Initiativer fra Fremskridtspartiet

16. maj 2012

Initiativer fra Fremskridtspartiet    

Nedenstående er en oversigt over de lov- og beslutningsforslag samt forespørgsler, som Fremskridtspartiets folketingsgruppe har taget initiativ til siden april i år.

Ved henvendelse til partiets sekretariat kan man få tilsendt et eller flere eksemplarer af hver enkelt sag.

Fremsatte lovforslag:

L 213Forslag til lov om ændring af realkreditlov.

L 243Forslag til lov om ændring af lov om stempelafgift (Fritagelse for stempelafgift ved ejendomshandel).

L 245Forslag til lov om ændring af lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.

L 250Forslag til lov om ændring af lov om svangerskabsafbrydelse. (Nedsættelse af aldersgrænsen).

L 252Forslag til lov om ændring af lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom.

L 253Forslag til lov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om Danmarks udlændingepolitik.

L 258Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Overførsel af landzonemyndigheden til kommunalbestyrelsen).

 L 259Forslag til lov om ophævelse af  Statens Kunstfond.

L 260Forslag til lov om ophævelse af lov om filmcensur.

L 261Forslag til lov om ændring af lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven). (Afvikling af lejeværdi og opregulering af standardfradrag).

L 267Forslag til lov om ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer. (Forbud mod revision af ejervirksomhedens regnskaber).

L 268Forslag til lov om ændring af lov om social bistand. (ændring af regler om plejehjem og beskyttede boliger).

L 277Forslag til lov om HIV-opsporings- og forebyggelsesråd og et HIV-positiv Forum.

Fremsatte beslutningsforslag:

B 55Forslag til folketingsbeslutning om ændret administration af visumregler.

B 74Forslag til folketingsbeslutning om direkte demokrati (vejledende, landsdækkende folkeafstemninger ved vælgerinitiativ).

B 78Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af klagenævn for det almennyttige boligområde.

B 81Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af det skattemæssige standardfradrag ved udlejning af sommer- og fritidshuse.

B 85Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af de danske kyster.

B 87Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 144 om disponeringer i forbindelse med regeringsdannelsen tilbage fra Finansudvalget.

B 88Forslag til folketingsbeslutning om regnskabslov for kommunerne.

B 90Forslag til folketingsbeslutning om Bornholm som vækstzone.

B 92Forslag til folketingsbeslutning om direkte demokrati (indførelse af regionale vejledende folkeafstemninger ved vælgerinitiativ).

B 93Forslag til folketingsbeslutning om afværgelse af tvangsauktioner.

Forespørgsler:

F23Forespørgsel til boligministeren (Flemming Kofod-Svendsen, KrF, red.), skatteministeren (Ole Stavad, A, red.) og ministeren for erhvervspolitisk samordning (Mimi Jakobsen, CD, red.) om, hvilke initiativer regeringen (A, B, CD og KrF, red.) vil tage på ejerboligområdet.

F 24Forespørgsel til statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen, A, red.) og industriministeren (Jan Trøjborg, A, red.) om forløbet og omfanget af krisen i den finansielle sektor.

 F 26Forespørgsel til fiskeriministeren (Bjørn Westh, A, red.) om, hvilke initiativer ministeren agter at tage for, at der kan skabes ordnede forholdfiskeriområdet.

F 27Forespørgsel til undervisningsministeren (Ole Vig Jensen, B, red.) om, hvad regeringen kan oplyse om sine planer for ingeniøruddannelserne.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 21. årgang / juni-juli 1993

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 3. juli 2013 kl. 06:29
  2. 1. august 2013 kl. 13:26
  3. 26. august 2013 kl. 03:27
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: