”Fagre nye Danmark”

31. januar 2012

”Fagre nye Danmark”

Så kom den endelig!

Rapporten over udlændinges kriminalitet (for 1993) som Pia Gjellerup (A) stoppede, og som Erling Olsen (A) meget langsomt og under stort pres fra de borgerlige partier så sig nødsaget til at offentliggøre.

Det er et stort fremskridt, at der omsider findes ajourførte tal for dette livsvigtige område. Samtidig må det siges, at det er en skandale, at sådanne tal har været skjult siden 1989 (af såvel Danmarks Statistik som Justitsministeriet). Det er uhyrligt, men jo i dag ikke specielt chokerende i forhold til, hvad danskerne må lade sig byde af dem, de havde valgt til at tage sig godt af deres land.

Statistikken har mangler. Hvem havde forventet andet? Og disse mangler benyttes straks af de velkendte forstående humanister og en yderst tjenestevillig presse til at bortforklare den simple om end uhyggelige sandhed, at vore betroede ledere med fuldt overlæg er i gang med at lave Danmark om til et forbrydernes paradis. Nu skal der ventes til en ajourført rapport i 1995, før man kan mene, sige eller gøre noget. Et batteri af ”eksperter” forklarer fra hver sin interessante synsvinkel, at sådan må det være.

”De forsvundne år”: 1990, 1991 og 1992 hvor danskerne ikke måtte vide hvilken uhyrlig kriminalitet, der konstant blev fragtet ind i landet med asylsøgere og indvandrere har ikke ændret det statistiske billede noget videre. 3 procent udlændinge tog sig af 10,5 procent af alle straffelovssigtelser. Det vil sige, udlændinge var cirka 3,5 gange så kriminelle som danskere. Det var stort set det samme, hvad enten det drejede sig om folk, sædelighedsforbrydelser eller ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).

Udlændinge siges nu at udgøre ”knap 4 %) eller simpelthen ”4 % ” af den danske befolkning. For kun nogle uger siden hed det ”3 % ” (fx Peter Seeberg fra det etniske ligestillingsnævn). Men målet helliger midlet. Udlændinges kriminalitet ser lidt mindre chokerende ud, hvis der bliver lidt flere til at dele de kedelige tal. Én procent er immervæk 50.000 personer. Men altså: Fire procent = 200.000 personer.

I den nu offentliggjorte rapport står udlændinge for 29.446 ud af i alt 192.254 sigtelser (opklarede forbrydelser) altså 15,3 %.

De står for 17.812 af i alt 119.000 sigtelser, når vi kun taler om straffelovsovertrædelser (de øvrige er overtrædelser af færdselslov og diverse særlove). Dette giver 15 %. Det er på landsplan og i øvrigt et for lille tal da udlændinge i samtlige tal kun belastes med overtrædelser i 1993, medens danskere i ”samtlige sigtelser” tillige belastes med overtrædelser fra 1992, men først registreres i 1993. Ritzaus Bureau – hvis oplysninger med grafer osv. kritikløst videregives i samtlige dagblade – siger 13 %. Hvordan deres regnestykke ser ud er ikke let at forstå.

I København ser det langt værre ud. 23 % af samtlige sigtelser i denne politikreds blev rejst mod en udlænding. 54 % af alle fængslede i Københavns dommervagt i 1993 var ifølge politiets årsrapport udlændinge.

Udlændinge opdeles i:

 • Fastboende
 • Asylsøgere
 • Turister

Noget specielt er det, at ulovligt indrejste personer også tæller som turister. Turisme bliver i pressen (Information 4.5) brugt som et af de mere krampagtige forsøg på at bortforklare den udenlandske kriminalitetssvulst.

Af de 3.318 sigtede ”turister” var

 • 316 fra Afrika.
 • 253 fra Asien.
 • 52 fra Syd- og Mellemamerika.
 • 311 kom fra: Marokko, Somalia, Algeriet, Gambia, Ghana, Liberia, Libyen, Nigeria, Uganda, Zaire og Ægypten.

Ikke just de lande vi plejer at få turister fra. Danmarks besøgende turister kommer næsten udelukkende fra syv lande. Nemlig: Tyskland, Sverige, Norge, Holland (og relativt få fra) USA, England og Japan. Kun 4 % kommer fra den øvrige verden, men de udgør hele 52 % af de sigtede ”turister” i rapporten.

Især pressens og justitsministerens behandling af tallene må undre. Overskrifter har – bortset fra turist-tricket – lydt på at danskerne skulle være værre, at udlændinge fik mildere domme og kun begik mindre alvorlige forbrydelser. At det stort set var et spørgsmål om butikstyverier osv. Alt sammen forvanskning og løgn.

Overkriminaliteten blandt udlændinge ligger på mellem dobbelt og ti gange så stor:

Forbrydelse Overkriminalitet
Drab og drabsforsøg 6,3 gange
Vold 3,5 gange
Voldtægt 6,8 gange
Forsætlig brandstiftelse 1,8 gange
Røveri 5,0 gange
Indbrud 2,0 gange
Tyveri 5,1 gange
Butikstyveri 6,1 gange
Dokumentfalsk/bedrageri 5,8 gange
Smugling af narkotika 8,5 gange
Salg af narkotika 3,8 gange
Lov om euforiserende stoffer 3,2 gange
Domme i alt 4,2 gange
Domme (ubetingede frihedsstraffe) 2,5 gange

Dette baseret på 4 % udlændinge.

Siger vi i stedet 3 % udlændinge (som propagandatallet jo var indtil for ganske nylig), og korrigerer vi ”samtlige sigtelser” en smule nedad for 1992-tal, får vi i stedet en overkriminalitet vedr. det uhyggelige område:

 • Narkotikasmugling på hele 11,3 gange.
 • Voldtægter: Udlændinge 10 gange så kriminelle.

Skulle udlændinges kriminalitets-tilbøjelighed en gang slå igennem til det øvrige samfund, kan vi på basis af de nuværende tal forvente omkring 3.000 voldtægter årligt i stedet for de 296 i 1993, hvor 81 blev begået af udlændinge.

I perioden 1966-1993 fik 91.000 udlændinge dansk statsborgerskab. Disse tæller nu med blandt danskernes kriminalitet, men det er vist tvivlsomt, om de fra den dag de fik papiret i hånden samtidig sænkede deres kriminalitets-frekvens. Der er ganske enkelt tale om en snigende forværring også i den samlede kriminalitetsstatistik fra denne kilde.

Men den vise justitsminister ”Ærlige Olsen” (som også på salomonisk vis løste narkoproblemerne i Christiania ved at fjerne Christianiapatruljen) husker tydeligt fra den gang han selv var flygtning i Sverige, at flygtningene også den gang var overkriminelle. Udlændinge er simpelthen frustrerede, fordi de har været igennem så meget ondt, og fordi de er arbejdsløse.

Han vil nu oplyse udenlandske mænd om, at de ikke bør voldtage danske piger, og så vil han opfordre handlende til at passe bedre på varerne, så disse ikke bliver stjålet af nogle frustrerede tyve, som bliver fristet over evne. Den vise og milde justitsminister går selvfølgelig ikke ind for købmænd, der ikke passer ordentligt på deres varer. Hvis PET kunne finde ud af, at de også er højreorienterede, skulle sagen være klar!

Cand.jur.

Knud Eriksen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 22. årgang / august 1994

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 5. november 2012 kl. 05:12
 2. 14. marts 2013 kl. 05:44
 3. 14. marts 2013 kl. 06:17
 4. 17. marts 2013 kl. 07:03
 5. 17. marts 2013 kl. 07:52
 6. 17. marts 2013 kl. 08:46
 7. 18. marts 2013 kl. 06:39
 8. 18. marts 2013 kl. 06:59
 9. 19. marts 2013 kl. 07:15
 10. 19. marts 2013 kl. 08:29
 11. 19. marts 2013 kl. 08:43
 12. 19. marts 2013 kl. 09:57
 13. 20. marts 2013 kl. 05:45
 14. 20. marts 2013 kl. 06:53
 15. 20. marts 2013 kl. 06:55
 16. 20. marts 2013 kl. 07:03
 17. 20. marts 2013 kl. 07:46
 18. 21. marts 2013 kl. 12:55
 19. 21. marts 2013 kl. 13:02
 20. 22. marts 2013 kl. 06:52
 21. 23. marts 2013 kl. 10:03
 22. 24. marts 2013 kl. 10:08
 23. 25. marts 2013 kl. 08:55
 24. 25. marts 2013 kl. 10:14
 25. 26. marts 2013 kl. 07:45
 26. 26. marts 2013 kl. 07:51
 27. 26. marts 2013 kl. 08:24
 28. 28. juni 2013 kl. 10:50
 29. 10. juli 2013 kl. 06:44
 30. 1. august 2013 kl. 07:48
 31. 8. august 2013 kl. 07:14
 32. 14. august 2013 kl. 08:06
 33. 21. august 2013 kl. 04:11
 34. 23. oktober 2013 kl. 09:33
 35. 25. oktober 2013 kl. 06:05
 36. 25. oktober 2013 kl. 07:01
 37. 26. oktober 2013 kl. 08:23
 38. 27. oktober 2013 kl. 10:00
 39. 28. oktober 2013 kl. 04:49
 40. 28. oktober 2013 kl. 05:23
 41. 28. oktober 2013 kl. 08:36
 42. 14. november 2013 kl. 14:00
 43. 25. november 2013 kl. 06:52
 44. 6. december 2013 kl. 06:57
 45. 6. december 2013 kl. 07:43
 46. 8. december 2013 kl. 09:01
 47. 12. december 2013 kl. 11:03
 48. 10. juni 2014 kl. 08:52
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: