Forside > Økonomi, Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark, Udlændingeloven > Ny afgift skal finansiere flygtninge-invasionen

Ny afgift skal finansiere flygtninge-invasionen

22. juni 2012

Ny afgift skal finansiere flygtninge-invasionen  

Ninn-Hansen (C) mangler penge: Forhøjer nummerpladeafgiften med 600 kr. på fjorten måneder

“Vil ministeren fremover afholde sig fra den erhvervs- og forbrugerfjendske politik, der blev udøvet i forbindelse med forhøjelsen af gebyret for nye nummerplader, hvor fordoblingen af priserne uden forudgående varsel blev iværksat fra den ene dag til den anden, således at hverken køber eller sælger havde mulighed for at tage højde for afgiftsforhøjelsen“:

Sådan spørger Fremskridtspartiets landsformand Helge Dohrmann nu justitsminister Erik Ninn-Hansen. Baggrunden er naturligvis, at ministeren med dags varsel forhøjede afgiften for et sæt nummerplader, der koster omkring 50 kroner i indkøb, fra 400 kroner til 800 kroner.

Som sine begrundelser for spørgsmålet anfører Helge Dohrmann:

“Ved enhver bilhandel er den normale fremgangsmåde den, at indregistreringen og leveringen finder sted på et senere, nærmere aftalt tidspunkt. Enhver må derfor kunne sige sig selv, at fuldstændig uforudsigelige ekstraudgifter, som f.eks. forhøjelse af gebyret for nummerplader skaber store problemer, idet prisen jo er aftalt, og der ikke findes undtagelsesbestemmelser for indgåede aftaler.

Ministerens fremgangsmåde med at bekendtgøre gebyrforhøjelserne i Lovtidende dagen før, de træder i kraft, kan således ikke accepteres og bør ændres således, at alle får mulighed for på forhånd at kende betingelserne”.

Ikke til gavn for politiet

Også Pia Kjærsgaard er vred over den nye afgift. I en pressemeddelelse siger hun blandt andet:

“Når danske bilister nu er pålagt nye afgifter på nummerplader på 200 millioner kroner, hænger det sammen med justitsministerens budget til flygtninge og bliver ikke til gavn for politiet. I finanslovsforslaget for 1986 er sket en væsentlig forøgelse af justitsministerens konto til underhold og indlogering af asylsøgere.

Fremskridtspartiet er imod enhver form for afgiftsforhøjelse, og vi kan naturligvis heller ikke acceptere, at der opkræves ekstra skatter, fordi regeringen har lavet en urimelig udlændingelov.

Så længe justitsministeren har frie hænder til at indføre afgifter, vil der ske nye afgiftsforhøjelser. Det er derfor noget, vi må se på, om vi kan få ændret”, slutter Pia Kjærsgaard.

Danaidernes kar

Under overskriften Danaidernes kar skriver Jyllands-Posten i en leder om den ny afgift blandt andet:

” Det er på grund af de tårnhøje bilafgifter, at EF-kommissionen vil have den danske overbeskatning af bilerne indbragt for EF-domstolen. Kommissionens synspunkt er, at de høje afgifter her i landet er et brud på Rom-traktaten, fordi de lægger økonomiske hindringer i vejen for det frie handelssamkvem, der turde være selve pointen i EF-samarbejdet.

Men EF-kommissionens forestillinger har gjort mindre end ringe indtryk i regeringen, for justitsminister Erik Ninn-Hansen har besluttet, at det fra og med i dag skal koste 800 kroner at få et sæt nummerplader. For fjorten måneder siden kostede de 200 kroner. Så røg det op til 400 kroner. Og nu altså én gang til. Plus moms, naturligvis”.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 13. årgang  / 30. august 1985

Reklamer
%d bloggers like this: