Afskaffelse af arbejdsløsheden

9. juni 2011

Afskaffelse af arbejdsløsheden

Arbejdsløsheden skyldes, at prisen på arbejdskraft er så høj, at firmaernes efterspørgsel efter arbejdskraft er mindre end udbuddet.

Sættes prisen ned, vil der komme balance. Bliver prisnedsættelsen tilstrækkelig stor, tipper forholdet over. Der bliver større efterspørgsel end udbud altså overbeskæftigelse.

Prisen på arbejdskraft hedder løn.

Men ordet ”løn” bruges forvirrende nok på nudansk i to vidt forskellige betydninger. De fleste tænker på det, som de får for at arbejde.

Denne økonomiske størrelse er imidlertid ret ligegyldig i forbindelse med kampen mod arbejdsløsheden.

Her drejer det sig om den betydning af ordet ”løn”, som udtrykker, hvad arbejdsgiveren skal betale for at få udført arbejde. I denne omkostning indgår udover udbetalingen til medarbejderen også kildeskat.

Derfor er det denne skat, vi skal have fat i og nedsætte, når vi skal stille om fra et arbejdsløshedssamfund til et overbeskæftigelsesland.

Nedsættes kildeskatten – skatten på arbejde – tilstrækkeligt opnås, at prisen på arbejdskraft falder til det punkt, hvor arbejdsløshedsproblemet er totalt forsvundet.

Men hvad skal vi dog gøre af alle de varer, der bliver produceret, når alle mennesker kommer i arbejde? Dem skal vi i vidt omfang sælge til udlandet for at stoppe Danmarks gældsætningsforblødning  og tilbagebetale den allerede pådragne valutagæld.

Anderledes udtrykt: Vi demonterer en bombe mod vore børns og børnebørns livsmuligheder. Danmark kan jo under ingen omstændigheder blive ved med at låne og låne i det uendelige. Når bare priserne bliver lave nok, er der i udlandet marked for alt, hvad vi overhovedet kan producere.

Danmark er jo blot så lille et fnug på globussen, at det overhovedet ikke kan mærkes ude i den store verden, om vi så tidoblede vor eksport.

Midlet til at klare såvel arbejdsløsheden som betalingsbalancen hedder derfor skattelettelse.

Og reallønfremgang på holdbar vis får vi kun, hvis langt flere slutter op om Fremskridtspartiets kamp for lavere skatter.

Arbejdspladser flyttes til produktionen fra den alt for overoppustede offentlige sektor.

Da de andre partier ikke fortjener nogen stemmer.

Sådan som de opfører sig nuomdage, er valget let: Gå fra A til Z.

Mogens Glistrup  

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 15. årgang / 3. april 1987  

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 17. juli 2013 kl. 09:32
 2. 15. august 2013 kl. 13:50
 3. 16. august 2013 kl. 06:52
 4. 18. august 2013 kl. 07:34
 5. 18. august 2013 kl. 09:27
 6. 20. august 2013 kl. 09:29
 7. 21. august 2013 kl. 08:32
 8. 22. august 2013 kl. 05:12
 9. 22. august 2013 kl. 06:59
 10. 24. august 2013 kl. 04:37
 11. 25. august 2013 kl. 08:22
 12. 26. august 2013 kl. 03:27
 13. 27. august 2013 kl. 06:11
 14. 30. august 2013 kl. 14:57
 15. 31. august 2013 kl. 09:24
 16. 3. september 2013 kl. 11:33
 17. 5. september 2013 kl. 08:00
 18. 7. september 2013 kl. 08:44
 19. 8. september 2013 kl. 08:40
 20. 8. september 2013 kl. 08:56
 21. 11. september 2013 kl. 06:23
 22. 11. september 2013 kl. 08:24
 23. 11. september 2013 kl. 09:49
 24. 12. september 2013 kl. 06:25
 25. 12. september 2013 kl. 06:53
 26. 15. september 2013 kl. 08:18
 27. 17. september 2013 kl. 06:05
 28. 17. september 2013 kl. 08:30
 29. 23. september 2013 kl. 06:51
 30. 23. september 2013 kl. 10:12
 31. 26. september 2013 kl. 07:20
 32. 28. september 2013 kl. 09:09
 33. 29. september 2013 kl. 05:30
 34. 2. oktober 2013 kl. 07:34
 35. 2. oktober 2013 kl. 09:22
 36. 3. oktober 2013 kl. 09:24
 37. 4. oktober 2013 kl. 11:40
 38. 5. oktober 2013 kl. 10:57
 39. 6. oktober 2013 kl. 06:58
 40. 6. oktober 2013 kl. 08:14
 41. 11. oktober 2013 kl. 14:38
 42. 14. oktober 2013 kl. 09:35
 43. 15. oktober 2013 kl. 03:29
 44. 17. oktober 2013 kl. 07:44
 45. 17. oktober 2013 kl. 10:43
 46. 19. oktober 2013 kl. 07:55
 47. 19. oktober 2013 kl. 09:25
 48. 19. oktober 2013 kl. 10:01
 49. 25. oktober 2013 kl. 11:52
 50. 26. oktober 2013 kl. 06:32
 51. 26. oktober 2013 kl. 09:19
 52. 28. januar 2014 kl. 07:29
 53. 9. april 2014 kl. 12:28
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: