Forside > Uncategorized > Hårdt styrbord!

Hårdt styrbord!

12. december 2010

Hårdt styrbord!

I forlængelse af en leder der stammer fra Børsen, og som omhandler de danske fiskeres situation, havde Mogens Glistrup denne kommentar:

Udviklingen i Danmark i de sidste 18 år har været domineret af, at folketinget – over de offentlige budgetter – har bevilget penge til langt flere uproduktive formål, end samfundsøkonomien har kunnet bære.Virkningen heraf er, at staten har mishandlet og forfordelt de befolkningsgrupper, som skaber og udvider det nationalprodukt, som vi alle sammen på længere sigt skal leve af. Også Lise Østergaard (A), børnehavepædagogerne, de finkulturelle og alumerne på Roskilde Universitet og i Christiania.

I det hele og store har de produktive befolkningsgrupper bidt vanskelighederne i sig. Den ene restriktion efter den anden. Den ene forøgede skattebyrde efter den anden.

fiskeriområdet har den uheldige udvikling været særlig fremherskende. Der er man nu begyndt ligefrem at forbyde fiskerne at udføre deres samfundsnyttige arbejde.

Desværre har denne udvikling kunnet foregå under ligegyldighed fra medierne, regering (Socialdemokratiet, red.) og folketingsflertal.

Derfor er der meget samfundssundt i, at fiskerne – som den første gruppe – rejste sig til en kraftig aktion, så de ikke længere blev overset og trampet på.

Enhver, som vil Danmark det godt, må vise vid forståelse og tolerance heroverfor.

Fiskerne har bestemt ikke så meget at skamme sig over som de herskende klasser, der er ved at ødelægge Danmark.

Alle – også fiskerne – må selvsagt beklage, at samfundsmekanismen fungere på den måde, at ulovligheder betaler sig. Denne kendsgerning kan man imidlertid hverken bebrejde fiskerne eller Fremskridtspartiet. Den stammer fra maj 1968, hvor VKR-flertalsregeringen lå fladt på maven for studenterbevægelserne fra universitetet. Det er navnlig udviklet ved forkælelsen af Christianitternes 6½- årige besættelse af Bådsmandsstrædes Kaserne. Også de seneste dage har bekræftet, at folketingsflertal, regering og medier i øjeblikket er så svage i koderne, at de bøjer sig for ulovlige aktioner.

Dette bliver nok ikke bedre, før vi får en modig og konsekvent ledelse af landet. En ledelse, der tør se problemerne i deres multimilliardsammenhæng i øjnene og gennemføre de nødvendige foranstaltninger til afskaffelse af valutaunderskud, brandbeskatning og tilbagebetaling af udlandsgælden. Med de eksisterende partidannelser i folketinget vil det sige, at det er nødvendigt med en regering med et meget stærkt indslag af Fremskridtsfolk.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 6. årgang / 6. juni 1978

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 9. marts 2013 kl. 08:29
  2. 17. december 2013 kl. 11:50
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: