Arkiv

Posts Tagged ‘betalingsbalancen’

Det andet Danmark

10. marts 2009 Skriv en kommentar

Det andet Danmark

Sommeren er begyndt. Ferien på Christiansborg er startet. Folketingssalen ligger øde hen. Korridorerne på Christiansborg står tomme.

I Finansministeriet arbejder embedsmændene på højtryk, og her dukker i ny og næ politikere fra Socialdemokratiet – op, for at gennemgå det Statsministeren (Anker Jørgensen, red.) kalder ”frynser”. Sommeren over vil der blive arbejdet med at udfærdige den Finanslov, som vil udvise det største driftsunderskud nogensinde i danmarkshistorien under fredsforhold.

Finanslovsforslaget vil, når det fremsættes, give udtryk for det majforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet og de tre små forligspartier. Som en klar konsekvens heraf vil Fremskridtspartiet naturligvis stemme NEJ til Finansloven. Venstre og Konservative vil sandsynligvis som de plejer, stemme JA. Til trods for, at disse to partier kraftigt har advaret mod majforliget, vil de sikkert slutte året af med endnu engang at støtte Socialdemokratiet, sådan som de gjorde i 1980 og alle tidligere år.

Det er nyt for Venstre og Konservative (C) overhovedet at være i opposition. Det Danmark, som man med rette kan kalde Socialdemokratiets Danmark er ikke blevet skabt af Socialdemokratiet alene. Venstre og Konservative har arbejdet med her på. Forlig er indgået efter forlig. September-forlig har fulgt august-forlig. Hvis det ene af partierne ikke har villet, har det andet stillet sine mandater til rådighed. Venstre har endda bøjet sig så dybt, at det har trådt ind i en socialdemokratisk regering, som først blev opløst for mindre end to år siden.

Venstres og Konservatives ledende politikere befinder sig særdeles vel i Socialdemokratiets Danmark. Venstre og Det Konservative Folkeparti er i opposition dels af angst for betalingsbalancen, – dels fordi Socialdemokratiet ikke har brug for dem i øjeblikket.

Fremskridtspartiet er i opposition, fordi vi ønsker ET ANDET DANMARK.

————————————————————————————————————–

– Et andet Danmark, end det Socialdemokratiet har skabt.

– Et Danmark befriet for statens og politikernes formynderi.

– Et Danmark, der vil forsvare det enkelte menneskes ret overfor staten.

– Et Danmark, der ikke stiller den enkelte overfor valget mellem solidaritet eller udstødelse.

– Et andet Danmark, hvor der som der står i Oskar Hansens dejlige sang:

   Danmark for folket er:

”plads for alle, der vil” –

uanset om partibogen er i orden.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 23 / 9. årgang  / 19. juni 1981

Forliget løser ikke landets krise

19. januar 2009 Skriv en kommentar

Forliget løser ikke landets krise

 

Forligspartiernes hensigtserklæring er en samling løse ender, der ikke binder partierne.

 

Landets flere end 100.000 arbejdsløse skal ikke regne med at komme i arbejde foreløbigt. Det danske erhvervsliv skal heller ikke forvente, at dets omkostningsniveau stabiliseres. Det politiske forlig mellem regeringen (Socialdemokratiet, red.), Venstre, Centrum Demokraterne (D), radikale (B) og Kristeligt Folkeparti løser ikke arbejdsløshedssituationen, hverken på kort eller på langt sigt.

Fremskridtspartiet står i dag som landets førende oppositionsparti efter at Venstre har valgt side og i stedet for en ikke-socialistisk løsning, som der er flertal for i Folketinget, har valgt den socialdemokratiske udgiftspolitik.

 

Forligspartiernes hensigtserklæring er en samling løse ender, der ikke på nogen måde binder forligspartierne til at gennemføre varige løsninger. Tværtimod vil befolkningen til vinter atter opleve panikagtige natteforhandlinger på Christiansborg i et nyt forsøg på at løse landets krise.

Landets to største organisationsdominerende partier forsøger endnu en gang at indbilde befolkningen, at der kan drysses fem milliarder kr. ud, – uden samtidig at fortælle, at skatteyderne i sidste ende skal betale gildet.

 

Forligspartiernes løsning styrker ikke eksporterhvervene, de vil alvorligt forværre Danmarks betalingsbalance, vil øge importen, skabe rekordunderskud og vil kun skaffe få tusinder i midlertidigt arbejde. Forligspartierne har ikke gennemført den nødvendige politik: Stabilisere erhvervslivets omkostningsniveau og afskaffe arbejdsløsheden.

 

Fremskridtspartiet vil som landets førende oppositionsparti leve op til det ansvar, forligspartierne har svigtet.

 

Hovedhjørnestenen i forliget er en midlertidig momsnedsættelse. Denne vil katastrofalt forværre Danmarks betalingsbalance. Sammenlagt med de øvrige forligsforslag vil det betyde, at et finansunderskud i år og næste på et tocifret milliardbeløb. I stedet for en momsnedsættelse har Fremskridtspartiet foreslået en forhøjelse af den skattefri bundgrænse fra 1. oktober til 21.000 kr. Dette vil give gennemsnitsdanskeren ca. 400 kr. mere i lønningsposen om måneden. Samfundsøkonomisk vil det øge forbrugsproduktionen og derved afskaffe arbejdsløsheden – uden en momsnedsættelses uheldige følger. Samtidig vil det tilskynde tusindvis af arbejdsløse til at skaffe sig et arbejde. En lettelse af skattetrykket vil samtidig stabilisere erhvervslivets omkostningsniveau, uden hvilke det danske erhvervsliv ikke kan konkurrere med udlandet. Det er ikke statslige millioner, dansk erhvervsliv har brug for, men et lavere omkostningsniveau.

 

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 15 / 3. årgang / september 1975

Regeringen snorksover…

25. november 2008 2 kommentarer

Regeringen snorksover…

“Hysteriske kællinger”, kalder socialdemokraten Mogens Lykketoft de handlende på Københavns Fondsbørs, da kurserne faldt og renten steg som følge af, at den daværende regering (Socialdemokratiet, red.) ikke magtede opgaverne.

“Lamme ænder skal steges i eget fedt”, lyder det nu brovtende fra udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) om de samme folk på Københavns Fondsbørs i anledning af, at udviklingen nu igen går i samme negative retning.

Nu helbreder man jo som bekendt ikke et sygt barn ved at slå termometeret i stykker, så temperaturen ikke kan måles. Derfor er det lykkeligt for de syge, at hverken Lykketoft eller Ellemann-Jensen er blevet læger. Derfor må Fondsbørsen anerkendes som et sted, hvor man neutralt luger det politiske pral væk og nøgternt vurderer de faktiske forhold. Grunden til, at Fondsbørsen og mange andre igen har mistet tilliden til de fremtidige økonomiske muligheder, skyldes naturligvis, at regeringen ikke alene sover – nej, den snorksover. Intet bliver gjort for at forbedre underskuddet på betalingsbalancen.

Tåbelige og meningsløse formål

Man øser på socialdemokratisk vis stadig ud af skatteborgernes penge til de mest tåbelige og meningsløse formål. I slutningen af 1985 skønnede regeringen, at underskuddet for 1986 i Danmarks samhandel med udlandet ville blive 18.000 millioner kroner. Alt tyder nu på, at dette formidable underskud (læs: Offentligt overforbrug) nærmere bliver godt 30.000 millioner kroner! Et fantastisk tal. Ikke så underligt, at kronen befinder sig helt i bunden af valutaslangen, og sandsynligvis bliver devalueret inden årets udgang.

Hvor er det meningsløst og trist, at den nuværende regering har udartet sig til en flok dikkende lammehaler, der intet vil eller intet evner for at få ændret den socialistiske politik, der førte til Anker Jørgensens kapitulation.

Ministrenes aktiviteter og gøremål indskrænker sig efterhånden kun til rejser i udlandet og udsendelser af pressemeddelelser, hvor de fremhæver deres egne og regeringens fortræffeligheder.

“Andegård”

Bistået af en stort set tandløs presse fejes problemerne ind under gulvtæppet. De dårlige undskyldninger regeringen fremkommer med, er nærmest pinlige. Først blev eksportvirksomhederne beskyldt for, at de ikke gad sælge til andre end hjemmemarkedet, og nu er Fondsbørsen blevet en “andegård”.

Den konservative gruppeformand Knud Østergård behøver såmænd ikke at lefle for et samarbejde med socialdemokraterne efter næste valg. De fire regeringspartier er på sporet – Ankers spor!

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 26 / 14. årgang 26 / 15. august 1986 

Regeringen lever i en idealiseret drømmeverden

29. september 2008 1 kommentar

Regeringen lever i en idealiseret drømmeverden


Det er naive drømmerier, når finansminister Mogens Lykketoft (A) fastholder at ville gennemtvinge regeringens (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) politik oven på vismændenes meget tydelige advarsler, siger Fremskridtspartiets finansordfører Kim Behnke i anledning af vismændenes rapport.


Regeringen har oplevet en meget kortvarig positiv tendens i dansk økonomi. I stedet for at gennemføre en politik, der kan forstærke mulighederne for opsving, så har regeringen, til skade for den fremtidige udvikling, pint hver eneste krone ud af forbedringerne, siger Kim Behnke, der fortsætter:


– Resultatet er, at renten nu er tilbage med 9 pct., at obligationskurserne rasler ned og at vismændene forudser et markant fald i betalingsbalanceoverskuddet til næste år. Oven i det påregner vismændene, at orlovsordninger og de øvrige kunstige påhit fra regeringen vil kræve nye stigninger i skattetrykket.


Regeringen må vågne op og erkende realiteternes verden. Stop drømmerierne om det socialdemokratiske Utopia. Meldinger fra finansministeren om, at “Den tredje vej” nu skal følges op med et jerngreb om økonomien er med til at få udenlandske investeringer til at flygte fra Danmark. Pengemarkedet ved nemlig godt, at “Den tredje vej” er den hurtigste vej til “Den tredje verden”.


Fremskridtspartiet hilser derfor vismændenes rapport velkommen og ser frem til, at VKZ-flertallet hurtigst muligt kan få rettet op økonomien – til glæde for hele samfundet.


Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 – 7 / 22. årgang  / juni-juli 1994

Røde Gert med nazifortid

28. august 2008 9 kommentarer

Røde Gert med nazifortid

Danmarks økonomi har det dårligt. Trods den borgerlige regerings (V, C, CD og KrF, red.) bestræbelser stiger udlandsgælden og betalingsbalancen bliver mere og mere skæv til den forkerte side. Så regeringen er i realiteten kørt fast i sit genopretningsprogram.

Meningsmålingerne viser, at der er et svagt, men sikkert flertal for et socialistisk styre i Danmark nu, og de lidt ugunstige konjunkturer på verdensmarkedet – og de forudses – vil formentlig bringe regeringen i vanskeligheder.

Hvorom alting end er, er de socialistiske partier – anført af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti – allerede i færd med at opstille en ministerliste for et kommende rødt kabinet.

Det bliver skæbnesvangert for Danmark, for planerne går bl.a. ud på, at Danmark skal ud af EF og NATO.

Ind bag jerntæppet

Dermed er vejen banet for den sovjetiske indflydelse, som uvægerligt medfører, at Danmark stille og roligt glider ind bag jerntæppet og bliver således det første vesteuropæiske land, der på demokratisk vis får en marxistisk regering, og nu kommer vi til det pikante:

Socialistisk Folkepartis leder, Gert Petersen blev i 1977 afsløret som tidligere leder i Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom. Det var redaktør Erik Haaest, som bragte den forbavsende nyhed, der udløste et frådende raseri hos Gert Petersen. Han udtalte til den samlede presse:

Det er det rene vanvid og pure opspind, jeg har aldrig været nazistmedlem – alt er pure løgn!

Imidlertid var Erik Haaest i besiddelse af uigendrivelig dokumentation for sin påstand, og ikke nok dermed – han kunne også bevise, at Gert Petersen var blevet smidt ud af DNSAP i 1944, fordi det var blevet opdaget, at han skrev smædebreve til folk i Nykøbing Falster.

Gert Petersen indrømmede

Haaest anlagde sag mod Gert Petersen.

Tre dage før sagen skulle for retten, søgte Gert Petersen forlig – med breve både til retten og til Haaest – hvori han indrømmede, at han havde været medlem af DNSAP og var tidligere leder i Nationalsocialistisk Ungdom, og at han tilbagekaldte sine udtalelser.

Ejendommeligt nok har læserbreve i danske aviser om denne tragikomiske affære ikke svækket mandens appel til vælgerne. Det kunne man måske forstå, hvis Gert Petersen straks havde indrømmet og undskyldt sig med ungdommelig dårskab eller lignende. Men at han på trods af, at han fremstår som en regulær løgnhals og utroværdig person, alligevel kan være formand for et parti er temmelig forbavsende – og nu altså også som et fremtidigt ministeremne.

Til verdenspressen

Det bliver mere end interessant – det bliver sensationelt, hvis Danmark som det første land i verden, hvor en tidligere nationalsocialist – den uofficielle danmarksmester i politisk længdespring – kan smykke sig med en ministertitel.

Uden tvivl vil det også tiltrække verdenspressens opmærksomhed.

Intet sindelagsskifte

Pastor Søren Krarup skriver om Gert Petersen:

Man må sige om Gert Petersen, at han intet har lært og intet glemt. Ånden i hans sjæl er lige så hed og sværmerisk som i hans drengetid. Han sværmede dengang for nazismens resolutte øksehug i forhold til den jordiske virkelighed. I forlængelse heraf sværmede han siden for kommunismens lige så resolutte øksehug med samme virkelighed. I dag forholder han sig sværmerisk og totalitært til et absolut lighedsbegreb – naturligvis under påvirkning af den kommunisme, der bygger på en sådan metafysisk lighed. Resultatet er i alle tilfælde, at han øver vold mod den foreliggende og forskelligartede virkelighed her på jorden – in casu hans eget danske folk, som voldtages og undertrykkes af denne totalitarisme, som udmøntes i (flygtninge) politik.

Der er intet sindelagsskifte sket.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 28 / 14. årgang / 29. august 1986 

Minister i samråd om sommerhusudlejning

23. august 2008 1 kommentar

Minister i samråd om sommerhusudlejning

Formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, har indkaldt miljøministeren (Per Stig Møller, C, Red.) til samråd i udvalget i forbindelse med debatten om sommerhusloven. Ministeren bedes i samrådsspørgsmålet særligt at redegøre for problematikken omkring udlejning af de store sommerhuse ved Vestkysten.

Aage Brusgaard: – Ministeren har nægtet at ændre på den eksisterende lov, så vinterudlejning af fritidshuse kan legaliseres. Fremskridtspartiets opfattelse er, at det er helt overflødigt med lovgivning på området. Hvis folk vil leje deres sommerhus ud, skal det offentlige ikke blande sig i den sag.

– Når ministeren samtidig siger, at der er risiko for, at sommerhusene får status som erhvervsejendomme og dermed kan købes af udlændinge, hvis loven lempes, er der tale om dobbeltmoral. Danskere kan købe sommerhuse i de øvrige EF-lande, så hvorfor skulle det modsatte ikke også være tilfældet.

– Med sin stejle holdning tvinger miljøministeren mange fritidshusejere ud i konkursen, fordi de ikke kan få lov til at leje deres private ejendom ud, hvilket er helt forrykt! At der bor folk i sommerhusområderne, også om vinteren, nedbringer risikoen for indbrud i sommerhusområderne, så det er et yderligere argument for, at det offentlige overhovedet ikke skal blande sig i denne sag, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 3 / 20. årgang / marts 1992

Boligpolitikdumhederne

23. august 2008 Skriv en kommentar

Boligpolitikdumhederne

Da de særlige krigsforhold var overstået, stod Folketinget overfor at gøre boligforsyningen ligeså fornuftig og billig, som det konkurrencebetonede private erhvervsliv gør andre forbrugsgoder (Mallorcarejser, køleskabe, biler o.s.v.).

Ved frigørelse af boligmarkedet, efter nogle års restriktioner ville der selvsagt komme nogle overgangsproblemer. Folketinget frygtede, at de ville blive skreget ud i sensationspressen og derfor skubbede man det åbenbart rigtige skridt – overgangen til frit boligmarked – nogle år ud i fremtiden.

Fejgheden og ømskindetheden overfor øjeblikkelig kritik har fortsat lige siden i de 30 år. Den tidligere vismand, professor Søren Gammelgård, Århus, gør udviklingen sådan op:

“Boligsektoren har været politisk reguleret med forbud, påbud, støtteordninger og afgifter. Det er sørgeligt, at skulle konstatere, at det hidtidige resultat af alle disse anstrengelser er blevet en desorganisation og et virvar, som overgår al forstand. Og som via afsmitning over lønudvikling og renteudvikling har haft skadevirkninger langt ind i andre erhverv, først og fremmest betalingsbalanceerhvervene.”

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / 18. februar 1980

%d bloggers like this: