Forside > Økonomi, Den offentlige sektor, Venstre > Spares? – ja, men ikke hos os…

Spares? – ja, men ikke hos os…

2. maj 2012

Spares? – ja, men ikke hos os… 

Har De hørt om besparelsesbestræbelser?

Jo, ikke.

De “gæve” venstrefolk i regeringen har da vist nævnt noget i den retning.

Pudsigt nok er der tre ministerier, der ikke mener, de bør spare. Og pudsigt nok er det netop de tre ministerier, der taler allermest om besparelser – hos andre.

Vel skal der skæres ned, men ikke hos os siger Budgetministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet.

Det fremgår af en udtalelse, som Fremskridtspartiets repræsentanter i Folketingets politisk-økonomisk udvalg har fremprovokeret.

Her får De både spørgsmål og svar. På rigtig Christiansborgsk.

Spørgsmål:

“Udvalget ønsker oplyst, hvorfor der ikke er medtaget et besparelsesforslag for de under § 23,24 og 25 i finanslovforslaget omhandlede ministerier.

Det ønskes i tilknytning hertil oplyst, om der kan forventes besparelsesforslag for disse områder.”

Svar:

“De omhandlede finanslovsparagraffer omfatter departementer og styrelser, der overvejende er beskæftiget med rent administrative opgaver, og som er undergivet et meget betydeligt arbejdspres. Man er imidlertid indstillet på at søge at undgå personaleudvidelser, ligesom man til stadighed overvejer mulighederne for mere langsigtede rationaliseringer og besparelsesmuligheder.”

Interessant, ikke?

Pedant

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 2. årgang / 19. februar 1974

Reklamer
%d bloggers like this: