Arkiv

Posts Tagged ‘Arbejdsløs’

Hæv bundfradraget – sænk ledigheden

11. februar 2012 Skriv en kommentar

Hæv bundfradraget – sænk ledigheden

I en kommentar til regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) økonomiske oversigt siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke:

Regeringens overordnede politik ligger i ruiner. Der er stadigt dundrende underskud og markante fald i overskuddet på betalingsbalancen. Samtidig er ledigheden fortsat uacceptabel høj.

Skal ledigheden ned, er den mest effektive metode at hæve den skattefrie bundgrænse massivt, for det mindsker lønpresset på virksomhederne. Det har Fremskridtspartiet sagt i 24 år. OECD, og mange andre siger det samme, men regeringen lukker øjnene, og derfor er det gået så galt.

– Fremskridtspartiet vil derfor til efteråret fremsætte forslag til at hæve bundgrænsen til 60.000 kroner. Forslaget skal indarbejdes i Finansloven for 1997, og Fremskridtspartiets økonomiske beregninger viser, at modellen er realistisk. Tabet i skatteindtægter vil være under 10 pct. Til gengæld vil langt flere komme i arbejde, hvorved der spares på overførselsindkomsterne.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 24. årgang / juni 1996

Hvorfor stemmer de stadig på A!

4. august 2008 1 kommentar

Hvorfor stemmer de stadig på A!

De fleste kender sikkert historien om den gode socialdemokrat, der lå for døden og meldte sig ind i Fremskridtspartiet, fordi det var bedre, der døde en fremskridtsmand end en socialdemokrat.

Men selv med den megen velfærd lever socialdemokrater nok ikke længere end andre. Tværtimod giver ”efterløn” sikkert større dødelighed. Det er nemlig en gammel sandhed, at flere er døde af intet at bestille end af at bestille for meget. Man lever længere og lykkeligere ved at holde sig i gang, være aktiv, og man træffer allerede nu mange ulykkelige mennesker blandt Svend Aukens 60.000 efterlønsmodtagere.

Og selv om ”socialindkomsten” mishandler mange pensionister og invalidepensionister, sørger man dog for, at de ikke sulter ihjel.

Men man undrer sig alligevel over, at der stadig kan være mange socialdemokrater. Nedskæring af visse offentlige ydelser, mishandling af selvpensionister, straf for opsparing, zig-zagkurs i oliestriden fra venstrefløjen og til højre for midten, splittelse i Socialdemokratiet med 6 forskellige ”kaffeklubber”, alligevel mange stemmer.

Hvorfor? Fordi man giver de 750.000 offentligt ansatte større lønforbedring end det private arbejdsmarked. Fordi man stadig ansætter flere, og fordi understøttelsen til de 270.000 arbejdsløse er sikret på højt plan.

Men der er heldigvis på det sidste færre socialdemokrater, og der bliver færre endnu. En dag må fornuftige mennesker få øjnene op for, hvor langt, langt værre det står til, end man vover at fortælle dem.

De klogeste har opdaget, at kun beskæftigelse kan skabe velstand i samfundet og højere levestandard.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 10 / 9. årgang / 13. marts 1981

Kategorier:Socialdemokratiet, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: