Arkiv

Posts Tagged ‘bekæmpelse af arbejdsløshed’

15 Fremskridt – for økonomien

14. november 2011 251 kommentarer

15 Fremskridt for økonomien 

 1. Den skattefrie bundgrænse forhøjes til 60.000 kroner. Skattelettelsen betales ved, at:
 2. den offentlige sektor reduceres betydeligt gennem
 3. omfattende privatiseringer, afbureaukratiseringer og færre ansatte ved naturlig afgang, som giver
 4. større erhvervsfrihed og ny vækst i den private sektor, hvorved
 5. flere kommer i arbejde i den private sektor, så de offentlige budgetter aflastes, og
 6. udgifterne til dagpenge og bistandshjælp reduceres som følge af færre modtagere, som giver endnu flere
 7. besparelser, der sammen med indtægter fra privatiseringer kan nedbringe den alt for store statsgæld, hvorved
 8. statens renteudgift kan nedsættes og skabe plads til endnu flere
 9. skattelettelser, herunder nedsættelse af topskatten og bruttoskatten, samt
 10. nedsættelse af afgifter på erhvervslivet, herunder CO2-afgiften, så
 11. den danske befolkning får råd til investeringer og forbrug, der giver
 12. nye arbejdspladser og investeringer således, at
 13. samfundsøkonomien igen bliver sund, og vi kan
 14. tiltrække udenlandske virksomheder og kapital – alt sammen for at opnå
 15. et skattefrit Danmark uden gæld.
 —————————————————————————————————————————————————–

Alt for længe har man søgt at løse landets alvorlige problemer ved at gøre en offentlig sektor større og forhøje skatterne. Det skal være slut nu. De offentlige budgetter skal reduceres, og væksten skal ske i den private sektor. Det er helt absurd med over 500.000 ansatte i det offentlige, da det betyder: verdens højeste skatteniveau * over 300.000 arbejdsløse og * en statsgæld på 700.000 millioner kroner Erhvervslivet kan ikke brødføde så stor en offentlig sektor.

FREMSKRIDTSPARTIET vil vende udviklingen. Der skal fart på den private erhvervssektor og gang i skattelettelserne. Løsningen er derfor at reducere den offentlige sektor gennem omfattende PRIVATISERINGER og udliciteringer.

FREMSKRIDTSPARTIET vil gøre DANMARK til landet hvor arbejde, kreativitet, virkelyst og initiativ belønnes. Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994  

Må citeres med fuld kildeangivelse

Arbejdsløshed

14. marts 2010 Skriv en kommentar

Arbejdsløshed

Regeringens (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) politik til bekæmpelse af arbejdsløsheden er slået helt fejl, fordi regeringen ganske enkelt bruger de forkerte metoder.

Det drejer sig ikke om at skabe kunstige job ved at igangsætte alle mulige former for nytteløse beskæftigelsesprojekter, der har vist sig at være helt uden værdi.

Arbejdsløsheden nedbringes kun varigt og effektivt ved at hæve den skattefrie bundgrænse for borgerne ved: At sænke omkostningsniveauet for virksomhederne, give dem friere forhold og frem for alt at befri dem for en række af de snærende lovgivningsmæssige bånd, der i dag hæmmer udviklingen på arbejdsmarkedet.

Ikke alene ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, men i mindst lige så høj grad fordi der er store menneskelige og sociale omkostninger forbundet med at være ledig, skal arbejdsløsheden bekæmpes effektivt.

Fremskridtspartiet kræver, at den kommende ikke-socialistiske regering prioriterer nedbringelsen af ledigheden som en af sine aller væsentligste opgaver.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993 

%d bloggers like this: