Kemisk industri

3. juni 2012

Kemisk industri

For menneskets sundhedsmæssige og økonomiske velbefindende er det en velsignelse, at den kemiske videnskabs udvikling har gjort det praktisk muligt at massefremstille titusindvis af nye stoffer til fremme af livets nødvendighed.

Den alvorligste pris herfor er skade på omgivelserne omkring for eksempel Cheminova, Junckers Værk, Superfos o.s.v.

Når Danmark i Z-samfundet bliver et skattefrihedsparadissmørhul, vil vi forvise disse aktiviteter til udlandet. I ikke-forurenende brancher vil til den tid millionvis af højtlønnende, renlige virksomheder stå i kø for at etablere sig på vort lille område.

Men så længe vælgerne giver gammelpartikatastrofeskarerne adgang til at fortsætte deres mishandling af vort yndige land, må vi affinde os med også at tage forurenende arbejdspladser.

Bernhard Baunsgaard (B) / Margrethe Auken klanen (F) søger at forherlige sig selv ved at kræve Cheminovas ledelse m.fl. i fængsel. Denne populisme er ækel.

Det vigtigste samfundsmål er ikke, at enhver søndagslystfisker kan fange frisk fisk i ethvert vandhul.

Så længe Danmark er et fattigt land, skal vi være taknemmelige for gode valutanyttige virksomheder. Men selvfølgelig må statsmagten drage effektive grænser for deres naturødelæggelse. Omkostningerne herved må de selv bære, så de nedfælder sig i priserne på deres produkter.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 31 / 15. årgang  / 25.september 1987

Reklamer
%d bloggers like this: