Arkiv

Posts Tagged ‘boliger til indvandrere’

Indvandrerpolitik gledet ud af kontrol

24. maj 2012 1 kommentar

Indvandrerpolitik gledet ud af kontrol 

Pia Kjærsgaard siger, Socialdemokratiet er til grin. Var et så uskyldigt prædikat blot fyldestgørende, når det gælder Christiansborg. Imidlertid kræves langt skarpere ord, hvis situationens alvor skal afspejles med partierne, der nu kværner om sammenhold for enhver pris, så Fremskridtspartiet igen kan køres ud på et sidespor. Det skyldes deres syn på indvandringen, siger man.

Hvad er Fremskridtspartiets synspunkter i denne henseende? Argumenter!  Hvis i såkaldte politikere blev afkrævet en forklaring, ville det jo blot afsløres, at Fremskridtspartiet ønsker at sætte bremsen i en indvandrerpolitik, der for længst er gledet ud af kontrol.

Lad os også få en forklaring på, hvorfor en aftale fra 1979 med Tyrkiet eksisterer, ifølge hvilken tyrkiske statsborgere kan opnå livslangt ophold i Danmark, bare de har haft 12 måneders arbejde i landet? Hvad skal vi så med de dyre DNA-tests? Er det spil for galleriet for at give danskerne en falsk forestilling om kontrol?

Og hvornår har i fået et mandat til at uddele jobs, boliger, uddannelsespladser, m.v. til et stadigt voksende antal tyrkere endda med dobbelt statsborgerskab?

K. Holt 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang /  marts 1990

Ghetto Olsen lancerer ny gæstearbejderpolitik

9. september 2008 14 kommentarer

Ghetto Olsen lancerer ny gæstearbejderpolitik

Boligminister Erling Olsen (A) vil lave specielle byer til fremmedarbejderne i og i nærheden af København.

Boligministeren ønsker at løse boligproblemet i forbindelse med fremmedarbejderne ved at lade opføre specielle boligkomplekser, hvor der kun skal bo fremmedarbejdere indrettet i udlændingenes specielle hjemlige stil.

MF Helge Dohrmann, (Z) har i den anledning rejst et spørgsmål til boligministeren, hvor Dohrmann spørger:

Frygter ministeren ikke, at hans tanker om oprettelse af specielle fremmedarbejderghettoer kan medføre, at Danmark i løbet af en årrække får de samme racemæssige problemer, som findes adskillige steder i udlandet?

Ud over de nævnte problemer er der også det rent økonomiske problem. Har vi råd til det, spørger Fremskridt?

MF Knud Lind (Z) har ligeledes udtrykt forundring over forslaget, når man ved, at indfødsretsudvalget og Folketinget ved ansøgning om dansk statsborgerskab kræver, at udlændingen har erhvervet sig en sproglig og kulturel tilknytning til den danske befolkning som betingelse.

Fremmedarbejderne synes heller ikke om idéen.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 9. årgang / 27. marts 1981

Giv flygtningevennerne det røde kort

23. august 2008 35 kommentarer

Giv flygtningevennerne det røde kort

Formiddagsbladene skal som bekendt leve af at sælge deres blade ved at have overskrifter, der fanger købernes opmærksomhed, men den 2. juli tog Jyllands-Posten prisen med overskriften: “Minister: “Flygtningene skal forrest i boligkø”.

Man troede næsten, at det var sommervarmen, der havde slået sig på hovedet af boligminister Thor Pedersen (V), men det var det ikke, ministeren mente det virkelig. Alle vi – der for længst har advaret mod den stigende og ukontrollerede flygtningestrøm – fik vore mest skumle mistanker bekræftet om, at svælget mellem de politiske ledere og resten af befolkningen, bliver stadig større.

Himmelråbende
Uartigheden og provokationen i sådanne ministerord mod folk der i årevis har søgt efter lejlighed er himmelråbende, men i tråd med den af regeringen (V, C, CD og KrF, red) på alle punkter førte flygtningepolitik.

Slaphed, kortsynethed og leflen for at være “in” hos den højtråbende venstrefløj er nu som sjældent før bevist, men der må være et overordnet mål med galskaben – stol på det. Målet er magt, og resultatet bliver et samfund med ballade og i opløsning. Store ord vil mange sige, ja, men hvorfor skulle man ellers føre en politik, der skubber ens egne ud til fordel for fremmede?

Danske skubbes til siden
Tesen om at de der skubber danskere til side skulle være bedre mennesker end andre holder ikke, for hjælpen til flygtninge er nu tydeligvis på bekostning af egne landsmænd, men ikke engang det kan stoppe dem. De, der hjælper fremmede ind ved godt, at de i påkommende tilfælde altid vil kunne regne med støtte fra dem, de har hjulpet, og det vil først på kommunalt plan (flygtninge får stemmeret til kommunen allerede efter ca. tre år) og senere på landsplan blive de stemmer, der skal hjælpe hjælperne til magten.

Økonomisk har vi naturligvis heller ikke råd til at drive den flygtningepolitik, som vi gør, men også det er hjælperne uvedkommende, herunder regeringens boligminister, der om nødvendigt hos de danskere, hvis chance i boligkøen forringes, blot opkræver ekstra skatter og / eller afgifter.

Vanvid

Som rosinen i pølseenden loves der også flygtningene lettere adgang til at opnå lån til boligindskud m.v., end det vil være for danskere. Man tror snart, at det er løgn.

Intet kan tilsyneladende stoppe dette vanvid, men ønsker man at give sig en ekstra chance også i boligkøen, så giv flygtningevennerne det røde kort ved næste valg, ellers bliver det endnu sværere at være dansker.

B. Christensen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 26 / 14. årgang / 15. august 1986

%d bloggers like this: