Forside > Uncategorized > Efter deadline

Efter deadline

11. oktober 2012

Efter deadline

Med baggrund i DR1 Tv-udsendelsen den 5. maj, bringes hermed Kim Behnkes henvendelse til Danmarks Radio:

Vedrørende en DR-udsendelse

Anledningen til denne henvendelse er en meget beklagelig oplevelser vi har været ude for i Fremskridtspartiet.

Allerede under folketingsvalgkampen er der en person, som oplyser han hedder Christian Nielsen, der henvender sig til vort sekretariat (Bent Erik Olsen) med spørgsmål om, hvordan han skal forholde sig, hvis han vil give Fremskridtspartiet et bidrag til valget. Han får oplyst vores giro nr. på vores valgfond og i øvrigt oplyst, hvordan han skal forholde sig. Han ringer flere gange og oplyser at han er bange for om myndighederne får oplyst, at han har givet bidrag. Vi oplyser ham om, at vores regnskaber er offentlige, men at vi derudover ikke giver særlig meddelse om, hvem der støtter os.

Der sker imidlertid ikke mere.

Efter valget ringer han igen og vil nu have et møde med Kirsten Jacobsen om en donation til partiet m.v. Han får lavet en aftale med vores sekretariatschef, Bent Erik Olsen om at gøre fremmøde den 23. april. Han kommer og optræder, som efterlader det indtryk, at han har en sygdom eller lignende. Han er meget bekymret for myndighederne m.v. Han når at snakke med Kirsten Jacobsen (Z) og vil have hende til at stille et spørgsmål til en minister. Det vil Kirsten Jacobsen selvfølgelig gerne. Han tilbyder at give partiet penge. Kirsten vil dog ikke modtage penge for det, eftersom alle får gratis service hos os. Manden har 30.000 kr. med i kontanter, som han vil give Fremskridtspartiet. Han giver sit navn og adresse på et stykke papir, så vi kan sende spørgsmål/svar fra ministeren til ham.

Da han har forladt vores kontor, mødes Kirsten Jacobsen, undertegnede og Bent Erik Olsen ganske kort. Manden har efterladt det indtryk hos Kirsten og Bent, at han måske er uligevægtig eller måske under behandling. Vi beslutter os for IKKE at modtage pengene fra ham, men at lægge dem i en forseglet kuvert i vores pengeskab. Vores bekymring er, at et familiemedlem, en hverve eller lignende måske vil henvende sig med ønske om at få pengene retur, da Christian Nielsen har disponeret forkert.

I dag, den 30. april 1998, bliver både Kirsten Jacobsen og Bent Erik Olsen ringet op fra en medarbejder, Jersild, som nu oplyser, at “Christian Nielsen” er en DR-medarbejder, som har været hos os med skjult båndoptager for at afsløre, om vi modtager bidrag mod loven. Samtalerne i dag afsluttes med at Jersild oplyser, at han i øvrigt også har båndoptaget disse telefonsamtaler.

Jersild beskylder os for at have modtaget pengene ulovligt. At vi tager imod penge for at stille spørgsmål, og at vi har lovet manden anonymitet. Kirsten Jacobsen oplyser over for Jersild, at det ikke er tilfældet.

For det første har vi ikke modtaget pengene, men har dem liggende i forvaring, fordi vi var dybt skeptiske over for personen, og hvorvidt han disponerer retsmæssigt over pengene.

For det andet tager vi ikke imod penge for at stille spørgsmål i Folketinget. I Fremskridtspartiet hjælper alene Kirsten Jacobsen omkring 6.000 borgere om året. Dertil kommer gruppens øvrige medlemmer – vi tager aldrig imod penge for vores arbejde, hvilket også klart blev meddelt af Kirsten Jacobsen til “Christian Nielsen”.

For det tredje har vi både navn og adresse på manden, hvilket ville være bogført i vores hovedbestyrelses bogholderi og regnskab for 1998, lige som andre bidragsydere vil blive opført, såfremt de giver partiet mere end 20.000 kr. (det sker desværre ikke så tit!).

Jeg vil på vegne af Fremskridtspartiet udtrykke min kraftige påtale over for den måde, Jersild tilvejebringer materiale til udsendelsen. Jeg vil gøre ophævelse imod, at DR anvender licenspenge til at yde bidrag til de politiske partier – hvorfor jeg også tilbagesender den forseglede kuvert i uåbnet tilstand.

Vi forventer en uforbeholden undskyldning for denne sag og forventer, at du vil påtale over for rette vedkommende, at DR benytter sig af denne type metoder.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 26. årgang / maj 1998

%d bloggers like this: