Forside > Økonomi, Den offentlige sektor, Offentligt ansatte, Personlig frihed, Skat og afgifter, Velfærdsstaten > Otte hovedveje fra 124.000 til 91.000 millioner kroner

Otte hovedveje fra 124.000 til 91.000 millioner kroner

5. juli 2012

Otte hovedveje fra 124.000 til 91.000 millioner kroner 

Udgiftsreduktionerne fra 124.000 til 91.000 millioner kroner kører ad otte hovedveje: 

Fra én kasse til en anden                                                                                                             

En del af de milliardbeløb borgerne indbetaler i den ene offentlige kasse, får de samme borgere senere udbetalt af en anden offentlig kasse. Havde skattevæsenet blot ladet folk i fred, havde de selv været i stand til at betale deres egne udgifter. Både økonomisk og menneskeligt vil det være langt bedre. Ud fra denne synsvinkel spares for eksempel børnetilskud, fritidsundervisning, boligsikring og teaterstøtte.

Forældede udgifter                                                                                                                     

Det offentlige har gennem årerne påtaget sig at betale for et væld af aktiviteter, hvor Fremskridtspartiet under nutidens forhold prioriterer indkomstskatteafviklingen højere end fortsat skatteyderfinansiering. Nye udgiftsområder (f.eks. forureningsbekæmpelse) og vækst på gamle (folkepension og sygelønnens overgang fra arbejdsgiver til stat) bevirker, at man for ikke at havne i uacceptable skatteresultater må bortsanere offentlige udgiftsfelter, der er groet op under andre samfundsforhold end de nu rådende. Eksempelvis kan nævnes diplomatiske repræsentationer, store dele af biblioteksvæsenet, erhvervstilskud, Ribe, Roskilde og Aalborg Universitets Centre og uddannelser i sociologi, psykologi og snesevis af luksusuddannelser.

Urimelige udgifter                                                                                                                     

Staten og kommunerne har for skatteborgernes penge indladt sig på at yde tilskud til formål, om hvilke der er vidtstrakt uenighed. Fremskridtspartiet mener, at den enkelte selv må afgøre, hvad hun eller han vil bidrage til. Derfor bør man ikke skatteyderfinansiere f.eks. ulandsbistand, idræt og kunstfonds.

Kirken                                                                                                                                         

Med indkomstskatteafviklingen forsvinder kirkeskatten pr 1. januar 1978. Menighederne får herefter økonomisk selvstyre. Ved at gøre statens kirke til folkets kirke modvirkes den ligegyldighedspræst, der på lidt længere sigt truer den lutherske kirke.

Færøerne og Grønland                                                                                                                              

Færøerne og Grønland er ikke naturlige områder under Danmark. Ønsker færinger eller grønlændere at flytte til Danmark, skal de være velkomne, men at fortsætte med at styre disse områder fra Syddanmark, er hverken i den færøske eller den grønlandske nations interesse.

Offentlige lønninger                                                                                                                    

Indkomstskatteafvikling vil især være en fordel for de offentligt ansatte. I praksis rammes de nemlig særlig hårdt af indkomstskatten.  Dette er nok en del af baggrunden for, at der sideløbende med indkomstskattens himmelflugt i de sidste 12-14 år er sket større forhøjelser i de offentligt ansattes arbejdsvederlag pr. effektiv arbejdstime, end de privatansatte har opnået. Alle, der forbliver i offentlig tjeneste, vil få mindre bruttoløn efter alternativ Z. Forskellen bliver minimal for de lavtlønnede tjenestemænd og så meget desto større for de højtlønnede overenskomstansatte. Gennemsnitsnedsættelsen bliver på 14 %. Med den samtidige indkomstskattereduktion skulle alligevel næsten alle få levestandardsfremgang, men det offentlige sparer ca. 9 % af de 33.000 millioner kroner, der skal findes.

Det er naturligvis ikke de offentligt ansatte som mennesker, Fremskridtspartiet har noget imod. Det, vi går i krig mod er, at vi i Danmark fejlanvender vort vigtigste råstof, arbejdskraften. Det har vi simpelthen ikke råd til at fortsætte med. Slet ikke efter at stigende råvarepriser og den unødvendige arbejdsløshed har gjort os fattigere. I de næste par år bør man nok holde op med at øge antallet af offentligt ansatte med ca. 2500 om måneden og i stedet mindske det med omkring 4300. Den gradvise mindskning skal først og fremmest ske ved, at man undlader at foretage nyansættelser ved naturlig afgang. Der bliver jo rigeligt med beskæftigelsesmuligheder i det private erhvervsliv i et samfund, hvor indkomstskatten er under afvikling. Egentlige afskedigelser kommer der nok kun ca. 100 af pr. måned (mindre end 1/7000 del af de offentligt ansatte).

Ens pension                                                                                                                                 

Den skatteyderfinansierede pension til tidligere offentligt ansatte må i længden ikke være større end andre borgers folkepension. Som led i overgangsordningen nedskæres aktuelle tjenestemandspensioner med 55 %, samtidig med indkomstskatteafviklingens iværksættelse den 1. januar 1978. Dette betyder, at det disponible pensionsbeløb bliver nogenlunde uændret for den enkelte tjenestemandspensionist. I og med forhøjelsen af den almindelige folkepension ophæves særpensionsordningerne såsom ATP og den til 1979 planlagte tillægspension fra den sociale pensionsfond.

Mindre administration

Fremskridtspartiets lovforenklingsindsats vil medføre, at det administrative personale – også i den offentlige sektor – bliver formindsket meget væsentligt. Herved spares naturligvis ikke blot lønudgifter til de pågældende, men også alle de mange følgeudgifter, som det nuværende kontoriusseri fører med sig.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 4. årgang / 18. november 1976 

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 11. marts 2013 kl. 06:04
 2. 11. marts 2013 kl. 06:52
 3. 11. marts 2013 kl. 07:10
 4. 11. marts 2013 kl. 08:20
 5. 11. marts 2013 kl. 08:41
 6. 11. marts 2013 kl. 09:49
 7. 12. marts 2013 kl. 06:53
 8. 13. marts 2013 kl. 07:26
 9. 13. marts 2013 kl. 07:40
 10. 13. marts 2013 kl. 09:01
 11. 13. marts 2013 kl. 11:19
 12. 15. marts 2013 kl. 06:00
 13. 15. marts 2013 kl. 07:01
 14. 15. marts 2013 kl. 07:19
 15. 15. marts 2013 kl. 07:58
 16. 15. marts 2013 kl. 12:08
 17. 17. marts 2013 kl. 08:19
 18. 12. april 2013 kl. 05:23
 19. 30. juni 2013 kl. 05:18
 20. 3. juli 2013 kl. 06:54
 21. 18. juli 2013 kl. 10:20
 22. 30. juli 2013 kl. 04:43
 23. 30. juli 2013 kl. 10:36
 24. 5. august 2013 kl. 11:28
 25. 6. august 2013 kl. 04:42
 26. 6. august 2013 kl. 07:09
 27. 7. august 2013 kl. 06:48
 28. 8. august 2013 kl. 08:08
 29. 10. august 2013 kl. 10:43
 30. 12. august 2013 kl. 09:32
 31. 14. august 2013 kl. 09:50
 32. 20. august 2013 kl. 06:28
 33. 23. august 2013 kl. 06:39
 34. 27. august 2013 kl. 03:53
 35. 28. august 2013 kl. 09:31
 36. 31. august 2013 kl. 10:16
 37. 5. september 2013 kl. 06:48
 38. 7. september 2013 kl. 10:00
 39. 8. september 2013 kl. 08:56
 40. 10. september 2013 kl. 08:04
 41. 10. september 2013 kl. 09:53
 42. 11. september 2013 kl. 08:39
 43. 13. september 2013 kl. 04:21
 44. 13. september 2013 kl. 09:22
 45. 13. september 2013 kl. 10:07
 46. 14. september 2013 kl. 09:01
 47. 16. september 2013 kl. 09:11
 48. 17. september 2013 kl. 06:05
 49. 23. september 2013 kl. 09:04
 50. 23. september 2013 kl. 09:58
 51. 26. september 2013 kl. 07:46
 52. 26. september 2013 kl. 14:22
 53. 27. september 2013 kl. 06:30
 54. 29. september 2013 kl. 08:27
 55. 29. september 2013 kl. 09:11
 56. 2. oktober 2013 kl. 07:52
 57. 9. oktober 2013 kl. 07:20
 58. 9. oktober 2013 kl. 10:29
 59. 12. oktober 2013 kl. 09:14
 60. 14. oktober 2013 kl. 08:19
 61. 15. oktober 2013 kl. 04:42
 62. 16. oktober 2013 kl. 09:17
 63. 17. oktober 2013 kl. 04:44
 64. 22. oktober 2013 kl. 08:54
 65. 27. oktober 2013 kl. 08:01
 66. 2. november 2013 kl. 10:05
 67. 9. december 2013 kl. 11:13
 68. 30. maj 2015 kl. 07:04
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: