Det kan ikke være et tilfælde

11. marts 2012

Det kan ikke være et tilfælde

Fortsætter radioens og TVs ansvarlige ledere og medarbejdere, hvor de slap før valget? 

Har d’herrer statsmonopoliserende mediepaver fortsat tænkt sig at negligere – for nu ikke at sige chikanere – landets næststørste parti.

Har man vedblivende til hensigt ikke at bringe en saglig information og nyhedsdækning om Fremskridtspartiets arbejde, og vil man stadig hindre de politiske repræsentanter for en halv million vælgere i at komme til orde i mikrofonen og på Tv-skærm?

Noget kunne tyde på det.

Onsdag den 9. januar kunne TV-A i sin kl. 19.30-udgave bringe meddelelse om og fotos af hvilke partirepræsentanter, der var valgt til formænd i Folketingets faste udvalg. Blot ikke et eneste ord om eller skyggen af et billede af Jason Träff, Kristen Poulsgaard, Jørgen Holten eller Ole Gerstrøm, der var valgt til formand i henholdsvis, Miljøudvalget, Indfødsretsudvalget, Kommuneinddelingsnævnet og Marshalludvalget.

Lørdag den 12. januar i programpunktet “Næste uges TV” oplystes om en “TV-høring” onsdag den 16. En lang række medvirkende blev nævnt herunder også en del politiske repræsentanter. Men igen intet om nogen fra landets næststørste parti.

Søndag den 13. januar kl. 19.30 i TV-A og kl. 22.00 i Radioavisen blev citeret kommentarer fra ledende politikere i forbindelse med lønmodtagerorganisationernes afvisning af Baunsgaards (B) forslag vedrørende dyrtidsportionerne. Men atter blev Fremskridtspartiet forbigået i tavshed.

Ikke alene er den slags en uartighed imod Danmarks Radios licensbetalende kunder og en meget omfattende vælgerskare, men det er direkte dårlig journalistik og en helt utilstedelig holdning fra et statsmonopols side.

Sagen er rejst i Radiorådet.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 2. årgang / 22. januar 1974

Reklamer
%d bloggers like this: