Forside > Privatisering > Vanetænkning om udlicitering

Vanetænkning om udlicitering

16. december 2011

Vanetænkning om udlicitering

En påstand om at kun 20-25 % af de offentlige opgaver egner sig til udlicitering fortjener egentlig at blive underbygget af argumenter, ellers kan det forekomme en anelse svært at tage ordene for gode varer.

Om det er Århus-lektoren Peter Munk Christiansen selv, der ikke har argumenteret for sin sag, eller om det er Børsens journalist, der har frasorteret argumenterne, fremgår ikke af en artikel om sagen i Børsen.

Det nærmeste vi kommer et argument er, hvor Peter Munk Christiansen citeres for følgende:

Der er således ikke megen fornuft i at udlicitere undervisning i folkeskolerne samt en række komplicerede opgaver i sundhedsvæsenet.

Men det er jo for det første ikke noget argument – det er en påstand og endda en påstand, der allerede nu er gennemhullet af virkelighedens verden. Hverken privathospitaler eller privatskoler er noget ukendt begreb i Danmark.

Selve begrebet udlicitering betyder jo blot, at man laver en beskrivelse af, hvilket produkt man ønsker. Det kan være sig: Rengøring, undervisning, affaldshentning eller buskørsel og så beder man,  hvem der måtte være interesseret i at lave produktet om at komme med et tilbud. Laves udliciteringsmaterialet tilstrækkeligt godt – eller med andre ord: Er man i stand til at beskrive det produkt, man ønsker tilstrækkeligt godt – så er det fuldstændigt ligegyldigt hvem der udfører det – resultatet vil være nøjagtigt det samme.

Altså – hvis der er en kommune, der ønsker at udlicitere undervisningen i folkeskolen, så er det op til byrådet at bestemme, hvilken ydelse man ønsker samt, hvorvidt man vil acceptere ændringer i forhold til det oprindeligt ønskede produkt.

Nøjagtig som det er byrådet, der tager stilling til, hvilken undervisning kommunen selv ønsker at stille til rådighed med hvilke faciliteter.

Det er min konklusion, at stort set alt kan udliciteres.

Dansk teknologisk Institut (DTI) opgjorde i 1993 udliciteringspotentialet til ca. 80 milliarder kroner. DTI redegjorde samtidig for, at hvis der blev udliciteret for 80 milliarder kroner, så ville det aflede et eksportpotentiale på 26 milliarder kroner. En succesfuld udlicitation kræver blot, at beskrivelsen af det ønskede er tilstrækkeligt præcis samt, at man under overgangen fra den ene arbejdsgiver til den anden tager et passende hensyn til de ansatte.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 24. årgang / november 1996

%d bloggers like this: