Forside > Folkestyre/demokrati, Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, Uncategorized > Fra Glistrup om landsmødedebat (1978)

Fra Glistrup om landsmødedebat (1978)

12. maj 2012

Fra Glistrup om landsmødedebat

Når nytænkerbevægelser opstår, er det almindelig historisk erfaring, at de etablerede ikke forstår, hvad det er, der er ved at ske.

Sådan var for eksempel Jacob Estrups holdning for 100 år siden over for Socialdemokratiet og Venstre, og sådan har vi haft masser af andre eksempler i tidligere tid.

Dette gentager sig nu for Fremskridtspartiets vedkommende.

Det ville være lykkeligt, om der kunne komme en debat i gang, som både de gamle og vi nye kunne lære noget af i stedet for, at de bare fremturer med deres hadefulde og foragtende indstilling over for os Z-folk.

Med henblik herpå søgte hovedbestyrelsen at få en debat i gang med kendte danske på landsmødet den 23. september 1978 i Skive. Alle dem vi indbød, sagde imidlertid nej og henviste til, at de kun havde fået en god måneds tid til at besvare indbydelsen i.

Belært af denne erfaring har hovedbestyrelsen allerede nu udsendt invitationer til en debat i Falkoner Centret på Frederiksberg på den første landsmødedag, lørdag den 29. september 1979 fra klokken 15.00 til klokken 18.00.

Vi har den 9. marts udsendt indbydelsen til 12 personer. Der foreligger imidlertid nu afbud fra de fire:

Thomas Nielsen skriver således:

“Jeg skal herved meddele, at jeg ikke agter at deltage i seancen, der er indbudt til lørdag den 29. september d.å”.

Knud Christensen:

“Det skal herved meddeles, at jeg ikke agter at deltage i det arrangement, der er indbudt til lørdag den 29. september d.å.”

Max Harvøe:

“Som svar på indbydelse til Fremskridtspartiets landsmøde lørdag den 29. september 1979 skal herved meddeles, at undertegnede ikke ønsker at medvirke”.

Georg Poulsen:

“Undertegnede bekræfter modtagelsen af Deres skrivelse af 9. marts d.å., men må meddele, at jeg ikke finder mulighed for at deltage i det pågældende landsmøde”.

Derimod har pastor Søren Krarup fra Seem svaret:

“Tak for brevet.

Sidste år ville jeg ikke deltage i landsmødet, fordi jeg da skulle udtale mig om, hvad Fremskridtspartiet gjorde forkert, hvilket måtte være et spørgsmål til fremskridtsfolket, hvad jeg ikke er.

Men emnet denne gang – uafhængig kritik af Fremskridtspartiet – er ikke på samme måde partipræget. Jeg vil derfor gerne komme og sige min mening, hvis vel at mærke i hvert fald én af de øvrige indbudte kommer. Således vil det fremgå, at det er netop uafhængige kritikere, der taler.

Da jeg netop har talt med Poul Dam, som ville stille sig på samme måde, skulle dette imidlertid ikke blive noget problem”.

Men ak, Poul Dams svar lød:

“Jeg kommer gerne – under den helt klare forudsætning, at I også får bindende tilsagn fra mindst tre andre af de inviterede på denne oprindelige liste.

Det må ikke tages som udtryk for overdreven forsigtighed, men bygger på den opfattelse, at det arrangement, I tænker jer bliver temmelig meningsløst, hvis deltagerkredsen ikke har såvel en vis bredde som et vist niveau.

Såfremt I ikke opnår tilsagn i den udstrækning, som jeg synes er nødvendig, mener jeg personligt, at I burde søge en anden form for det kritiske indslag i jeres landsmøde. Dette anfører jeg ikke for at give bedrevidende gode råd, men blot som udtryk min personlige holdning. Jeg mener som bekendt, at I skal behandles ordentlig af jeres modstandere. Det må blot være helt klart, at der virkelig er tale om modstandere”.

De seks, vi ikke har hørt fra endnu er følgende:

  • Elsa Gress
  • Bettina Heltberg
  • Arne Lund
  • Knud Overø
  • Klaus Rifbjerg
  • Kirsten Stallknecht

Forhåbentlig vil der komme positive svar fra de endnu manglende, men hvis Fremskridtsfolk har idéer til andre end de anførte, hører jeg meget gerne snarest herom.

Endvidere må vi jo se at finde frem til den bedst mulige måde at udnytte de tre timer på. Man kan jo eksempelvis tænke sig, at der udover egentlige talerindlæg bliver lejlighed til at besvare spørgsmål fra salen eller deltage i ordveksling med en eller flere Fremskridtsfolk.

Jeg vil være glad for så mange forslag som muligt også vedrørende den tekniske tilrettelæggelse, så dette landsmødeindslag kan blive så givtigt som overhovedet muligt. Såvel for vore gæster som for landsmødedeltagerne og for, at den fremtidige udvikling kan komme til at foregå med mindre hadefuldhed fra de etableredes side end det, vi har oplevet i de hidtil forløbne 98 måneder.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 7. årgang / 2. april 1978

Reklamer
%d bloggers like this: