Sund fornuft

10. maj 2011

Sund fornuft

Hvad tænker de danske folketingspolitikere dog på, hvis de overhovedet tænker? Med den letsindige udlændingelov fra 1983 har de påført befolkningen uløselige problemer, som helt klart vil komme til udtryk i tiden fremover, hvad angår den vanvittige integrering og familiesammenføring.

På tværs af al sund fornuft og direkte imod befolkningsflertallets ønsker, har man ansvarsløst gennem årerne indsluset tusinder af overvejende helt forkerte flygtninge tilsyneladende for primært at vigte sig i internationale kredse som denne verdens virkelige humanister.

I forvejen har man:

Men folkevalgte er som bekendt uden ansvar, og har kun respekt for faldende galluptal.

At komme ind på navne i den forbindelse er uoverkommeligt i et læserbrev, men de pågældende skal ikke blive glemt. Ej heller de hovedansvarlige for pestbylden ”Christianias” bevaring – til trods for at Højesteret allerede i 1978 bekræftede en landsretsdom fra året før om, at området skulle rømmes.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 38 / 15. årgang / 13. november 1987

Reklamer
%d bloggers like this: