Forside > Folkestyre/demokrati, Venstre > Forslag om afskaffelse af offentlig partistøtte

Forslag om afskaffelse af offentlig partistøtte

19. januar 2011

Forslag om afskaffelse af offentlig partistøtte

Fremskridtspartiet agter nu i Folketinget at fremsætte et forslag om afskaffelse af den offentlige støtte til de politiske partier og i den forbindelse har partiet opfordret Venstre til at være medforslagsstiller.

I et brev fra Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, til Venstres gruppeformand, Ivar Hansen, hedder det bl.a.:

”Jeg har gennem dagspressen bemærket mig din interesse for at afskaffe den offentlige støtte til de politiske partier.

Fremskridtspartiet agter i den kommende tid at fremsætte et forslag desangående. I den forbindelse vil jeg gerne forespørge dig, om Venstre evt. vil være medforslagsstiller. Såfremt Venstre er interesseret, kan vi naturligvis udarbejde bemærkningerne til forslaget i fællesskab.

Jeg går ud fra, at der med henblik på dette forslag for Venstre ikke er loyalitetshensyn at tage over for regeringen (V og C, red.), da spørgsmålet om afskaffelse af offentlig partistøtte efter min overbevisning er et folketingsanliggende og ikke et regeringsanliggende.

Samtidig mener jeg, at dette er en af de sager, hvor vi kan ”frigøre” medlemmerne af Folketinget fra partidisciplin, idet jeg er af den opfattelse, at dette spørgsmål er et temmelig personligt og moralsk anliggende”, skriver Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992 

%d bloggers like this: