Arkiv

Posts Tagged ‘antenne’

Op med parabolerne – ned med monopolerne

26. marts 2012 11 kommentarer

Op med parabolerne – ned med monopolerne 

Ifølge Vestkysten den 2. maj er trafikminister Frode Nør Christensen (CD) meget ophidset over, at jeg for nogle måneder siden benyttede mig af mine demokratiske rettigheder ved at lade opstille en parabolantenne og således ucensureret kunne modtage satellit-tv.

Nu betyder det selvfølgelig ikke så meget, hvad trafikministeren og hans socialdemokratiske aftalepartner – J. K. Hansen – fortæller 18 fremmødte deltagere (de to talere, serveringspersonalet og ministerchaufføren inkl.) om min parabolantenne. Mere interessant er det måske, at selvsamme parabol gav anledning til så megen omtale og sympatitilkendegivelser hos befolkningen, at et stort flertal i Folketinget nu har aftalt at ændre loven, så det fremover minder lidt om forholdene i et demokratisk samfund.

Vedrørende ministerens udtalelser i øvrigt, så plejer det blandt Folketingets partiet at høre til god tone – så vidt muligt – ikke at angribe personer, der ikke er til stede og slet ikke, når de ingen indflydelse har fået.

Frode Nør Christensen er imidlertid ret så speciel også på dette område. Jeg hentyder her til et møde, nogle antenneforeninger i Nordjylland havde arrangeret mellem trafikministeren og undertegnede i Støvring. Et sted mellem 250 og 300 mennesker mødte op – blot for med undren at måtte konstatere at ministeren – udover den tid det tog at spise middagen – erklærede, at han højest kunne være der en time og i denne time overhovedet ikke ville debattere mødets temaer nemlig hybridnettet og parabolantenner.

At trafikminister Frode Nør Christensen erklærer, at han har svært ved at finde ud af, hvad hans ministerium egentlig omfatter, overrasker mig ikke. Men er det et helt urimeligt forlangende, at regeringschefen (Poul Schlüter, C, red.) udpeger nogle ministre, der blot har en lille smule indblik i de ting, de beskæftiger sig med?

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 15. årgang / 15. maj 1987 

Licenstvang

18. marts 2012 3 kommentarer

Licenstvang

Ind af brevkassen er dumpet et opkrævning på 590 kroner som ”tak” for de udsendelser, seerne er blevet pint med i det forløbne år – egentlig en ganske fantastisk ting, at mediemonopolet – på bedste rideforgedmaner – kan tvangsudskrive sit økonomiske eksistensgrundlag uden, at ”fæstebønderne” kan bryde dette mediestavnsbånd.

El-, gas-, tlf.-, og købmandsregningerne betaler forbrugerne med stor glæde, da de selv har bestemt ”forbruget”. Skatten betaler de fleste med stor glæde, da de jo selv har sørget for at vælge de partier ind på tinge, som bestemmer – suverænt – hvor meget, de mener er passende, der skal være tilbage efter en lang arbejdsdag!

I mediemonopolet – derimod – huserer det venstresnoede ”gyngemosefolk” hæmningsløst ud fra devisen, ”Gyngemosejournalistik er et våben til at ændre samfundet, når vi nu har ytringsmuligheden!”.

Med ord- og billedfiksfakserier udstilles systemrevserne – læs Fremskridtspartiet – på den mest afskyelige måde – uden –, at disse samfundsmanipulationer kan drages til ansvar for noget som helst. Med ”håndplukkede” såkaldte eksperter forsøger man hæmningsløst at indoktrinere seerskaren med mediemonopolets meninger. Forhåbentlig kan vi snart trække udenlandske programmer ned på en ”dyb tallerken” (parabol, red.) og afsige vort tvungne abonnement på mediemonopolets indoktrinerende udsendelser.

JL

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 15. årgang / 15. maj 1987

%d bloggers like this: