Statsudgiftsvækst i 1987

26. april 2012

Statsudgiftsvækst i 1987

Det er regnskabsfusk, når Palle Simonsen (C) m.fl. påstår, at de offentlige udgifter holdes i ro i disse år. Men det er rigtigt, at firkløverne (V, C, CD og KrF, red.) anvender alskens Tribini-tricks for at bilde folk ind, at der skulle være offentligt udgiftsstop eller måske endda besparelser.

En af regeringens bedragerimetoder er at tale nettotal: Altså ikke sammenligne de faktiske udgifter, men derimod udgifter med fradrag af, hvad der kommer ind i gebyrer osv. Og det er ikke småting. Ifølge budgetredegørelse 1986 har tallene inden for statens område udviklet sig således i Schlüter-epoken (C):

År Milliarder kroner
1982 31,3
1983 33,5
1984 37,7
1985 40,9
1986 45,1
1987 49,9

I VCQMB-sminkekrukken findes andre ”indtægter på udgiftskonti”. De er kommet op i størrelsesordnen 5-6 milliarder. Energiministeriet er en af topscorerne, når de skal lænse A. P. Møller-selskaberne for kapital, der unægtelig kunne være anvendt langt mere fornuftigt end at forsvinde i den bundløse statskasse. Små 60 milliarder kroner af de samfundsressourcer – som staten beslaglægger – går altså helt uden om det, som Palle Simonsen oplyser som statens samlede udgifter.

Herudover kommer en række andre narreværker: Fx at statens renteudgifter konteres som ”negative indtægter”. I 1987 forventes det at blive 52,8 milliarder kroner, hvortil kommer afdragsforpligtigelser m.v. for 105.609.300.000 kroner. Næsten alle disse ca. 160 milliarder statsudgifter stammer fra statsgæld, som de fire partier har stemt for. Det gælder lige fuldt gælden før som efter det formelle statsministerskifte i 1982.

Et tredje bogholderifup – hvormed Palle Simonsen bluffer befolkningen – er først begyndt her i 1987. Det gælder børnetilskud, som nu også skal være med til at være negative indtægter og derfor ikke formelt påvirker det statsudgiftstal, som regeringen foregøgler befolkningen.

For 1987 drejer det sig om 2,9 milliarder kroner, men allerede i 1988 bliver tallet fordoblet.

Kontingentudgiften til EF (6,5 milliarder i 1987) behandles på tilsvarende vis.

Dernæst er femkløversnakken om at holde de offentlige udgifter i ro blændværk, for så vidt staten vælter udgiftsområder over på kommunerne og derefter bryster sig af, at statsudgifterne ikke skulle være steget.

Det, som interesserer såvel samfundsøkonomien som borgernes privatøkonomi er selvfølgelig, hvor meget de samlede offentlige udgifter stiger som følge af det nuværende løsslupne og letsindige folketingsflertals fædrelandsødelæggende frådserier med borgernes penge.

Specielt for 1987 er en af Simonsens julelege bag hans såkaldte udgiftsloft, at den største post vedrørende statsrefusion af de kommunale sociale udgifter kun dækker 11 måneder. Ganske tilsvarende er boligministeriet jonglørekspert. Det øger bestandig det tilskudsberettigede byggeri. Man omlægger de tekniske udbetalingsregler, så staten skyder en voksende udgiftsdyne foran sig, men ministrene foregiver, at de holder deres budget i ro.

De udgiftstal som Palle Simonsen taler om skifter fra artikel til artikel. Men, de er så at sige altid for lave. Også af den grund er de renset for inflation. Men de virkelige udgifter som statskatteyderne skal skrabe sammen til, er de virkelige priser altså inklusive mellemliggende prisstigninger.

En række statsudgifter klares helt uden om Palle Simonsens finanslovstal ved, at regeringen lader nogle formelt statsuafhængige betale som fx Danmarks Radio, DONG, elselskaberne osv. Storebæltsbroen går altså under området. Angiveligt fordi de radikale hellere vil stå til søs, når de skal fra Sjælland til Danmark.

Efter finanslovens vedtagelse myldrer det ind med yderligere statsudgifter, som vi først får det samlede tal på, når tillægsbevillingsloven for 1987 forelægges i 1988. Altså efter valget: Miljøtiltag, arbejderbeskyttelse, EF, lønforhøjelser for offentligt ansatte osv. Finanslovslæseren får unægtelig det modsatte indtryk. Han støder på en post på 1,8 milliarder til endnu ikke fundne besparelser – et tal Palle Simonsen er blevet nødt til at nedfælde, fordi ikke engang summen af hans mange andre tyvetricks har været nok til at skjule, at han ikke har noget som helst styr på statsudgifterne. I lodret modstrid med hvad han selvpralende fremfører, hver gang han får ordet skriftligt eller mundtligt.

Mogens Glistrup 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 15. årgang  / 13. februar 1987

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 14. marts 2013 kl. 12:53
 2. 18. marts 2013 kl. 04:40
 3. 18. marts 2013 kl. 04:58
 4. 9. april 2013 kl. 07:42
 5. 23. juli 2013 kl. 09:57
 6. 3. august 2013 kl. 07:57
 7. 3. august 2013 kl. 08:18
 8. 3. august 2013 kl. 08:36
 9. 5. august 2013 kl. 11:28
 10. 5. august 2013 kl. 12:04
 11. 6. august 2013 kl. 03:57
 12. 6. august 2013 kl. 04:35
 13. 7. august 2013 kl. 06:48
 14. 7. august 2013 kl. 07:27
 15. 7. august 2013 kl. 09:59
 16. 8. august 2013 kl. 10:13
 17. 10. august 2013 kl. 10:05
 18. 11. august 2013 kl. 07:13
 19. 11. august 2013 kl. 15:28
 20. 12. august 2013 kl. 09:31
 21. 12. august 2013 kl. 12:20
 22. 14. august 2013 kl. 09:49
 23. 14. august 2013 kl. 10:42
 24. 17. august 2013 kl. 03:55
 25. 18. august 2013 kl. 09:27
 26. 21. august 2013 kl. 05:17
 27. 21. august 2013 kl. 08:29
 28. 21. august 2013 kl. 10:38
 29. 22. august 2013 kl. 06:59
 30. 25. august 2013 kl. 09:42
 31. 27. august 2013 kl. 03:53
 32. 27. august 2013 kl. 06:50
 33. 30. august 2013 kl. 13:30
 34. 31. august 2013 kl. 05:25
 35. 31. august 2013 kl. 09:13
 36. 31. august 2013 kl. 10:16
 37. 31. august 2013 kl. 10:34
 38. 2. september 2013 kl. 09:28
 39. 4. september 2013 kl. 10:26
 40. 8. september 2013 kl. 08:07
 41. 11. september 2013 kl. 08:24
 42. 11. september 2013 kl. 09:22
 43. 13. september 2013 kl. 04:21
 44. 13. september 2013 kl. 08:24
 45. 14. september 2013 kl. 09:01
 46. 17. september 2013 kl. 06:05
 47. 24. september 2013 kl. 05:41
 48. 26. september 2013 kl. 04:34
 49. 26. september 2013 kl. 07:20
 50. 26. september 2013 kl. 14:21
 51. 29. september 2013 kl. 05:30
 52. 1. oktober 2013 kl. 08:38
 53. 3. oktober 2013 kl. 10:14
 54. 4. oktober 2013 kl. 06:26
 55. 6. oktober 2013 kl. 09:11
 56. 8. oktober 2013 kl. 06:11
 57. 8. oktober 2013 kl. 10:19
 58. 9. oktober 2013 kl. 07:04
 59. 9. oktober 2013 kl. 10:29
 60. 10. oktober 2013 kl. 09:47
 61. 13. oktober 2013 kl. 06:46
 62. 15. oktober 2013 kl. 04:55
 63. 15. oktober 2013 kl. 09:15
 64. 16. oktober 2013 kl. 07:48
 65. 17. oktober 2013 kl. 05:06
 66. 18. oktober 2013 kl. 07:49
 67. 20. oktober 2013 kl. 05:23
 68. 22. oktober 2013 kl. 07:38
 69. 23. oktober 2013 kl. 07:11
 70. 31. oktober 2013 kl. 08:54
 71. 31. oktober 2013 kl. 09:53
 72. 12. november 2013 kl. 12:25
 73. 20. november 2013 kl. 08:47
 74. 9. december 2013 kl. 11:13
 75. 16. december 2013 kl. 11:38
 76. 17. december 2013 kl. 13:03
 77. 17. maj 2015 kl. 06:30
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: