Nu gælder det valgkampen

15. juni 2012

Nu gælder det valgkampen  

– I sin nyligt offentliggjorte dagbog fortæller Jens Otto Krag (A), at Socialdemokratiet brugte ca. 5 millioner kroner på valgkampen i 1971.

Hvad kan Fremskridtspartiet stille op imod sådanne summer anvendt til annoncering, plakater, propagandamaterialer og alle andre former for PR, Mogens Glistrup?

– Bl.a. som følge af resultatet af udgiften på de 5 millioner, er pengene jo forringet en del siden, og derfor er det vel realistisk at regne med, at socialdemokraterne mindst vil bruge 7 millioner kroner på den kommende folketingsvalgkampagne.

Venstre og De konservative vil vel næppe stå tilbage for Socialdemokratiet?

– Næppe, og de nævnte tre partier råder jo over den afgørende indflydelse i Radiorådet (Danmarks Radio, red.) samt en betydelig dagspresse, hvor de har haft mere end halvtreds gange så lang tid til at gøre befolkningen bekendt med deres synspunkter, end Fremskridtspartiet har.

Skulle vi derfor på lige fod med disse partier, hvad det økonomiske angår i valgkampen, skulle vi nok have haft i al fald det dobbelte beløb altså ca. 14.000.000.00 kroner.

Tæring efter næring

– Ifølge den seneste opgørelse lød Landskassens beholdning pr. 31. oktober på 224.222,22 kroner. Der mangler altså en pæn del for at nå op på bare en enkelt million.

– Ja, og det er således umiddelbart klart, at vi må indstille os på at føre en i økonomisk henseende skrabet valgkamp.

– Det har været talt og skrevet om en valgavis i op imod 800.000 eksemplarer?

– Om vi overhovedet får råd til at udgive en egentlig valgavis vil afhænge af, hvordan pengetilgangen bliver i den tid, der er tilbage, før folketingsvalget udskrives. Foreløbig må vi jo sætte tæring efter den næring, vi har. Som et led heri er vi begyndt at udfærdige fordringsløse pjecer på små fire sider, hvor vi samler de oplysninger om partiets synspunkter, der kan have særlig interesse for den ene eller den anden befolkningsgruppe. Den første pjece koncentrerede sig om LO-medlemmerne, den anden om folkepensionisterne. Vi planlægger yderligere en om landbrugene, en om de erhvervsdrivende i byen og en om parcelhusejerne.

På den anførte økonomiske baggrund er det naturligvis særdeles vigtigt, at hver linje i disse oplysningstidsskrifter bliver brugt til virkelig at give klar besked. Vi modtager meget gerne hjælp ved udformningen.

– Du brugte selv betegnelsen “fordringsløse pjecer”. Selvfølgelig er det vigtigste indholdet, men retfærdigvis må det vist indrømmes, at de to foreliggende pjecer rent layout- og udformningsmæssigt pænt lever op til det “fordringsløse”.

– Arbejdsgangen er denne: Når vi har et foreløbigt tekstforslag klar, kører vi det igennem på kontortrykkemaskinen i Nygade i 10.000 eksemplarer, som vi så forsøger at få spredt ud til den pågældende befolkningsgruppe for at mærke os de reaktioner, som kommer. Når vi har hørt de forskellige indvendinger og forbedringsforslag, er det tanken at ofre en lille smule mere på et tidssvarende layout og derefter trykke de enkelte pjecer i nogle hundredetusinde eksemplarer.

– Som skal bruges hvorledes?

– Som gerne indenfor den sidste halve snes dage før valget skal uddeles til så vidtstrakte vælgerkredse som muligt. Vi kan roligt gå ud fra, at de andre partier vil bruge en stor del af deres valgkampagnemidler til at sprede løgn og bagvaskelse om, hvad Fremskridtspartiet vil. Det er jo en ringe trøst, at vi måske nok kan få dementeret disse forkerte oplysninger en måneds tid eller to efter valget. Oplysningerne skal frem til vælgerne, så de har dem i dagene op mod valget.

Appel til frivillige

– Distributionen af et så stort oplag pjecer koster mange penge.

– Derfor må vi også appellere til frivillig arbejdskraft, som er rede til indenfor den sidste halve snes dage før valget et par gange at køre deres lokaldistrikter igennem og uddele de firesidede pjecer, og hvad vi nu ellers kan få formuleret – herunder den valggrundlagsudtalelse, som første udkast findes til her i dette nummer af Fremskridt.

– Hvordan har man tænkt sig dette tilrettelagt?

– Det vil selvfølgelig ikke være muligt at organisere en sådan udbringningstjeneste fra bunden af, når valget først er udskrevet. Organisationen må tilrettelægges allerede nu og så løbende holdes a jour.

Som følge heraf er det den antagelig allervigtigste opgave for lokalgrupperne i denne til, at få opbygget et net af udbringningsgrupper, som kan mobiliseres i valgkampen. Når lokalgruppen har fundet ud af, hvor mange pjecer indenfor hvert af de ovennævnte områder man mener at kunne udbringe, bedes besked herom meddelt til: Morten XXXXXXX, Nygade XXX, 1164 København K. Meddelelsen bedes derefter, et par gange i hvert kvartal taget op til ny lokal vurdering, således at man hele tiden kan holde XXXXXXX løbende underrettet om, hvor store uddelingsopgaver hver enkelt lokalgruppe mener, at kunne påtage sig.

På den måde vil man i Nygade altid have liggende en plan, således at man kan sørge for udsendelse af det fornødne materiale til de lokale grupper i løbet af den første uge efter, at valg er udskrevet.

– I sidste nummer af Fremskridt efterlyses frivillig hjælp til Nygade-kontoret. Vil man have tilstrækkelig arbejdskraft til at løse opgaverne i en valgsituation?

– Både den omtalte udsendelsesopgave og et væld af andre hverv vil kræve, at der er langt større arbejdskraft døgnet rundt i Nygade i den periode, folketingsvalgkampen foregår end den stab, man i øjeblikket råder over.

Jeg vil derfor meget kraftigt opfordre til at folk i hovedstadsområdet, som er villige til at tage et nap med, selv sætter sig i bevægelse for at kontakte Nygade.

Mogens Glistrup og

Torben Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 1. årgang / 16. november 1973

Reklamer
%d bloggers like this: