Forside > Økonomi, Den offentlige sektor, Det radikale Venstre, Mogens Glistrup, Uncategorized > Gammelpolitikernes ømme punkt, Middelfart

Gammelpolitikernes ømme punkt, Middelfart

8. juni 2012

Gammelpolitikernes ømme punkt: Middelfart

Ny Middelfart-tale afslører Hilmar Baunsgaard (B) som værende langt fra noget sandhedsvidne. 

Hvad er der galt i det fynske? Er det luftforureningen fra Fredericia eller stanken fra Lillebælts mudrede vande, der har en uheldig virkning. Eller er det simpelthen irritation over, at pigerne der på stedet siger: “Natten er vor egen”? Måske et studium værd for de skatteyderfinancierede logerende på motellet i Roskilde.

Jo, for selv ævler vi (Fremskridtspartiets-17-mands-udvalgs-amtsrepræsentanters-organisations-undersøgelses-gruppe) i Odense. I timer og dage. Og så snart én af gammelpolitikerne lander i Middelfart slår det helt klik, og der fremkommer de mærkværdigste udtalelser.

Der være noget med det fynske?

Vi erindrer alle med taknemlighed og et par grader mindre i stuerne, Jern-Ankers (Statsminister Anker Jørgensen, red.) “vise statsmandsord”. De bevirkede godt nok, at der blev lukket af for olietilførelserne, men de skaffede os samtidig en ny regering (og af to onder foretrækker man trods alt hellere pastor Hartling, V). Så tak for dem.

Ny dummepeter

Men nu er den gal igen. Denne gang med Hilmar Baunsgaard (B) i rollen som dummepeter.

I følge avisreferater har radikalernes storebror haft samlet den lokale menighed og forkyndt, at Fremskridtspartiet “under ingen omstændigheder vil tage medansvar for den økonomiske afdæmpning”.

Sandheden er, at Fremskridtspartiet i højere grad end nogle af de andre partier i Folketinget har fremsat planer om offentlige besparelser. Alle ved, at hver enkelt krone i offentlige besparelser giver større økonomisk afdæmpning end én krone placeret noget som helst andetsteds.

Fremskridtspartiet har intet imod at være med i et tre-statsminister-forlig, der jo i så fald vil dække 117 mandater i Folketinget, men skal det ske, må Fremskridtspartiets tanker naturligvis også indgå i forliget med samme 24 % s´ vægt, som partiet vil indgå med, hvis spillet på Christiansborg ender med, at det bliver de 117, der kommer ud.

Mogens Glistrup og

Torben Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 2. årgang  / 19. februar 1974

Reklamer
%d bloggers like this: