Arkiv

Archive for the ‘En Z-forfader – til ære for Glistrup’ Category

En Z-forfader

1. september 2008 4 kommentarer

En Z-forfader


På Gyldendals Forlag har Torben Krogh udsendt 437 sider om Viggo Hørup


Det er de sidste par års bedste bog fra dansk politisk historie. Særligt Fremskridtsfolk føler sig selv udstillet i det nu hundredårige begivenhedsforløb, hvor partiet Venstre efter 30-års indædt kamp fik indført indkomstskatten i Danmark i 1903.


Nutiden kender Hørup bedst fra hans Hvad-skal-det-nytte-tale i Folketinget 29. marts 1882. Fra et af hans mange andre frihedsbidrag citerer Krogh: “Krigssagen er et snedigt uhyre, der oftest møder i fårepelsen, med sødligt fromme beklagelser over den store blodsudgydelse og de sørgeligt tabte millioner. Den elsker freden, men den elsker fædrelandet højere. Den afskyr krig, men for at bekæmpe krigen må alle mandfolk i alle lande kunne eksercere og skyde mennesker og brænde løs efter kommando”.


Ideolog

Hørup beskrev, hvorledes krigssagen lod som om, den ikke forstod, hvad fredsvennerne ville. Alle var jo enige om freden, så hvorfor dele sig? Skal der endelig være fredsforeninger, så lad alle melde sig ind – Højre-mænd, forsvarsvenner, selvbeskattere, sammensmeltere, overløbere og det hele.


“Rør det sammen – og af dette røre vil der ikke fremgå andet end de højst påtrængende krigsapparater”.


Men Hørup var først og fremmest Folkestyrets førende ideolog. For 101 år siden indledte han sin grundlovstale:


Friheden – splitter den ikke folket? Politiken – sprænger den ikke landet? Vil alt dette røre ikke ende med samfundets omvæltning? Sikkert vil det. Det er netop dér, det vil ende. For det er frihedens sag at føde tanker og vilje i et folk, det er politikkens sag at samle de mange viljer om en fælles tanke, for at give den sejrens magt, men målet, hvortil det hele stunder, er altid samfundets omvæltning – fra det ringere til det bedre, fra uret til ret, fra ret til større ret, fra gammelt til nyt“.


Hørup sagde, at landet stod i en tid, hvor det voksede i bredden, hvor folkets tanker og vilje spredtes til nye lag, skabte grøde i folkets masse og forvandlede almue til borgere. Der var skabt en offentlig mening, en almen drøftelse af landets anliggender, som tog enhver mand med og gjorde hver enkelt til medejer af folkets tanker, til lodtager i folkets vilje. Et lille folks løsen måtte være, at nu var ingen tilovers, der var brug for alle – bønder, arbejdere, købmænd og studenter.


De, der troede, at alting visnede i landet, fordi ministeriet var det samme og lovene de samme tog fejl, sagde han.


Sund sans

I mangt og meget er han en af Fremskridtspartiets forfædre. Han talte til nøgternhed og sund sans og gravede i sin argumentation betydelig dybere end til de overfladelag, hvor de andre befandt sig i dagens aktuelle strid.


Med sin prægnante sprogbrug formede han blandt andet det følgende velegnede Z-slogan: “Vi vil være der, hvor grænserne udvider sig. Hvor nutiden rækker fremtiden hånden”.


Det seje vedholdende oppositionsslid gennem en menneskealder kronedes omsider med et systemskifte.


Da sejrens time omsider oprandt, befandt Hørup sig i sin dødskamp mod en uhelbredelig hoftekræft.


Han blev trafikminister, men hans eneste indsats til at lette trafikken blev åbning for offentligheden af en port til Kongens Have.


Men han fik da en flot statue lige indenfor Kongens Have-porten.


Sejrherre

Og ved hans død lød det uden overdrivelse i en nekrolog:


Skamskændet blev han i sine leveår: Han smilte blot deraf. Og måske er det kun til at smile af. Men hans liv blev ikke til den fulde nytte for hans fædreland. Og skammen herfor falder på hans modstandere.


Stor ære står omkring hans navn. Han var uangribelig i sin virken uden verdsligt formål, uden selvisk begær kun afhængig af sin egen mening og blot tjenende sit folk.


En stor sorg, en dyb ulykke er det, at han døde just nu. Men han døde som sejrherre.


Hørup havde sejret indadtil, i det danske folks tanke.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 13. årgang  / 19. april 1985 

%d bloggers like this: