Forside > Mogens Glistrup, Social- & sundhedspolitik > Fremskridtspartiet og enkerne

Fremskridtspartiet og enkerne

26. januar 2012

Fremskridtspartiet og enkerne

Blandt de 1.109 ændringsforslag Fremskridtspartiet stillede til finansloven 1979, er et af de mest angrebne det, som går ud på, at enkepensionsbevillingen skal nedsættes med 10 % til 325.900.000 kroner.

Vi bør derfor ved ændringsforslagene for 1980 skrive begrundelsen mere tydeligt. Nedenfor følger et udkast, som jeg meget gerne modtager forbedringsforslag til, inden vi i december måned 1979 skal aflevere finanslovsændringsforslag næste gang:

”Ifølge lovbekendtgørelse nr. 40 af 3. februar 1976 ydes enkepension til følgende grupper:

a)   Enker, der er fyldt 55 år og som er blevet enker efter det fyldte 45. år. Ægteskabet skal som hovedregel have bestået i mindst 5 år.

b)      Kvinder, der er blevet enker efter det fyldte 45. år og som ved ægtefællens død havde forsørgerpligt over for – og bidrog til forsørgelse af – 2 eller flere børn under 18 år; pensionen ydes dog kun så længe enken har forsørgelse af – 1 barn under 18 år.

c)   Enker og andre enlige kvinder, der er fyldt 50 år når svigtende helbred eller andre særlige omstændigheder taler derfor (enkepension ved dispensation).

Enkepensionen bortfalder ved det fyldte 62. år. Pågældende overgår i stedet til at modtage folkepension som enlige kvinder”.

Fremskridtspartiet finder disse kriterier alt for firkantede. Mange har behov for støtte uden at opfylde disse krav. Andre kan opfylde dem uden at være lige så støtteværdige som dem, der ikke modtager bistand.

Fremskridtspartiet foreslår derfor at de, der bliver enker efter 1. juli 1980 ikke kan komme ind under den anførte ordning, men således, at allerede tildelte pensioner bevares fuldt ud.

Dette vil dels komme til at indebære ligestilling mellem kønnene, dels bevirke, at hjælpen kan tildeles efter behov.

Fremskridtspartiet har fuldt ud taget hensyn hertil ved at foreslå en klækkelig forhøjelse af finanslovskontoen vedrørende kontanthjælp (§ 15.4.30)

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 7. årgang / 19. marts 1978

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 3. november 2013 kl. 09:06
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: