15 fremskridt – for det lokale demokrati

30. november 2011

15 fremskridt for det lokale demokrati

 1. Amtskommunerne nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre overføres til private, kommunerne og staten.
 2. Der skal være orden i den kommunale økonomi. Låntagning og skatteforhøjelser skal stoppes.
 3. Kommunerne skal ikke deltage i private virksomheder.
 4. Der skal indføres kritisk revision i kommunerne.
 5. Kommunernes indsats for ældre, syge og handikappede skal styrkes.
 6. Der skal foretages lokale folkeafstemninger til styrkelse af demokratiet.
 7. Kommunale driftsopgaver skal privatiseres og udliciteres mest muligt.
 8. Kommunerne skal ikke være jordspekulanter – overflødige kommunale jorder og bygninger skal sælges.
 9. Selvstyret i kommunerne skal være udstrakt, men under ansvar.
 10. Kommunesammenlægninger skal kun ske på lokalt initiativ.
 11. Kommunale kontorer skal have kundevenlige åbningstider.
 12. Stop for tvangstilslutning til kollektiv energiforsyning.
 13. Større egenbetaling ved kulturudbud.
 14. Jordskatter og dækningsafgifter afvikles.
 15. Kommunal ret til at sige nej til flere flygtninge.

 —————————————————————————————————————————————————-

I et land med bare 5 millioner indbyggere er det helt unødvendigt med amtskommuner. Amterne skal nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre, overføres til private, til kommunerne og til staten. Nedlæggelsen af amterne vil reducere bureaukratiet betydeligt. Borgernes indflydelse på lokale forhold skal styrkes gennem lokale folkeafstemninger og gennem udlægning af flere opgaver til kommunerne. Lokale afgørelser sker ofte hurtigere ved direkte kontakt mellem borgere og politikere.

FREMSKRIDTSPARTIET vil også privatisere og udlicitere mange af de kommunale opgaver. Tendensen til øget kommunal deltagelse i erhvervslivet skal stoppes – politikere og embedsmænd skal ikke drive forretning for skatteydernes penge.

FREMSKRIDTSPARTIET vil styrke kommunernes ansvar for de svageste i samfundet. Syge, ældre og handikappede skal hjælpes til en værdig tilværelse. Det offentlige er til for borgerne og ikke omvendt.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 22. december 2011 kl. 05:16
 2. 10. marts 2012 kl. 04:45
 3. 15. juni 2012 kl. 05:04
 4. 15. oktober 2012 kl. 08:08
 5. 19. marts 2013 kl. 06:13
 6. 23. juni 2013 kl. 11:08
 7. 23. juni 2013 kl. 11:24
 8. 23. juli 2013 kl. 07:37
 9. 20. august 2013 kl. 10:59
 10. 21. august 2013 kl. 08:47
 11. 22. august 2013 kl. 04:53
 12. 8. september 2013 kl. 07:05
 13. 8. september 2013 kl. 08:47
 14. 10. september 2013 kl. 09:32
 15. 15. september 2013 kl. 07:30
 16. 17. september 2013 kl. 10:42
 17. 25. september 2013 kl. 04:57
 18. 25. september 2013 kl. 13:50
 19. 17. oktober 2013 kl. 10:43
 20. 20. oktober 2013 kl. 08:51
 21. 14. november 2013 kl. 12:47
 22. 6. december 2013 kl. 09:36
 23. 9. december 2013 kl. 11:12
 24. 15. december 2013 kl. 10:44
 25. 15. december 2013 kl. 11:17
 26. 16. december 2013 kl. 06:55
 27. 16. december 2013 kl. 10:33
 28. 17. december 2013 kl. 13:03
 29. 18. december 2013 kl. 07:47
 30. 20. december 2013 kl. 08:02
 31. 28. januar 2014 kl. 07:59
 32. 2. april 2014 kl. 14:25
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: