Udlændingepolitik

6. maj 2012

Udlændingepolitik 

Fremskridtspartiet kræver, at der gennemføres betydelige opstramninger i den danske udlændingepolitik – ikke mindst når det drejer sig om familiesammenføringer.

Det skal være op til de enkelte kommuner selv at bestemme, hvorvidt de ønsker at modtage udlændinge eller ej. Dette foreslår Fremskridtspartiet kan ske ved lokale folkeafstemninger, hvor vælgerne ud fra lokale forudsætninger dermed bestemmer.

Den danske udlændingepolitik er kørt helt af sporet, og udgifterne er eksploderet. Konsekvensen af den nuværende udlændingepolitik er desuden, at den ligger som en tikkende bombe under hele vort sociale system.

Fremskridtspartiet kræver en skærpelse af kravene for at opnå dansk statsborgerskab. De skal bl.a. omfatte et solidt kendskab til det danske sprog og en ren straffeattest.

Udlændinge, der i Danmark begår lovovertrædelser, skal udvises straks efter udstået fængselsstraf.

Endelig kræver Fremskridtspartiet en væsentlig nedsættelse af behandlingstiden for asylansøgninger. Muligheden for at anke afgørelser skal desuden begrænses væsentligt.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993

Reklamer
%d bloggers like this: