15 fremskridt – for miljøet

29. november 2011

15 fremskridt – for miljøet 

 1. Erhvervslivets konkurrenceevne ikke skades af miljøhensyn.
 2. CO2-afgiften ophæves.
 3. Dyrkning af energiafgrøder tillades.
 4. Danske særregler på miljøområdet ophæves.
 5. Landzonemyndighederne overføres til kommunalbestyrelserne.
 6. Frihed til at drikke vand fra egen brønd.
 7. Sommerhuse skal kunne bebos hele året.
 8. Skattereformens nye grønne afgifter ophæves. Ressourceafgifter skal altid modsvares af tilsvarende skattelettelser.
 9. Fjernelse af erhvervsskadelige miljøskatter- og gebyrer.
 10. Stop for skovrejsningsprojektet.
 11. Ophævelse af regler om dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb.
 12. Ophævelse af urimelige regler om kystzone.
 13. Indsatsen over for A-kraftværkerne i Østeuropa skal forstærkes.
 14. Miljøorganisationernes rettigheder skal fjernes fra lovgivningen.
 15. Internationalt miljøsamarbejde skal fremmes, hvorved forureningen kan bekæmpes, hvor behovene er størst.

 —————————————————————————————————————————————————-

Miljøpolitik skal bygge på tillid og ansvar frem for forbud og afgifter. Regler og krav til virksomhederne må afpasses efter erhvervslivets økonomiske formåen.

Alt for ofte er miljøpolitikken blevet styret af hysteri og hovsaløsninger til stor skade for hele samfundet. Miljøorganisationernes indflydelse på miljøpolitikken skal derfor reduceres. Den, der forurener, skal naturligvis selv betale for at rense op efter sig. Afgørelsen af om miljøet er truet skal bygge på seriøse undersøgelser og ikke styres af politiske mål.

FREMSKRIDTSPARTIET er tilhænger af et godt miljø, men vil altid bekæmpe en miljøpolitik, der har til formål at reducere ejendomsretten og skjulte politiske motiver. Internationalt samarbejde er altafgørende for forureningsbekæmpelsen. National engang skader den danske konkurrenceevne.

FREMSKRIDTSPARTIET vil genskabe sund fornuft i den danske miljøpolitik.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 18. december 2011 kl. 07:38
 2. 11. januar 2012 kl. 07:19
 3. 13. januar 2012 kl. 08:52
 4. 14. februar 2012 kl. 06:43
 5. 25. marts 2012 kl. 06:02
 6. 3. juni 2012 kl. 04:55
 7. 26. oktober 2012 kl. 04:02
 8. 11. juli 2013 kl. 07:59
 9. 15. juli 2013 kl. 08:56
 10. 24. juli 2013 kl. 06:27
 11. 24. juli 2013 kl. 10:11
 12. 2. september 2013 kl. 05:03
 13. 4. september 2013 kl. 08:31
 14. 2. oktober 2013 kl. 06:12
 15. 2. oktober 2013 kl. 07:52
 16. 8. oktober 2013 kl. 06:30
 17. 8. oktober 2013 kl. 10:57
 18. 4. november 2013 kl. 08:45
 19. 5. november 2013 kl. 09:56
 20. 5. november 2013 kl. 10:10
 21. 5. november 2013 kl. 11:03
 22. 5. november 2013 kl. 11:21
 23. 11. november 2013 kl. 07:51
 24. 15. november 2013 kl. 07:56
 25. 29. november 2013 kl. 07:27
 26. 7. december 2013 kl. 09:11
 27. 9. december 2013 kl. 11:46
 28. 28. januar 2014 kl. 08:00
 29. 3. april 2014 kl. 06:58
 30. 13. juni 2014 kl. 09:53
 31. 10. juli 2014 kl. 05:28
 32. 18. november 2018 kl. 08:42
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: