Forside > Danmarks Radio, Folkestyre/demokrati, Mogens Glistrup, Pressen > Nyhedsformidling i radio og TV

Nyhedsformidling i radio og TV

3. april 2012

Nyhedsformidling i radio og TV

Der kan anlægges følgende betragtninger over Danmarks Radios forpligtigelser til nyhedsformidling: 

  • Befolkningens vigtigste politiske opgave er at sætte de krydser ved folkeafstemninger og folketingsvalg, som er afgørende for, hvordan forretningen Danmark skal styres. Derfor gælder det om, at befolkningen får tilført mest muligt korrekt kundskab om, hvad de partier som udgør valgmulighederne, i virkeligheden står for. Dansk avisjournalistik er ikke særlig god. Derfor må staten benytte sine medier – nutidens allervigtigste – til at give denne oplysning.
  • Journaliststanden ved Danmarks Radio er meget ensidigt rekrutteret. Selv om de gjorde sig ærlige anstrengelser for at dække de virkelige samfundsproblemer, må det konstateres, at resultatet er særdeles pauvert. Det er kun bestemte emnekredse, der har deres hovedinteresse nemlig de spørgsmål, der drøftes i salonkommunistkredse inden for Valby Bakke.
  • Dét, danske vælgere skal befatte sig med er forholdene i Danmark, medens de ikke skal klare ærterne hverken i Angola eller Spanien. Derfor må meget betydelige ressourcer flyttes over fra de udenrigske anliggender til de komplicerede indenrigske problemer.

Min konklusion af disse tre præmisser er, at Tv-avisen hver aften burde deles op i tre afsnit á 10 minutter således, at journalisterne alene fik lov til at have den ene sektion, medens de politiske partier (på skift) skulle have hver en afdeling. Derudover burde lydradioen i endnu større omfang give de politiske partier daglig adgang til at underrette befolkningen korrekt.

Den ensidighed der drives i øjeblikket frembyder en mægtig risiko for demokratiet på blot lidt længere sigt.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 4. årgang / 22. april 1976 

Reklamer
%d bloggers like this: