Forside > Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark > Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

4. januar 2012

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik 

Danmarks udlændingepolitik har spillet fallit.

I årevis har Fremskridtspartiet fremsat krav om opstramninger – krav et flertal af befolkningen støtter. Fremskridtspartiet vil nu i Folketinget fremsætte en lang række forslag, der samlet udgør partiets politik på udlændingeområdet.

Forslagene har alle et overordnet sigte: At gøre Danmark til et trygt samfund at leve i.

Det skal blandt andet ske ved:

  1. Alle udlændinge skal ved ankomsten til Danmark underskrive en kontrakt på at ville overholde dansk lovgivning. Sker det ikke, skal den pågældende udvises.
  2. Modtagelsen af flygtninge og familiesammenføringer skal stoppe.
  3. Flygtningene skal hjemsendes, når der er fred i deres hjemland.
  4. De sociale ydelser til flygtningene skal reduceres.
  5. Alle kriminelle udlændinge skal udvises efter udstået straf.
  6. Dansk statsborgerskab skal kun gives til dem, der opfører sig ordentligt.

Fremskridtspartiet ønsker en stram, men retfærdig udlændingepolitik. Vi har intet imod at hjælpe reelle flygtninge, men de skal sendes hjem igen så hurtigt, forholdene tillader det. Samtidig skal der satses meget mere på at hjælpe flygtningene så tæt på deres hjemland som muligt. Derved kan de pågældende forblive i egen kultur, og de danske bidrag hjælper 15-20 gange så mange mennesker.

Fremskridtspartiet afviser, at Danmark skal være socialkontor for alverdens flygtninge. Det er en uansvarlig politik, at bruge mange milliarder på udlændinge samtidig med, at vore ældre, syge og handicappede ikke får den pleje og hjælp, de har brug for.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

%d bloggers like this: