Flygtninge

29. marts 2012

Flygtninge

I radioavisen og i dagspressen er det flere gange omtalt, at det er meget vanskeligt at skaffe boliger til 2.000 eller flere flygtninge. Et det virkelig et stort problem?

Hvor er alle de flygtningefrelste, der nu burde komme til hjælp og tilbyde at modtage en eller flere flygtninge i deres hjem mod et beskedent vederlag?

Flygtningevennerne med hr. Brian MacQuire og hr. Jacques Blume i spidsen. Mange af vore politikere med hr. Bernhard Baunsgaard (B), hr. Ole Espersen (A), fru Ebba Strange (F) og fru Aase Olsen (B) i spidsen.

Alle de præster der har talt så strengt til pastor Søren Krarup. Medarbejdere ved Danmarks radio med hr. Michael Juul Sørensen og fru Lone Kühlman i spidsen.

De 103 kulturpersonligheder der forsøgte at få justitsministeren (Erik Ninn-Hansen, C, red.) til at give asyl en bloc til et stort antal flygtninge.

Flygtningehjælpens telefoner burde gløde og de flygtningefrelste stå i kø for at få lov til at være værter for de boligløse flygtninge. Nu må de vise, at deres store ord om næstekærlighed og medmenneskelighed følges af gerning. Ellers tror vi ikke på dem.

Det opståede boligproblem burde være løst i løbet af et par dage. Selvfølgelig er det såre nemt at råbe op om, hvad der bør gøres, men uden tvivl vanskeligt at udmønte de store ord i gerning, hvis det kræver en personlig indsats.

Lad os i radio, TV og dagspressen få at vide, hvor mange, der har meldt sig.

E. Larsen 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 15. årgang / 2. juni 1987

Reklamer
%d bloggers like this: