15 Fremskridt – for de ældre

22. november 2011

15 Fremskridt – for de ældre

 1. Forhøjet og ens folkepension for alle uanset ægtestand og formueforhold.
 2. Hjemmehjælpen skal fungere ordentligt i alle kommuner.
 3. Der skal være tilstrækkeligt med ægte plejehjemspladser.
 4. Slut med at have færdigbehandlede ældre liggende på sygehusene.
 5. Nedsættelse af lejeværdien for pensionister med ejerbolig.
 6. Indførelse af klageorganer hvor ældre, handikappede eller deres pårørende kan klage over kommuner med dårlig service.
 7. 3 måneders pladsgaranti for ældre der venter på plejehjem eller lignende.
 8. Skærpet ansvar i kommunerne for at give ordentlig service for de ældre og de handicappede.
 9. Ældres fritidsinteresser og behov skal fremmes gennem større kommunal fleksibilitet.
 10. Fri adgang til at grupper af ældre kan danne egne bofællesskaber.
 11. Omprioritering af ressourcerne til ældepleje således at færre midler går til administration og flere går til mennesker.
 12. Udlicitering af serviceopgaver i kommuner når private kan gøre det bedre og billigere.
 13. Frihed til at plejekrævende ældre også kan bosætte sig hvor i landet, de ønsker.
 14. Ældre skal ikke skubbes ud af arbejdsmarkedet, men blive i job, så længe de har lyst og evner.
 15. Ændrede skatteregler således at selvpensionering stimuleres yderligere.

 —————————————————————————————————————————————————-

Ældre og handikappede behandles ikke godt nok her i landet. Alt for ofte fungerer den offentlige service ikke for disse svage grupper. Hvis man er gammel og syg, så må det offentlige system ikke svigte.

Det er ikke værdigt, at vores service er så dårlig, at ældre må ligge på sygehusgange, mangle hjemmehjælp eller miste plejehjemsplads. Stat og kommuner må have pligt til at sørge for, at disse svage grupper bliver behandlet ordentligt.

FREMSKRIDTSPARTIET vil have folkepensionen gjort ens for alle og forhøjet således, at de ældre ikke skal gå tiggergang for at få supplerende tilskud til fx medicin eller briller.

FREMSKRIDTSPARTIET vil pålægge landets kommuner at leve op til deres ansvar for, at behandlingen af vores ældre og handikappede er i orden. Det skal være slut med at have færdigbehandlede ældre liggende på sygehusene. Det skal være slut med ventelister til ægte plejehjem – også for senil demente. Det skal være slut med dårlige madudbringningsordninger. Og det skal være slut med dårlig hjemmehjælp.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 26. januar 2012 kl. 06:54
 2. 5. februar 2012 kl. 06:06
 3. 18. februar 2012 kl. 05:19
 4. 12. marts 2012 kl. 04:59
 5. 20. april 2012 kl. 05:12
 6. 25. maj 2012 kl. 04:52
 7. 15. september 2012 kl. 04:28
 8. 13. juni 2013 kl. 06:29
 9. 14. juni 2013 kl. 06:24
 10. 17. juni 2013 kl. 09:38
 11. 18. juni 2013 kl. 06:21
 12. 2. juli 2013 kl. 08:27
 13. 9. juli 2013 kl. 06:41
 14. 9. juli 2013 kl. 07:01
 15. 15. juli 2013 kl. 05:02
 16. 23. juli 2013 kl. 07:37
 17. 24. juli 2013 kl. 05:49
 18. 25. juli 2013 kl. 06:28
 19. 31. juli 2013 kl. 07:11
 20. 1. august 2013 kl. 07:37
 21. 1. august 2013 kl. 12:39
 22. 5. august 2013 kl. 11:28
 23. 5. august 2013 kl. 12:53
 24. 6. august 2013 kl. 07:46
 25. 6. august 2013 kl. 08:21
 26. 7. august 2013 kl. 09:35
 27. 10. august 2013 kl. 10:53
 28. 18. august 2013 kl. 09:27
 29. 26. august 2013 kl. 07:05
 30. 5. september 2013 kl. 04:15
 31. 7. september 2013 kl. 07:56
 32. 7. september 2013 kl. 10:01
 33. 9. september 2013 kl. 06:11
 34. 9. september 2013 kl. 06:56
 35. 13. september 2013 kl. 04:21
 36. 13. september 2013 kl. 10:07
 37. 15. september 2013 kl. 09:02
 38. 15. september 2013 kl. 09:14
 39. 16. september 2013 kl. 04:29
 40. 5. oktober 2013 kl. 11:17
 41. 15. oktober 2013 kl. 09:41
 42. 17. oktober 2013 kl. 10:43
 43. 20. oktober 2013 kl. 08:51
 44. 23. oktober 2013 kl. 08:25
 45. 1. november 2013 kl. 06:36
 46. 3. november 2013 kl. 09:06
 47. 23. november 2013 kl. 09:44
 48. 24. november 2013 kl. 08:57
 49. 27. november 2013 kl. 06:03
 50. 9. december 2013 kl. 12:20
 51. 12. december 2013 kl. 11:03
 52. 16. december 2013 kl. 12:30
 53. 17. december 2013 kl. 10:25
 54. 17. december 2013 kl. 11:49
 55. 18. december 2013 kl. 14:21
 56. 3. april 2014 kl. 06:52
 57. 3. april 2014 kl. 08:49
 58. 13. juni 2014 kl. 09:53
 59. 22. august 2014 kl. 13:06
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: