Lufthavnen på Saltholm

23. april 2012

Lufthavnen på Saltholm 

Allerede i januar 1973 blev det et Fremskridtsprogrampunkt at bekæmpe lufthavnsbyggeriet på Saltholm. Vi henviste dels til den igangværende flyvemaskineudvikling og dels til, at de mange milliarder lå bedre i skatteydernes lommer end i prestigeprojekter på Øresunds Tågemågesø.

Den første Anker Jørgensen  regering ænsede os ikke, men indgik aftaler med Sverige om den gigantiske fejlinvestering.

En sådan aftale skal godkendes af folketinget. Hartlingregeringen (Venstre, red.) var imidlertid – også på det punkt – socialdemokraterne følgagtige og gik ind for anlægget. Fremskridtspartiet dyngede argument oven på argument imod prestigeprojektet, se for eksempel FREMSKRIDT 1974-8, side 14-16.

De fem Retsforbundsfolk var gode kampfæller for de 28 i Fremskridtsgruppen.

Da også folk fra andre partier efterhånden kunne se, at Jens Kampmanns (A) storsyner fra hans trafikministertid i 1972 og 1973 var en vildmand, trak sagens behandling ud. Flertallet skrumpede mere og mere ind. Finanslovsbehandlingen i marts 1975 viste, at også Venstre var kommet til besindelse, og at regeringens flertal antagelig var gået tabt.

Man reddede så ansigt ved, at nedsætte en komite til fornyet undersøgelse af sagen (FREMSKRIDT 1975-8 side 1). Nu er der gået tre år, og man regner med, at folk for længst har glemt, at det var Fremskridtspartiet som, da tingene brændte på, var den sunde fornufts fremmeste fortaler.

Derfor kan man lade komiteen afgive betænkning og i enighed tage til efterretning, at de mange milliarder bør spares.

Havde Fremskridtspartiet ikke siddet i folketinget i 1974 og 1975, havde byggeriet imidlertid for længst været igangsat.

Det er en typisk og opbyggelig historie, som viser, at det nytter noget at krydse ved Z (andre eksempler ses i FREMSKRIDT 1978-1, side 7).

Men selvfølgelig fortier medierne denne tingenes rette sammenhæng.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6  / 6. årgang / 24. april 1978

Reklamer
%d bloggers like this: