De fremmede i landet

11. august 2011

De fremmede i landet 

Mere end 3,5 milliarder mennesker lever under vilkår, hvor de vil anse det for et mægtigt spring fremad for dem selv og deres efterkommere, om de kunne opnå bopæl i et samfund, der tillader sig et sådant overflodsforbrug som det, der præger det nuværende danske.

Derfor er det pinende nødvendigt, at vi holder de danske grænser lukkede for invasioner udefra. Giver vi først los,– som det blandt andet skete ved Ninn-Hansens (C) lov fra juni 1983, kan udviklingen på ganske kort tid blive så kraftig, at vi derefter ikke kan styre den. Følgelig må vi sætte ind i tide. Den, som ikke vil dige, må vige.

Men den enkelte dansker skal selvsagt – for egen bekostning – være velkommen til at invitere så at sige hvem som helst til at bo hos sig. I det hele taget skal man ikke angribe folks adgang til selv at råde over deres egne penge. Heller ikke til Ulandshjælp. Hvad enten denne så tager sigte på at hjælpe de fremmede under ophold inden for Danmarks grænser. Derimod må alt dette stort set afvises som opgaver for den offentlige sektor. Folketinget skal ikke tvinge en masse skatteborgere til – mod deres vilje – at yde ufrivillige bidrag via skattekronerne til formål, som de er mere eller mindre dybt uenige i.

Dertil kommer, at den vigtigste opgave i Dagens Danmark er at halvere de offentlige udgifter. Kun derigennem kan skatterne sænkes tilstrækkeligt til, at gældsætningen kan stoppes, og den opståede gæld kan tilbagebetales. Det kan nemlig kun ske gennem produktion i de udenlandskonkurrerende erhverv. Derfor må denne produktions muligheder og størrelse forøges enormt ved, at de ikke strengt nødvendige ansatte, der nu er i den offentlige sektor, overflyttes til eksport m.v.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 24 / 15. årgang / 7. august 1987

Reklamer
%d bloggers like this: