Forside > Økonomi, Folkestyre/demokrati, Fremskridtspartiet, Skat og afgifter > Fremskridtspartiet er næststørste arbejderparti

Fremskridtspartiet er næststørste arbejderparti

8. marts 2012

Fremskridtspartiet er næststørste arbejderparti

Mange politikere kan ikke forstå, at en arbejder kan tænke sig at stemme på Fremskridtspartiet.

Her er forklaringen: Mekaniker Petersen er en solid, velbetalt lønarbejder med god orden i sin private økonomi, han passer sit arbejde upåklageligt, sørger for prompte betaling af husleje og andre faste udgifter og aflevere pligtskyldigt de nødvendige husholdningspenge til sin kone. Familiens indbo og beklædning er betalt og luksusforbrug tillader den sig kun, når alle nødvendige udgifter er dækket.

Dette luksusforbrug består bl.a. i, at Petersen og hans kone, hver ryger 6-7 cigaretter om dagen og lørdag, og søndag tager de sig en snaps til frokosten. På månedsbasis drejer det sig om en flaske Rød Aalborg og 400 cigaretter.

Hvis mekaniker Petersen havde været diplomat, ville prisen for snapsen og cigaretterne havde været ca. 35 kr., som altså udgør prisen for selve varerne inklusive forhandlerens fortjeneste. Men Petersen slipper ikke så let. Han må betale 60 kr. for snapsen og 240 kr. for cigaretterne, og han har regnet ud, hvor meget han skal skrabe sammen for at betale de 300 kr. Han bor i en kommune, der bl.a. yder betydelige tilskud til kursus i porcelænsmaling og bridge og i et amt, der kan få en hospitalsseng til at koste 1,5 millioner kroner, så hans marginalindkomstskat ligger, selv om hans indtægt kun ligger i den pæne mellemklasse, på 60 procent. Han skal derfor tjene 750 kroner – syvhundrede femti kroner – for at kunne finansiere indkøbet af snapsen og cigaretterne til 35 kroner.

Om indkomstbeskatning har Petersen gennem de senere år hørt mange smukke ord fra politikere fra forskellige partier. Først skulle retten til at fradrage betalte skatter ophæves, så kunne de store indtægter beskattes højere til gavn for de mere beskedne indkomstklasser. Kildeskatten skulle overflødiggøre selvangivelsen og oms, og moms skulle indføres til lettelse af de direkte skatter.

Fradragsretten for skatterne blev ophævet, men Petersens indkomstskat steg. Kildeskat blev iværksat, og Petersens selvangivelse blev dobbelt så tyk og indviklet. Oms blev introduceret, afløstes af momsen, som blev forhøjet, men Petersens indkomstskat faldt ikke.

Petersen har også i perioder anbragt nogle marginalkorner på en sparekassebog med lang opsigelse til en – som han syntes – god rente. Men når året var gået, var den opsparede kapitals købekraft formindsket med en halv snes procent, og renten viste sig efter fradrag af indkomstskat og pengeværdiforringelse at være negativ.

Petersen har nok lagt mærke til, at hans trækprocent i år er lidt lavere end sidste år, men han har også læst om det enorme underskud på statsregnskabet, som han regner med før eller senere at skulle være med til at dække.. han fik også nogen lettelse på momsen gennem nogle måneder i slutningen af forrige og begyndelsen af dette år, men han har også set, at denne lettelse var ved at slå bunden ud af valutakassen. Dette forhold skal også nok få konsekvenser for ham, mener han.

Nu siger Petersen:

Det er muligt, at der ikke er hold i Glistrups påstande, det kan jeg slet ikke overskue. Det er også muligt efter Glistrups model vil være uretfærdigt over for mange, der har hjælp behov og vil reducere omfanget af offentlige ydelser til befolkningen som helhed i utålelig grad. Men en ting ved jeg med sikkerhed: De øvrige politikere kan jeg ikke stole på! Jeg ville nok ikke bryde mig om, at Fremskridtspartiet fik stemmeflerhed i Folketinget, og det er der næppe heller chance for, men jeg kan da vise, hvad jeg mener om de øvrige partier, der aldrig har kunnet leve op til deres løfter, og det gør jeg ved at stemme på Fremskridtspartiet.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 5. årgang / 24. marts 1977

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 6. august 2013 kl. 03:46
  2. 11. august 2013 kl. 15:20
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: