Forside > Social- & sundhedspolitik, Uncategorized > Forkæl pensionisterne

Forkæl pensionisterne

18. februar 2012

Forkæl pensionisterne 

De mennesker, som har arbejdet i 50 til 55 år for at skaffe mad på eget bord og tag over hovedet, har derudover betalt et væsentligt bidrag til den offentlige husholdning.

Derfor er det en pligt for det offentlige, at der ydes disse ældre et vederlag, som de kan leve af, når de forlader arbejdsmarkedet.

I gammel tid gik de ældre på såkaldt aftægt og skulle underholdes af deres børn. Derfor var det nødvendigt at sikre sig en stor børneflok således, at der var nogen til at betale mad og husly, når man blev gammel.

Enkelte havde ingen børn ,eller børnene nægtede at give deres forældre de nødvendige midler. For disse gamle var der dengang kun fattiggårdene at henvende sig til. Her fik de så sparsom husly og elendig mad.

Fattiggårdene blev som regel drevet af private bidrag. I 1987 har vi ingen fattiggårde, og børnene betaler ikke direkte til deres forældre, men betaler skat. En skat som blandt andet skal gå til at sikre de ældre en ordentlig alderdom.

Ordentligt sted at bo

De ældre har mindst lige så stort behov som unge for at have en anstændig bolig. Den nuværende skatte- og pensionslovgivning gør imidlertid, at mange ældre må flytte fra deres hjem, ganske enkelt fordi pengene ikke rækker til huslejen.

Den mest rimelige måde at sikre de ældre en god bolig vil være ud fra følgende muligheder:

  • Den (de) ældre skal have mulighed for at blive boende i egen lejlighed / hus så længe som muligt. En anstændig folkepension kombineret med boligydelse og varmehjælp skal gøre dette muligt for de ældre.
  • Såfremt familien påtager sig at passe deres ældre, så skal de have den nødvendige økonomisk bistand, da familiepleje er billigere end en institutionsplads.
  • De ældre som af sygdom eller senilitet ikke længere kan klare sig selv skal alligevel blive boende hjemme eller hos familie, såfremt hjemmehjælp kan gøre det muligt.
  • Først når helbredet kræver egentlig plejehjemsplads, skal de ældre på plejehjem.
  • Hvis de ældre skal på sygehus pga. sygdom, så skal de udskrives igen lige, så snart de er raske nok til at komme hjem/på plejehjem.

Medmenneskelig politik

Resultatet af denne politik bliver først og vigtigst, at de ældre får en mere menneskelig alderdom.

Forholdene nu hvor sygehusene bruges til at opbevare ældre, indtil der bliver en plejehjemsplads er uanstændig. Lige så uanstændigt er det, at man flytter folk på plejehjem, før det er nødvendigt. Det er både billigere og menneskeligt bedre, at de ældre bliver i eget hjem så længe som muligt. Ændrede økonomiske forhold og udvidet brug af hjemmehjælp er her kodeordene.

Anstændig pension

Folketingets flertal har bevilget sig selv en ekstra pension på ca. 5.000 kroner om måneden. Samtidig får pensionisterne kun ca. 71 kroner mere pr. måned. Dertil kommer ganske vist en pristalsregulering af pensionen.

Men fakta er, at ganske få får en ENORM pension udbetalt fra det offentlige (herunder ikke mindst folketingsmedlemmer, topembedsmænd og ministre). Samtidig med får den store flerhed af pensionister kun en sølle pension.

Fremskridtspartiets forslag er 48.000 kroner skattefrit om året til enlige og det dobbelte til ægtepar/samlevende. Dertil kommer så boligydelse og varmesikring.

Endelig vil Fremskridtspartiet friholde de ældre fra beskatning af deres pensionsopsparinger.

På længere sigt, når den skattefrie bundgrænse hæves, vil pensionister selvfølgelig også kunne arbejde skattefrit. Denne anstændige folkepension skal ALLE have og ikke mere fra det offentlige, uanset om man hedder Statsminister, Generaldirektør eller Hofmarskal. Såfremt man ønsker en højere pension end folkepensionen, så må man tegne en privat pension hvis udbetaling, der så friholdes fra skat.

Fremskridtspartiet står helt alene

På trods af hvad de andre partier siger og gør, så er Fremskridtspartiet det eneste parti, som vil give de ældre bedre kår. De andre partiers forslag giver kun omflytning af penge og sammenlagt dårligere forhold for vore ældre. Det er op til alle Fremskridtsfolk at lade de ældre få budskabet om, at Fremskridtspartiet er deres parti!

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 15. årgang / 24. april 1987

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 25. juli 2013 kl. 07:34
  2. 16. december 2013 kl. 11:25
  3. 17. december 2013 kl. 10:25
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: