Et sejt træk

10. maj 2012

Et sejt træk

En af de vigtigste bærepiller i det danske folkestyre er Grundlovens bestemmelser om, at ingen kan straffes for deres politiske overbevisning eller tro.

Endvidere er der i dansk folkestyre oparbejdet traditioner for, at politisk tale og politiske forhandlinger skal foregå i åbenhed.

Mange af Grundlovens idéer om personlig frihed, samt gode traditioner i dansk folkestyre lider kolossalt i disse år under de gamle partiers lukkede forhandlinger. Venstre og Konservative medvirker til denne nedbrydning i afmagt over ikke mere at besidde den moralske styrke til at forsvare deres partiers oprindelige idégrundlag. Der er givet mange eksempler her i FREMSKRIDT de sidste fire år.

Socialdemokratiet derimod bruger bevidst denne slappe holdning hos de gamle borgerlige partier til, med deres hjælp, at ændre det danske samfund til et liv i ufri, grå socialisme.

Fremskridtspartiets opståen og indvælgelse i folketinget for fire år siden var en brat opvågen og forskrækkelse, som medførte, at gammelpartierne lukkede deres cirkler endnu mere i stedet for at møde de nye tanker og idéer, der vil opstå i et folkestyre, som er ved at blive knægtet.

Fremskridtspartiet stod frem med den åbenhed, som tidligere var så højt prist.

Fremskridtspartiet pegede præcist på de kæmpefejl, der blev begået af de gamle borgerlige politikere, såvel på det kulturelle – som på undervisnings- og økonomiske områder.

Fremskridtspartiet har i de første fire års virke på Christiansborg afsløret mange omgåelser af folkestyrets principper, ved bl.a. at holde åbne gruppemøder, samt nægtet at dække over de politiske rævekager, det fik kendskab til.

Endvidere har gammelpartierne afsløret deres afmagt ved – gang på gang – at nedgøre Fremskridtspartiets lovforslag for kort tid efter at fremsætte det samme forslag som deres eget.

Det er et sejt træk Fremskridtspartiet fortsat skal tage med de borgerlige partier for at hale dem væk fra støtten til det socialdemokrati, som i dag står for socialisme.

Roland

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 6. årgang / 23. januar 1978

Reklamer
%d bloggers like this: