Forside > Danmarks Radio, Personlig frihed > Ophæv Danmarks Radios ret til at opkræve licens

Ophæv Danmarks Radios ret til at opkræve licens

27. februar 2012

Ophæv Danmarks Radios ret til at opkræve licens

Fremskridtspartiet vil nu fremsætte forslag om at ophæve Danmarks Radios ret til at opkræve licens.

Danmarks Radios lovsikrede ret til licens virker ekstremt konkurrenceforvridende over for tv-stationer, der ikke nyder en tilsvarende statsbeskyttelse. Licensen er et historisk levn, der virker groft krænkende over for de seere, der aldrig eller kun meget sjældent ser udsendelser fra DR.

En ophævelse af retten til at opkræve licens vil styrke Danmarks Radio, da DR vil blive tvunget til at producere kvalitetsprogrammer for at tiltrække og fastholde seere. Den automatiske og lovsikrede tilgang af økonomiske ressourcer på over 2 mia. kr. årligt bevirker, at Danmarks Radio i dag ikke har nogen tilskyndelse til at producere tv-programmer af høj kvalitet.

Den moderne teknologi giver i dag mulighed for et hav af alternative finansieringsmuligheder, der ikke nødvendigvis betyder, at seerne skal forstyrres hvert tyvende minut af irrelevante reklameindslag.

DR´s serviceforpligtelser er ikke en grund til at bevare licensen. Mange kommercielle TV- og radiostationer leverer “public service”, idet deres kommercielle flade hermed tilføres supplement, der giver en mere seer- og lyttervenlig og konkurrencedygtig sendeflade.

Jo før DR´s licensrettigheder ophæves, jo før vil DR blive hjulpet. DR vil blive tvunget til at indrette sin organisation på en moderne måde, der specielt kommer seerne til gode. I dag virker det nærmest som om, at seerne og lytterne er til for Danmarks Radios skyld. Det må ændres.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 22. årgang / januar 1994

 

Reklamer
%d bloggers like this: