Arkiv

Archive for the ‘Glistrup om udlændingeloven 1983’ Category

Danmark for danskerne

4. august 2008 7 kommentarer

Danmark for danskerne

 

Det er til at få kvalme af Bernhard Baunsgaard (B), når han tillader sig at sammenligne de danske jøders flugt over Øresund med nutidens invasion af muhamedanere, der i luksusfly passerer hen over den kvarte jordklode.

 

De, som kommer i virkelig fare i Iran, vil typisk hverken have mulighed eller penge for andet end at komme med fiskerbåd over Den persiske Havbugt over til trosfæller og naboer på bugtens sydside.

 

En helt anden type er dem, som vurderer familiens fremtid på den måde, at det er lettere at opnå velfærd og velstand i Danmark end i Asien. Og det er dem, som nu vælter ind over de danske grænser.

 

Når det kan lade sig gøre, skyldes det den lov, som Folketinget vedtog den 3. juni 1983 med alles stemmer mod Fremskridtspartiet.

 

Havde vi beholdt den gamle fremmedlov, havde det været let for regeringen (V, C, CD og KrF, red) at instruere politiet i Gedser om at afvise alle asiater. De kommer jo til Danmark fra Østtyskland. Og i forhold til det østtyske styre er de ikke politiske flygtninge.

 

Nu kræver den stjernegale 1983-lov imidlertid, at de lukkes ind i Danmark. Og i og med dette er sket, er det svært for Danmark at blive af med dem igen. Skal de sendes hjem, skal det være til deres hjemland. Altså typisk Iran. Men ingen kan afvise deres påstande om, at den iraner, som har søgt asyl i Danmark, ved tilbagekomsten til Khomeinis rige før eller senere vil blive forfulgt af myndighederne.

 

Som med næsten alle andre alvorlige problemer for Danmark er skylden altså hos de vælgere, som ikke har sikret et stærkt Z-parti på Christiansborg.

 

Det er til at brække sig over, når de andre partier hykler interesse for menneskerettighederne. Vi ved bedre – vi, der hver dag på vor krop føler, hvordan de danske gamle partier misbruger retssystemet ganske efter egen bekvemmelighed til at beskytte egne venner og indespærre modstandere.

 

Men uanset motiveringen er følgen af de andres landsforræderiafstemning i Folketinget, at Islam får stigende indflydelse i Danmark. For dem er religion ikke en ligegyldig privatsag. De er opdraget til at føre hellig krig mod de vantro – herunder danskerne. Og de yngler som bekendt også væsentlig kraftigere end danske familier. Det er en statistisk kendsgerning, som bl.a. den dansk-nationale A. Th. Riemann (Z) klart har dokumenteret.

 

De samme politikere har ført stemmekøbspolitik, så de har gældsat og plaget den danske ungdom i multimilliardomfang. Derfor er det meget begrænset, hvilken styrke Danmark har tilbage til at hjælpe sine egne svagt stillede medborgere. Dette gør masse-importen af fremmede endnu mere afskyelig.

 

Selvfølgelig skal Danmark ikke være et lukket land. Men lad os aftage fremmede ved, at danske familier adopterer ulands-babyer, der så vokser op som danske i dansk kulturkreds.

 

Og lad os så sige nej til alle fra fremmede kontinenter, der som flygtninge vil forsøge at erobre os.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 13. årgang / 22. februar 1985

%d bloggers like this: