Forside > Folkestyre/demokrati, Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup > Fremskridtspolitik bliver til lov

Fremskridtspolitik bliver til lov

2. marts 2011

Fremskridtspolitik bliver til lov

Mogens Glistrup dokumenterer, at noget af Fremskridtspartiets program gennemføres.

Parcelhusskattereglerne ændres hvert evigt eneste år. Derfor har mange opgivet at følge med i, hvad der i grunden sker. Og det er skade. For sandheden er, at der såmænd ikke er så stor forskel på, om skatteministeren hedder Svend Jakobsen (A), Jens Kampmann (A) eller Anders Andersen (V). Man maser ufortrødent på med – hvert år – at forhøje skattetrykket.

Senest er det sket med virkning for 1980.

Fremskridtsgruppen benyttede lejligheden til – i skatteudvalgets betænkning af 16. maj 1979 – at skrive udførlige argumentationer for Fremskridtspartiets synspunkter, ligesom vi udmøntede disse præcise lovtekster.

Enhver Fremskridtskvinde eller Fremskridtsmand – som vil ofre et par timer på at udbrede partiets synspunkter – bør bestille et eksemplar af den betænkning og bruge den til læserbreve m.v., når den politiske interesse på ny melder sig til efteråret.

Betænkningsbidraget indeholder imidlertid ikke blot mørksyn med hensyn til skatteplyndring. På ny er der grundlag for at dokumentere, at det nytter noget at gøre Fremskridtsarbejdet. I marts 1975 – og mange gange senere – har Fremskridtspartiet tordnet imod den uretfærdighed, som begås af skattemyndighederne ud over landet mod de mindre erhvervsdrivende, som har virksomhed og bolig i samme ejendom. Det kan være handlende, håndværkere eller andre.

I betænkningen følger man, hvordan Fremskridtsforslagene oprindelig blev nedstemt af et så godt som enigt folketing og frem til, at debatten nu har overbevist flertallet, så Fremskridtsforslagene fra marts 1975 bliver lov fra 1. januar 1980.

I det hele er der stadig grund til at glæde sig over så mange af de sager, som Fremskridtspartiet har rejst og hvor der efterhånden skabes forståelse og flertal for Fremskridtspartiets synspunkter. I tidligere numre af FREMSKRIDT er der nævnt masser af eksempler herpå – se for eksempel FREMSKRIDT 1979-2 side 8 med henvisninger.

Ud over beskatningen af blandede ejendomme er der også i dette forår kommet mange nye eksempler på forbedringer, som aldrig var blevet gennemført, hvis der ikke havde været en fyldig Fremskridtsrepræsentation i folketinget, og hvis denne ikke var blevet bakket op af bestandig tilslutning på valgdage og ved opinionsundersøgelser.

Af de ting vi glæder os over er, at danske søfolk nu får mulighed for fjernsynsudsendelser, at der bliver fradrag for flere valutakurstab og, at regeringen (A og V) har måttet opgive de foreslåede skolepasningsordninger, fordi der – som det hedder i folketingsudvalgets betænkning af 17. maj 1979 – ”ikke har kunnet skabes den ønskede brede politiske tilslutning til gennemførelsen af sådanne ordninger i den foreliggende form”.

Den 14. maj 1975 led Fremskridtspartiet den tort, at Venstre, Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne forkastede vort forslag om, at der ikke skulle betales kapitalvindingsskat ved ekspropriationer. Som følge af denne forkastelse opstod Surløkke-sagen og mange andre urimeligheder. Vor kamp herimod er nu fire år efter afsluttet med, at selv Venstre og socialdemokrater er blevet overbevist af Fremskridtssynspunkternes rigtighed. Det hjælper ikke dem, der i mellemtiden er blevet skatteflået, men det gavner da ved at udelukke, at tilsvarende uretfærdigheder kan forekomme i fremtiden.

Selvfølgelig er det kreperligt, at der skal gå så lang tid fra Fremskridtsforslagene fremsættelse til deres vedtagelse. Derfor vil det unægtelig være en fordel for landet, om Fremskridtspartiet bliver så styrket, at vi får direkte indflydelse i stedet for indirekte.

Men vi har altså rigeligt med materiale til at påvise, at det er løgn i vore modstanderes munde, når de påstår, at Fremskridtspartiet ikke allerede har haft betragtelig indflydelse.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 7. årgang / 20. august 1979

%d bloggers like this: