsvinkel, at sådan må det være.

”De forsvundne år”: 1990, 1991 og 1992 hvor danskerne ikke måtte vide hvilken uhyrlig kriminalitet, der konstant blev fragtet ind i landet med asylsøgere og indvandrere har ikke ændret det statistiske billede noget videre. 3 procent udlændinge tog sig af 10,5 procent af alle straffelovssigtelser. Det vil sige, udlændinge var cirka 3,5 gange så kriminelle som danskere. Det var stort set det samme, hvad enten det drejede sig om folk, sædelighedsforbrydelser eller ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).

Udlændinge siges nu at udgøre ”knap 4 %) eller simpelthen ”4 % ” af den danske befolkning. For kun nogle uger siden hed det ”3 % ” (fx Peter Seeberg fra det etniske ligestillingsnævn). Men målet helliger midlet. Udlændinges kriminalitet ser lidt mindre chokerende ud, hvis der bliver lidt flere til at dele de kedelige tal. Én procent er immervæk 50.000 personer. Men altså: Fire procent = 200.000 personer.

I den nu offentliggjorte rapport står udlændinge for 29.446 ud af i alt 192.254 sigtelser (opklarede forbrydelser) altså 15,3 %.

De står for 17.812 af i alt 119.000 sigtelser, når vi kun taler om straffelovsovertrædelser (de øvrige er overtrædelser af færdselslov og diverse særlove). Dette giver 15 %. Det er på landsplan og i øvrigt et for lille tal da udlændinge i samtlige tal kun belastes med overtrædelser i 1993, medens danskere i ”samtlige sigtelser” tillige belastes med overtrædelser fra 1992, men først registreres i 1993. Ritzaus Bureau – hvis oplysninger med grafer osv. kritikløst videregives i samtlige dagblade – siger 13 %. Hvordan deres regnestykke ser ud er ikke let at forstå.

I København ser det langt værre ud. 23 % af samtlige sigtelser i denne politikreds blev rejst mod en udlænding. 54 % af alle fængslede i Københavns dommervagt i 1993 var ifølge politiets årsrapport udlændinge.

Udlændinge opdeles i:

 • Fastboende
 • Asylsøgere
 • Turister

Noget specielt er det, at ulovligt indrejste personer også tæller som turister. Turisme bliver i pressen (Information 4.5) brugt som et af de mere krampagtige forsøg på at bortforklare den udenlandske kriminalitetssvulst.

Af de 3.318 sigtede ”turister” var

 • 316 fra Afrika.
 • 253 fra Asien.
 • 52 fra Syd- og Mellemamerika.
 • 311 kom fra: Marokko, Somalia, Algeriet, Gambia, Ghana, Liberia, Libyen, Nigeria, Uganda, Zaire og Ægypten.

Ikke just de lande vi plejer at få turister fra. Danmarks besøgende turister kommer næsten udelukkende fra syv lande. Nemlig: Tyskland, Sverige, Norge, Holland (og relativt få fra) USA, England og Japan. Kun 4 % kommer fra den øvrige verden, men de udgør hele 52 % af de sigtede ”turister” i rapporten.

Især pressens og justitsministerens behandling af tallene må undre. Overskrifter har – bortset fra turist-tricket – lydt på at danskerne skulle være værre, at udlændinge fik mildere domme og kun begik mindre alvorlige forbrydelser. At det stort set var et spørgsmål om butikstyverier osv. Alt sammen forvanskning og løgn.

Overkriminaliteten blandt udlændinge ligger på mellem dobbelt og ti gange så stor:

Forbrydelse Overkriminalitet
Drab og drabsforsøg 6,3 gange
Vold 3,5 gange
Voldtægt 6,8 gange
Forsætlig brandstiftelse 1,8 gange
Røveri 5,0 gange
Indbrud 2,0 gange
Tyveri 5,1 gange
Butikstyveri 6,1 gange
Dokumentfalsk/bedrageri 5,8 gange
Smugling af narkotika 8,5 gange
Salg af narkotika 3,8 gange
Lov om euforiserende stoffer 3,2 gange
Domme i alt 4,2 gange
Domme (ubetingede frihedsstraffe) 2,5 gange

Dette baseret på 4 % udlændinge.

Siger vi i stedet 3 % udlændinge (som propagandatallet jo var indtil for ganske nylig), og korrigerer vi ”samtlige sigtelser” en smule nedad for 1992-tal, får vi i stedet en overkriminalitet vedr. det uhyggelige område:

 • Narkotikasmugling på hele 11,3 gange.
 • Voldtægter: Udlændinge 10 gange så kriminelle.

Skulle udlændinges kriminalitets-tilbøjelighed en gang slå igennem til det øvrige samfund, kan vi på basis af de nuværende tal forvente omkring 3.000 voldtægter årligt i stedet for de 296 i 1993, hvor 81 blev begået af udlændinge.

I perioden 1966-1993 fik 91.000 udlændinge dansk statsborgerskab. Disse tæller nu med blandt danskernes kriminalitet, men det er vist tvivlsomt, om de fra den dag de fik papiret i hånden samtidig sænkede deres kriminalitets-frekvens. Der er ganske enkelt tale om en snigende forværring også i den samlede kriminalitetsstatistik fra denne kilde.

Men den vise justitsminister ”Ærlige Olsen” (som også på salomonisk vis løste narkoproblemerne i Christiania ved at fjerne Christianiapatruljen) husker tydeligt fra den gang han selv var flygtning i Sverige, at flygtningene også den gang var overkriminelle. Udlændinge er simpelthen frustrerede, fordi de har været igennem så meget ondt, og fordi de er arbejdsløse.

Han vil nu oplyse udenlandske mænd om, at de ikke bør voldtage danske piger, og så vil han opfordre handlende til at passe bedre på varerne, så disse ikke bliver stjålet af nogle frustrerede tyve, som bliver fristet over evne. Den vise og milde justitsminister går selvfølgelig ikke ind for købmænd, der ikke passer ordentligt på deres varer. Hvis PET kunne finde ud af, at de også er højreorienterede, skulle sagen være klar!

Cand.jur.

Knud Eriksen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 22. årgang / august 1994

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

4. januar 2012 3 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik 

Danmarks udlændingepolitik har spillet fallit.

I årevis har Fremskridtspartiet fremsat krav om opstramninger – krav et flertal af befolkningen støtter. Fremskridtspartiet vil nu i Folketinget fremsætte en lang række forslag, der samlet udgør partiets politik på udlændingeområdet.

Forslagene har alle et overordnet sigte: At gøre Danmark til et trygt samfund at leve i.

Det skal blandt andet ske ved:

 1. Alle udlændinge skal ved ankomsten til Danmark underskrive en kontrakt på at ville overholde dansk lovgivning. Sker det ikke, skal den pågældende udvises.
 2. Modtagelsen af flygtninge og familiesammenføringer skal stoppe.
 3. Flygtningene skal hjemsendes, når der er fred i deres hjemland.
 4. De sociale ydelser til flygtningene skal reduceres.
 5. Alle kriminelle udlændinge skal udvises efter udstået straf.
 6. Dansk statsborgerskab skal kun gives til dem, der opfører sig ordentligt.

Fremskridtspartiet ønsker en stram, men retfærdig udlændingepolitik. Vi har intet imod at hjælpe reelle flygtninge, men de skal sendes hjem igen så hurtigt, forholdene tillader det. Samtidig skal der satses meget mere på at hjælpe flygtningene så tæt på deres hjemland som muligt. Derved kan de pågældende forblive i egen kultur, og de danske bidrag hjælper 15-20 gange så mange mennesker.

Fremskridtspartiet afviser, at Danmark skal være socialkontor for alverdens flygtninge. Det er en uansvarlig politik, at bruge mange milliarder på udlændinge samtidig med, at vore ældre, syge og handicappede ikke får den pleje og hjælp, de har brug for.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Godt at regler om indfødsret strammes op

25. marts 2010 Skriv en kommentar

Godt at regler om indfødsret strammes op

Fremskridtspartiet konstaterede med glæde, at reglerne for tildeling af indfødsret (statsborgerskab) nu langt om længe ser ud til at blive strammet op.

Gennem de seneste år har Fremskridtspartiet systematisk søgt at få sorteret de kriminelle ud af de årlige 3.000 tildelinger af indfødsret. Fremskridtspartiet har hidtil stået ene med det synspunkt

Nu tyder det på, at folketingets partier er indstillet på at få opstrammet reglerne for tildeling af indfødsret. Og allerede nu kan Fremskridtspartiet med glæde konstatere, at Folketingets indfødsretsudvalg har oppet sig ganske gevaldigt og får sorteret mange kriminelle fra, inden de overhovedet når frem til en indfødsretslov.

Med udsigt til at de meget store kontingenter af flygtninge vi modtog i årerne 1984-86, nu har været i Danmark i mere end syv år og dermed fået mulighed for at søge indfødsret, er det overordentligt vigtigt, at Folketinget er fedtet med tildeling af indfødsret.

Fremskridtspartiet mener, at indfødsret ikke skal tildeles personer, som enten har begået kriminalitet, har levet af bistandshjælp eller af arbejdsløshedsunderstøttelse. Det må også være et krav at personer, der søger om dansk indfødsret kan udtrykke sig på et forståeligt dansk. Hvis der sker en opstramning på de her nævnte områder, hilser Fremskridtspartiet det velkomment.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

Facts om gæstearbejdere: Kun 5 % bliver danskere

28. april 2009 14 kommentarer

Facts om gæstearbejdere: Kun 5 % bliver danskere

Problematikken omkring gæstearbejderne i Danmark blev berørt ved landsmødet. Fremskridtspartiets redaktion bringer her nogle kendsgerninger.

I de sidste 5 folketingsår er der bevilget dansk statsborgerskab til 1.837 personer fra lande i Sydeuropa, Nordafrika, Pakistan og Mellemøsten. Der er i alt fra disse lande bosat 37.592 indbyggere pr 1. januar 1981. Det vil med andre ord sige, at kun ca. 5 % af indvandrerne er blevet danske statsborgere i den nævnte periode.

Her følger listen over lande, hvis borgere i de sidste 5 folketingsår har opnået dansk statsborgerskab.

I parentes anfører vi antallet af indvandrere ved nytår:

Land Antal med dansk statsborgerskab Indvandrere ved nytår
Jugoslavien 320 7.317
Tyrkiet 52 15.832
Pakistan 348 6.598
Italien 129 1.695
Spanien 113 1.002
Marokko 106 2.117
Portugal 30 250
Tunesien 17 162
Algeriet 56 282
Libyen 7 8
Ægypten 262 491
Saudi Arabien 0 13
Jordan 49 673
Syrien 57 105
Irak 41 98
Iran 43 232
Libanon 96 133
Israel 128 576

Udlændinge – som er gift med en dansker – kan opnå dansk indfødsret efter 3 år. Dog kan udenlandske kvinder, – der er gift med danske mænd – nøjes med at opholde sig i Danmark i 1 1/2 år, men denne regel udløber i 1983.

Nordiske statsborgere og dansk sydslesvigere får statsborgerskab efter 2 år.

Politiske flygtninge skal vente i 6 år, mens øvrige må vente i 7 år.

I november 1973 indførte Danmark et såkaldt indvandrerstop. Det vil efter gældende 7-års regel betyde, at stort set alle gæstearbejdere i Danmark, – såfremt de ønsker det – vil kunne opnå dansk statsborgerskab.

Fremskridtspartiet har i hele den periode, vi har været repræsenteret i Folketinget stemt for, at udlændinge – efter 7 års ophold i Danmark – kan få statsborgerskab. Det, der har vakt opsigt, har været, at gæstearbejderne, der har begået kriminelle handlinger, efter Fremskridtspartiets opfattelse ikke burde kunne blive danske statsborgere.

H. C. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 34  / 9. årgang / 2. oktober 1981

%d bloggers like this: